Sejlerfamilien - Ferieturen 2012 - Turen går til Berlin
Seneste Nyheder
Galleri

Så er ferietogtet 2012 overstået. Som planlagt sejlede vi i dagene: 2.6. - 28.6. ad floder og kanaler til Berlin.

 

 

 

Efter at have fået alle oplevelserne rystet lidt på plads, og alle vores billeder sorteret og systematiseret, kan du glæde til til, at jeg her på denne side vil refere turen snarest.

 

3. juni 2012 - Burgstaken/Fehmern -¨Büssau sluse

 

I dagene op til vores ferie var langtidsprognoserne for Fehmarn Belt ikke særligt optimistiske. Vinden skulle helt frem til onsdag/torsdag ligge omkring 10 sm. Da jeg torsdag middag anede et par timers aftagende vind, tog jeg fri kl. 16 - fik pakket så meget som muligt, og kl. 17.30 sejlede vi fra Nakskov med kurs Burgstaken. Som lovet var vinden flovet, og vi oplevede næsten vindstille over Østersøen og Fehmarn Sund. Kl. ca. 21 anløb vi Burgstaken, fandt en grøn plads og fik prajet en taxa som bragte os til Puttgarden. Herfra med færgen og afhentet i bil i Rødbyhavn.

Nu kunne det blæse som det ville,- når vi lørdag d. 2. tog tilbage til Burgstaken, havde vi læ for vestenvinden til Travemünde!

Da det endelig blev lørdag rejste vi til Burgstaken igen med færge/taxa og et par tasker med den sidste oppakning. - Endelig ferie og foran lå 4 jomfruelige uger, hvor vi skulle opholde os på vores dejlige skib. Hvor var verden vidunderlig!

Lørdag aften spiste vi på en af Burgtakens restauranter, - nu havde vi ferie.

Søndag morgen var kaffen klar 7.30 -jeg havde kombineret vores kaffemaskine med et tænd/sluk-ur, hvilket vi iøvrigt havde megen glæde af under hele turen. Det er himmelsk at have ferie og vågne til duften af frisklavet kaffe.....

En morgentur med Mille,- morgenmad og så ellers afsted på ferien første rigtige dag.

Vinden var meget svag og nogenlunde fr nord, hvilket gav os medvind til Travemünde, som vi anløb over middag. Vi kendte "die Wassertankstelle", så vi gik direkte dertil og fik fyldt tanken. Derefter sejlede vi videre ad Trave med kurs Lübeck, hvor vi ved ankomst straks sejlede ad den gamle voldgrav, en rute som vi kendte godt fra tidligere. Jeg blev opmærksom på en plads, hvor det tilsyneladende var tilladt at ligge i en kortere periode for gæstesejlere. Den kunne vi få brug for senere!!!!!

4fff1d5aaf44d12072012.jpg

 

 

Videre ad ruten, som er utrolig smuk og skøn at sejle på. Forbi vores tidligere "rastepladser" og ud på Elbe-Lübeck kanalen. Selvom vi "kun" har været her 2 gange tidligere, følte vi det, som vi var hjemme igen!

Første sluse dukker op kort efter Lübeck, og vi ankom kort efter kl. 18, som er lukketiden om søndagen.

Vi lægger os derfor ved fortøjningspladsen foran slusen og nyder den første rigtige ferieaften. 

Hvor er her dejligt!!!!! 

 

4fff1fcc799a812072012.jpg

 

   

4fff2097cd13512072012.jpg

Her to billeder fra den første sluse på Elbe-Seitekanal.

 

 

4. juni 2012 - Sluse Büssau/Elbe-Lübeck kanalen - Lauenburg

Ved anlægspladserne før og efter sluserne er der ingen faciliteter (toiletter/strøm/vand). Derfor har vi haft stor glæde af den inwerter, som jeg installerede kort efter vores erhvervelse af "Kia".

Så på trods af de manglende faciliteter, var kaffen alligevel klar kl. 7.30 ved hjælp af førnævnte inwerter/timer.

