ODDERLOGEN - Vedtægter

§1. Generelt                

Stk. 1. Logens navn er ”Vi er stadig uden navn”

Stk. 2. Logens formål er at forevige det sociale samvær blandt logens medlemmer og huske vores rødder fra Odder.    

Stk. 3. Der hersker tavshedspligt i logen. Dvs. at man meget gerne må fortælle om alle de spændende kulturelle og velgørende aktiviteter logen bedriver, men altid med omtanke. Ydermere kan medlemmer til enhver tid forlange at enkelte episoder total mørklægges.

Stk. 4. Følgende vedtægter er gældende for samtlige logemedlemmer i ”Vi er stadig uden navn” og skal respekteres og overholdes i forbindelse med alle logearrangementer.  

Stk. 5. Ændringer af vedtægterne kan kun forekomme i forbindelse med en generalforsamling blandt logens medlemmer i ” Vi er stadig uden navn”, hvis der efter en demokratisk afstemning er fundet flertal for den foreslåede ændring.

§ 2. Medlemmer og optagelse

Stk. 1. ”Vi er stadig uden navn” er en åben loge – dog kan optagelse kun lade sig gøre hvis ansøgeren er af det stærke køn.

Stk. 2. Personer der ønsker optagelse i logen ”Vi er stadigvæk uden navn” skal sende en skriftlig ansøgning om medlemskab til logens formand. Derefter afholdes der afstemning ved det næstkommende logearrangement jf. stk. 3, 4 og 5.

Stk. 3. Afstemningen foregår ligesom i Robinson - Der skal vælges en Jakob Kjeldberg (sædvanligvis formanden) til at læse stemmerne op.

Stk.4. Afstemningen blandt de eksisterende medlemmer er personlig og hemmelig. Alle skal stemme jah oder nein efterfulgt af en valgfri smiley - afleverer sin stemme i urnen, hvorefter de vil blive læst op.

Stk. 5. Stemmeregler:

1.       Alle skal stemme

2.       Hvis logemedlemmer ikke deltager i logearrangementet skal der brevstemmes og brevet skal være formanden i hænde inden logearrangementet.

3.       Der skal min. være 20 % af logens medlemmer der stemmer nej for at ansøgeren ikke optages.

 

Stk. 6. Paragraffen som alle snakker om, men som ingen kender.

 

Stk. 7. Der skal også indbetales en %-del af logens kassebeholdning, dog mindst 500 kr.

Stk. 8. En person der er kendt (har haft minimum 30 minutters tv tid på en landsdækkende kanal indenfor det seneste år) kan få dispensation til at deltage i et enkelt arrangement. Personen skal godkendes af formanden og her kan man også få oplyst prisen for arrangementet.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er logens vigtigste begivenhed. Denne består af følgende:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året til det årlige sommerarrangement.

Stk.2.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis logen finder det nødvendigt.

 

Stk. 3. Forslag fra logemedlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.       Valg af ordstyrer, referent og evt. stemmetæller

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Formandens beretning

4.       Kassererens beretning af budget.

5.       Indkomne forslag diskuteres

6.       Fastsættelse af kontingent

7.       Valg af formand, viceformand og kasserer

8.       Eventuelt

§ 4. Afholdelse af logearrangementer

Stk. 1. Logearrangementer afholdes to gange årligt. Én julefrokost og én sommertur om året. Desuden skal der være plads til særlige arrangementer.

Stk. 2. Værterne for til det første logearrangement er de 2 midlertidige formænd. Til dette arrangement stemmes der om vedtægterne, samt om hvad logen skal hedde. De to logeformænd vil derudover fremlægge forslag om hvordan planlægningen af logeaktiviteterne kan gå på tur. Dette første arrangement er ikke en generalforsamling, så derfor skal der ikke vælges ny formand, viceformand og kasserer.

Stk. 3. Invitationen til arrangementerne afsendes senest 1 måned før afholdelse.

Stk. 4. Der er mødepligt for alle medlemmer af logen.

§ 5. De to årlige logearrangementer

Stk. 1. Der arrangeres en sommertur samt en julefrokost.

Stk. 2. Disse skal på skift arrangeres af medlemmer af logen.

Stk. 3 Det er kun arrangørerne der behøver at vide hvad der skal ske til arrangementet.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Der er oprettet en konto som bestyres af kasserer Ulrik Kreutzfeldt.

Stk. 2. Kontigent er fastsat til kr. 150 pr. måned

Stk. 2.1. Der idømmes bøde på kr. 25 pr. dag, hvis pengene ikke er indsat mindst 5 dage efter d. 1. i hver måned.

 

Stk. 3.  Der idømmes bøde på kr. 20 og dertil 1 kr. pr. min. hvis man ankommer for sent til samling. Lovlige afbud: ex. Dødsfald, fødsel og lign. Ellers skal der meldes afbud mindst en måned før og stadig kun med god grund.

Stk. 4. Kassereren er ansvarlig for bødekassen.

Stk.5. Prisen for julearrangementet er 50 kr. pr. måned og prisen for sommerarrangementet er 100 kr. pr. måned.

Stk.6. Fordelingsnøglen for logens to årlige arrangementer er:

§  50 % til sommerturen

§  25 % til julefrokosten

§  25 % til opsparing

 

Stk.7. Der kan forekomme egenbetaling til arrangementerne dog max 300 kr. pr. person med mindre at arrangørerne af et givent arrangement får godkendelse af alle logemedlemmer til en højere pris.

§ 7. Udenlandsdanskere

Stk.1. Hvis man opholder sig i udlandet minimum 9 mdr. om året, og ikke deltager i arrangementer kan man betale ”over sea” kontingent på 200 kr. årligt. Dette beløb skal falde én gang årligt og første gang inden den 1/2 hvert år.

Stk.2. Hvis en ”over sea” dansker ønsker at deltage i et af de årlige arrangementer, skal der tages kontakt til formanden og han vil oplyse prisen for det pågældende arrangement.

§ 8. Deltidskontingent

Stk.1. Hvis man ikke ønsker at være fuldtidsmedlem, er der mulighed for et deltidskontingent jf. paragraf 6 stk.5.

Stk.2. Hvis man som deltidsmedlem et år deltager i begge arrangementer, og året efter har samme ønske, frafalder retten til et deltidskontingent, og man skal derfor betale fuldtidskontingent.

Stk.3. Hvis der er ønske om et deltidskontingent skal der tages kontakt til formanden.

 
Panel title

© 2018 odderlogen

Antal besøg: 83

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,60941195487976sekunder