Opskriftsbog for børn - Undervisningsforløbet

Undervisnings forløb – 3. klassetrin – ”Klassens egen online kogebog”

Jeg har skitseret mit undervisningsforløb efter Hihm og Hibbes Didaktiske Relationsmodel

Elevforudsætninger

Eleverne skal have kendskab til IT (specielt WORD samt brug af internettets søgefunktioner) på brugerniveau, samt et vist kendskab til madlavning og læsning af en opskrift.

Rammefaktorer

Da undervisningen fordrer brug af IT, er et IT lokale med internetadgang nødvendig, elevernes egne mobiltelefoner eller kameraer lånt på skolen samt et hjemmekundskabslokale.

Mål

Eleverne skal styrke deres faglige læsning samt medie kundskaber gennem bearbejdelse af forskellige opskrifter. Eleverne skal i grupper af 4, selv finde en opskrift, de vil arbejde med på internettet. De skal nu i fællesskab beslutte om der er ingredienser eller arbejdsgange i opskriften som de vil lave om. Ændringer sker i samråd med læreren og der er fælles på klassen gennemgået hvilke ingredienser der kan skiftes ud, og givet forslag til hvad de kan udskiftes med. (For eksempel hvis man ikke kan lide rosiner kan de undlades eller erstattes med noget andet) Herefter skal eleverne udføre deres opskrift, imens tages der billeder af forløbet med elevernes mobiltelefoner. Herefter laver eleverne deres egne tekster til billederne og de bytter nu opskrift med en anden gruppe. Gruppen udfører nu den andens gruppe opskrift, og giver respons på den. Gruppen gennemgår nu responsen fra klassekammeraterne og tilføjer eventuelle ændringer inden de ligger opskriften op på den fælles hjemmeside: http://www.freewebsite-service.com/opskrifter4alle/forside.php På denne hjemmeside har jeg allerede udarbejdet et eksempel på det produkt eleverne skal ende med.

Det er meningen at eleverne bagefter kan lave opskrifterne derhjemme med deres forældre, og at flere klasser på skolen kan lave samme projekt, så vi på den måde får et stort arkiv af gode børnevenlige opskrifter.

Indhold (timeplan/ugeplan)

Der må påregnes9 lektioner af 45min varighed

1. + 2.lektion – Eleverne introduceres for emnet, samt for opgavens indhold. Eleverne bliver inddelt i grupper og får udleveret opgaven på skrift. Her skal de svare på hvilken opskrift de vil arbejde med og dennes hjemmeside adresse. Hvilke ingredienser der skal bruges og hvilke rettelser de eventuelt har til opskriften. Herefter udfylder eleverne en formel for opskriften og skriver ned hvordan opskriften skal udføres.

3. + 4.lektion – Eleverne udfører opskriften og tager billeder med deres telefoner imens. Hvis der er mere tid overføres billederne til en computer.

5. Lektion – Eleverne indsætter billederne i WORD og skriver tekst til hvert af billederne.

6. + 7.lektion – Eleverne bytter opskrift med en anden gruppe, og udfører nu deres opskrift. Efterfølgende udfylder hver elev et spørgeskema udleveret af læreren.

8. + 9. lektion – Eleverne laver eventuelle rettelser til opskriften og ligger deres færdige opskrift op på hjemmesiden. Til sidst evaluere vi i fællesskab projektet, og taler om hvad eleverne har fået ud af det.

Læreprocessen (Hvordan forestiller du dig eleverne lærer ”behavioristisme/konstruktivisme”)

Eleverne skal lærer igennem gruppearbejde og gennem fysisk udførelse af billedfremstilling. Det er altså socialkonstruktivistiske lærerprocessor der ligger bag, i det socialkonstruktivisme tager udgangs punkt i at læring sker gennem interaktion med andre mennesker.

Evaluering/Vurdering (Formativ/summativ evaluering)

Jeg vælger her at bruge en formativ evaluering. Eleverne skal evaluere hinandens færdige produkter, men eleverne skal også evaluere forløbet efterfølgende i form af en lærerstyret samtale. Dette kan betegnes som en formativ evaluering da den sigter mod at forme læreprocesser/ undervisningsforløb ved at give eleverne og læreren feedback, der er anvendelig i planlægning og tilrettelæggelse af det videre forløb. Men ikke er resultat orienteret.

 
Panel title
Antal besøg: 913

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,75873517990112sekunder