ØLFORENINGEN "ALS" - Vedt√¶gter

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

(1.1) Foreningens navn er √ėlforeningen Als.

(1.2) Foreningens hjemsted er i S√łnderborg kommune.

§2 Formål

(2.1) Foreningens form√•l er at holde √łlsmagningsaften 6 gange √•rligt, kan ogs√• blive flere, hvis der er stemning derfor.

(2.2) At f√łre den yngre generation og den √¶ldre generation sammen om noget f√¶lles.

(2.3) At finde ud af de forskellige smagsvarianter.

§3 Medlemmer

(3.1) Som Medlem kan man komme med forslag til f.eks. ture til bryggeri etc.

Dertil laves en kasse med forslag til ture, som så tages op til overvejelse af bestyrelsen.

(3.2) Medlemmer har desuden tilladelse til at hverve nye medlemmer.

(3.3) Max 50 medlemmer.

 §4 Indskud

(4.1) Indskud udg√łr et bel√łb, √•rligt som fasts√¶ttes af bestyrelsen. 120 kr. √•rligt.

Disse penge går til f.eks. de ture der arrangeres.

(4.2) Indskuddet skal betales kontant, p√• f√łrste √łlsmagningsaften.

(4.3) Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal de nye medlemmer godkendes af bestyrelsen.

§5 Hæftelse

(5.1) Medlemmerne h√¶fter kun for de skader der forvoldes, hvis der sker s√•danne under √łlsmagningen.

(5.2) Medlemmer skal betale for √łlsmagningen den aften det holdes, hvilket vil sige at en mand (formanden) k√łber ind og l√¶gger ud, prisen er sat til 50 kr.pr. gang.

¬†(5.3) Hvis tilmeldte ikke melder afbud, senest 7 dage f√łr, betales 50 kr. i b√łde + prisen for √łllet.

Undtaget er dog sygdom, s√• betales kun for √łllet..

§6 Andel

(6.1) Man kan sige at medlemmerne har en andel i denne forening, hvis dette er betalt.

 

§7 Afholdelsesstedet

(7.1) Stedet hvor aftnerne holdes er på Notmark gamle skole.

§8 Vedligeholdelse

 (8.1)Da foreningen låner lokaler nu, er der jo ingen vedligeholdelse, men oprydning bagefter.

§9 Forandringer

¬†(9.1)Hvis nogle medlemmer har ideer til forandringer kan de tages op p√• en af de bestyrelsesm√łder, der holdes i l√łbet af √•ret, bestyrelsen bestemmer selv antal og hvorn√•r..

§10  Overdragelse

 (10.1)Overdragelse kan kun indgås i dialog med bestyrelsen

 

¬ß11 D√łd

(11.1) I tilf√¶lde af en andelshavers d√łd skal den p√•g√¶ldendes eventuelle √¶gtef√¶lle v√¶re berettiget til at f√• udbetalt dennes andel..

(11.2) Hvis der ikke efterlades √¶gtef√¶lle, eller denne ikke √łnsker at benytte sin ret, kan andel overtages af foreningens bestyrelse til videre f√łrelse af foreningen.

§12 Opsigelse

(12.1) En andelshaver kan kun opsige sit medlemskab af foreningen if√łlge aftale med bestyrelsen.

(12.2) Der underskrives en blanket ved opsigelse.

§13 Eksklusion

(13.1) I f√łlgende tilf√¶lde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til oph√łr af bestyrelsen:

S√•fremt en andelshaver trods p√•krav ikke betaler eventuelt resterende indskud, eller andre skyldige bel√łb af enhver art. S√•fremt at andelshaver ikke melder afbud til √łlsmagningsaftnerne.

 

(13.2) Efter eksklusion tilfalder evt. penge på andelshaverens konto foreningen..

§14 Generalforsamling

(14.1) Foreningens h√łjeste myndighed er generalforsamlingen.

(14.2) Den ordin√¶re generalforsamling afholdes hvert √•r inden 4 m√•neder efter regnskabs√•rets udl√łb med f√łlgende dagsorden:

1.   Velkomst v/formanden

2.      Valg af dirigent.

3.      Bestyrelsens beretning.

4.  Godkendelse af dagsorden.

5.      Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

6.   Kontingent.

7.      Indkomne forslag.

8.      Valg.

9.      Eventuelt.

 (14.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§15 Indkaldelse m.v.

(15.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, der dog ved ekstraordin√¶r generalforsamling om n√łdvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordin√¶r generalforsamling og om muligt ekstraordin√¶r generalforsamling skal bekendtg√łres ved brev eller opslag senest 4 uger f√łr.

(15.2) Forslag, som √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen, skal v√¶re formanden i h√¶nde senest 8 dage f√łr generalforsamlingen enten skriftligt eller via sms.

(15.3) Et forslag kan kun behandles p√• en generalforsamling, s√•fremt det enten er n√¶vnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller p√• lignende m√•de senest 4 dage f√łr generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(15.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver. 

(15.5) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt.

§16 Flertal

(16.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

(16.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

§17 Dirigent m.v.

(17.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

(17.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§18 Bestyrelse

(18.1) Generalforsamlingen v√¶lger en bestyrelse til at varetage ledelsen af foreningen og udf√łre generalforsamlingens beslutninger.

§19 Bestyrelsesmedlemmer

(19.1) Bestyrelsen best√•r af en formand og yderligere 2 - 4 √łvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

(19.2) Formand vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

 I lige årstal.

(19.3)Kassereren vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen modsat formanden.

I ulige årstal.

(19.4) De √łvrige bestyrelsesmedlemmer v√¶lges af generalforsamlingen for to √•r ad gangen, s√•ledes at halvdelen af bestyrelsen afg√•r ved hver ordin√¶r generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem 1 + 3 i lige årstal.

Bestyrelsesmedlem 2 i ulige årstal

(19.5) Generalforsamlingen v√¶lger desuden for et √•r ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres r√¶kkef√łlge.

Hvert år.

(19.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.

 I lige årstal. 

(19.7) Valg af revisorer.

I ulige årstal.

(19. 8) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

 

§20 Regnskab

(20.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af kasserer og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§21 Revision

(21.1) Generalforsamlingen v√¶lger en til at v√¶re revisor til at revidere √•rsregnskabet. Revisor skal f√łre revisionsprotokol.

(21.2) Det reviderede, underskrevne årsregnskab udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

¬ß22 Opl√łsning

(22.1) Opl√łsning af foreningen, sker p√• f√łlgende m√•de: antal andelshavere delt med antal kr. i kassen.

 

 

BESTYRELSEN:

 

FORMAND: MICHAEL S√ėRENSEN

KASSERER: KLAUS ISKOV

BESTYRELSESMEDLEM (1) BRIAN MARKUSSEN.

BESTYRELSESMEDLEM (2) MARTIN FRANK GANDERUP.

BESTYRELSESSUPPLEANT (1) PATRICK S√ėRENSEN.

BESTYRELSESSUPPLEANT (2) MARTIN FRIIS.

N√ÜSTFORMAND: PATRICK S√ėRENSEN.

 

REVISORER:

 

KENNETH LARSEN.

LISSI JACOBSEN.

 
Panel title
Antal besøg: 259

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,50235605239868sekunder