Rødding Cykel Klub - Klubben's vedt√¶gter

Klubbens vedtægter

Nedenfor f√łlger klubbens vedt√¶gter:

§1 Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er R√łdding Cykelklub.
Klubbens adresse er: (formanden) 6630 R√łdding.
Klubbens formål er at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale.

§2 Medlemmer
Klubben optager alle med interesse for cykelsporten som medlemmer. Dog kræves en minimumsalder på 12 år.

§3 Ansvar
Al deltagelse og cykling i klubbens regi sker p√• eget ansvar. Klubben kan ikke g√łres ansvarlig. N√•r der cykles g√¶lder almindelige f√¶rdselsregler, og der k√łres altid med cykelhjelm.

§4 Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.
Revisor gennemg√•r kassebogen med tilh√łrende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopg√łrelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og √łvrige aktiver er til stede.
Klubbens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12.

§5 Prokura
Klubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.
Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kasserens underskrift eller - ved kasserende fravær - med formandens underskrift.

§6 Ledelse
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:
Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formand og sekretær er på valg i ulige år.
Næstformand, kasserer og menigmedlem er på valg i lige år.
Valgene gælder for 2 år af gangen.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere for 1 år af gangen:
1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor. Der nedsættes udvalg efter behov.
Klubben f√łrer referat over alle bestyrelsesm√łder og generalforsamlinger. ¬†

§7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens h√łjeste myndighed og finder sted inden udgangen af medio marts. Stemmeberettigede er de medlemmer, som har betalt kontingent senest til generalforsamlingen i indev√¶rende kalender √•r. Indvarsling af generalforsamling udsendes min. pr. mail med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen p√• den ordin√¶re generalforsamling er f√łlgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af personlig kontingent og husstands kontingent
6. Valg efter vedtægternes § 7

 

7. Evt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afg√łr alle sp√łrgsm√•l vedr√łrende sagernes behandlingsm√•de og stemmeafgivning.
Forslag, der √łnskes behandlet p√• den ordin√¶re generalforsamling, skal v√¶re bestyrelsen i h√¶nde senest 8 dage f√łr generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremm√łdt. Stemmeafgivningen foreg√•r ved h√•ndsopr√¶kning med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal er afg√łrende ved alle afstemninger, undtaget er vedt√¶gts√¶ndringer, som kr√¶ver 2/3 flertal.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordin√¶r generalforsamling skal afholdes, n√•r flertallet af bestyrelsen finder det forn√łdent, eller n√•r mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

¬ß9 Klubbens opl√łsning
Klubben kan kun opl√łses, n√•r 2/3 af medlemmerne ved 2 p√• hinanden f√łlgende ekstraordin√¶re generalforsamlinger stemmer herfor.
Oph√łrer klubben med at eksistere, tilfalder klubbens formue ungdomsarbejdet i gammel R√łdding kommune.

 

 

R√łdding den¬†¬†¬†¬† 4¬†¬†¬†¬† /¬†¬†¬† 7¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 2012

 

 

Underskrives af bestyrelsen

 

 

 

 

 

Dirigent

 
Panel title

© 2018 rck

Antal besøg: 4013

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,71159195899963sekunder