- Forside

1) Indledning

Idéen bag dette udviklingsprojekt tog sit udspring i forbindelse med et praktikophold i St. Johns Community Centre (herefter SJCC), en større CSO[1], som opererer i et slumområde[2] i Pumwani i Kenyas hovedstad Nairobi. Igennem fire måneder fik de studerende[3] et indblik i det sociale arbejdes praksis, arbejdsmetoder, koordinering og kommunikation internt i SJCC samt mellem den og andre CSO'er. Gennem disse observationer var der særligt én problemstilling, der sprang i øjnene, nemlig den manglende kommunikation og koordinering internt i SJCC og helt generelt mellem de forskellige CSO'er, der praktiserede socialt arbejde i slumområderne. Det kom til udtryk i forskellige sammenhænge. Eksempelvis var to CSO'er i gang med at løse den samme problemstilling vedrørende sanitetsforhold, men havde vidt forskellige tilgange til at løse det, hver med deres styrker og svagheder. Der var ingen organiseret koordinering af arbejdet i og mellem CSO´erne, ingen videns- og metodedeling, og ingen formelle eller uformelle kommunikationskanaler. Samme problemstilling gjaldt også mellem medarbejderne internt i SJCC (se afsnit 4.1 for uddybning). Konsekvensen var et spild af ressourcer, dobbeltarbejde og en utilstrækkelig social indsats.

Ovenstående førte os frem til følgende problemformulering:

 "Hvordan kan kommunikationen, koordinering og samarbejd forbedres internt og mellem lokale CSO'er i slumområderne i Nairobi, med henblik på at forbedre det sociale arbejde?"

I besvarelsen af ovenstående problemformulering og ved udviklingen af et innovationsdesign, vil vores primære samarbejdspartner være de lokale CSO´er. Som det vil fremgå af denne opgave, er deres deltagelse helt essentiel for projektets bæredygtighed. Disse CSO'er er også vores sekundære målgruppe, idet de skal medvirke til udformningen af og til dels udføre projektimplementeringen. Den primære målgruppe, dem som i sidste ende vil få udbytte og glæde af projektet, er brugerne i lokalsamfundet. Vores mål er, at der for alles vedkommende, vil opstå et forbedret overblik over eksisterende CSO'er og at man dermed nemmere kan finde frem til en CSO, der beskæftiger sig med et givent interessefelt eller imødekommer et givent behov. Forhåbningen er at det også vil blive nemmere at skabe partnerskaber og vidensdeling mellem medarbejdere. Vi forestiller os derudover at der på sigt vil opstå bedre serviceydelser til lokalsamfundet i kraft af den mere koordinerede indsats og mere specialiserede afdelinger og medarbejdere. Dernæst tænker vi at projektet kan effektivisere de interne arbejdsformer og dermed også det sociale arbejde generelt. Endelig håber vi at forbedre kontakten mellem CSO'er og donorer, idet donorer vil få et mere klart og realistisk billede af de enkelte CSO'er, eksempelvis gennem øget gennemsigtighed. I det følgende vil vi beskrive og analysere i hvilken kontekst projektet skal implementeres, hvorefter problematiske forhold ved konteksten, samt den ovenfor beskrevne problemstilling med hensyn til kommunikation og samarbejde gerne skulle fremstå tydeligt. Hernæst vil vi beskrive hvordan vi søger at imødegå problemstillingen med et kommunikationsværktøj, udviklet specielt til denne kontekst og problemstilling. Vi vil herunder beskrive projektets forskellige faser og implementering. Endelig vil vi analysere og vurdere hvilke svagheder og styrker vi ser ved et projekt som dette. Vi afslutter med en opsamlende konklusion. Først vil vi dog redegøre for hvilke metoder, hvilken empiri og teori som ligger til grund for projektet. [1] Civil Society Organisation. Denne betegnelse bruges bredt og internationalt ved betegnelsen af lokale organisationer, hvorimod betegnelsen Non Governmental Organisation typisk henviser til større organisationer, eks. Røde Kors afdelinger (Civilsamfundsstrategien, 2008:28))

[2] Når der refereres til slumområder, er det på baggrund af observationer gjort i 2 af de større slumområder omkring Nairobi, nemlig Kibera og Pumwani

[3] 2 studerende ved socialrådgiveruddannelsen på Metropol Skolen i København, under et praktikforløb i Nairobi fra d. 27.08.09 – 18.12.09

 
Panel title
Antal besøg: 4889

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.201327085495sekunder