En "fragter" var tidligt gennem slusen, og kort tid efter morgenmaden dukkede en "sportsboot" op og fortøjede ved slusen. Efter en snak med slusevagten lukkede han os to lystbåde ind i slusen, og herefter gik det med grønt lys ved alle sluserne indtil Lauenburg.

Tidligere havde vi sejlet forbi Lauenburg, men planlagde i år at lægge os i  havnen. Da vi "anduvede" havnen stod der allerede et kvindemenneske  og blavrede og dirigerede, men "Larsen" havde udset sig et sted, hvor "han" altså gerne ville ligge.

Fra min tid som "kludesejler" gik jeg som regel helt ind i bunden af havnen for at orientere mig, når jeg anløb en havn. Selvom den pågældende havn altid så fyldt ud, så var der som regel en plads med landkontakt.

Derfor irriterer det mig, når der står en havnegeneral som vil bestemme, hvor vi skal fortøje. I Tyskland er der som regel fuldtidsansatte havnefogeder modsat her i Danmark, hvor havnefogeden som regel kun er til stede når der skal betales havnepenge! Det lykkedes os at få lov til at lægge os, hvor vi ønskede at fortøje.

Næste irritationspunkt var så, at hun også troede at hun vidste, hvordan man fortøjer en båd. Efter at hun havde "bundet" os fast, og vi med mange gange "danke schön" og "vielen dank" fik hende til at fortrække til sit havnekontor,- (det viste sig jo at være havnefogeden) fik jeg lavet fortøjningerne om så lå ellers meget godt her!

Op og betale og så en tur i land for at finde noget spiseligt. Vi fandt en rigtig god restaurant: Det bedste var hér: Der måtte ryges! Det næstbedste: Mille måtte komme med ind! Det trediebedsted: vi fik et rigtig godt måltid.

 

501e21496cc0705082012.jpg

 

Efter maden en tur rundt i den gamle by. Lauenburg er en gammel fæstningsby og ligger meget højt over Elben. Der var en masse særprægede bygninger i byen, som bestemt er værd at besøge.

 

5. juni 2012  Lauenburg - Bleckede.

 

Fra Lauenburg sejlede vi ud på Elben! Forbi Boisenburg, Bleckede og Hitzaker for at nævne de lidt større byer.

Elben er meget bred, men på grund af vandmangel var der forholdsvis lavvandet, hvilket flere steder betød under 0,5 meter under kølen! De lidt specielle sømærker på Elben anviser de såkaldte "Fahrrinnen", som nøje skulle følges/benyttes og som medførte, at vi hele tiden skulle krydse floden.

Ret efter Hitzaker,- 38 sømil efter Lauenburg, snød afmærkningen os, og der var kontant afregning da vi stod på en sandbanke !!!!  Heldigvis var een af de mange arbejdsfartøjer hurtigt på siden af os og med et lille træk agterud var vi hurtigt på "dybt" vand igen.

Chocket efter at være blevet grundejer på Elben gjorde, at vi vendte skuden og gik i havn i Bleckede for at "slikke sårene" efter grundstødningen.

Af besætningen på arbejdsfartøjet fik vi også en nøjere instruktion i at læse og bruge afmærkningerne. Herefter var der heller ingen problemer!!!!

I Bleckede drøftede vi dagens strabadser med andre sejlere, og vi blev tilbudt at sejle sammen med to tyske motorbåden til Dømitz den næste dag.

Havnefogeden foranledigede at vi næste dag kl. 10 kunne tanke ved et noget alternativt tankanlæg!

Aftenen forløb med et besøg i byen, herunder på byens gamle bryggeri udover en fortræffelig øl også serverede et godt måltid mad.

 

 

5020fbf2a34ea07082012.jpg

Her, midt på Elben, er jeg blevet grundejer.....

 

 

6. Juni 2012. Bleckede/Elben - Schnackenburg

 

Morgenmad og fyldt dieseltank,- de to tyske motorbåde var klar til afgang, og vi udgjorde midten af kortegen. Med 1200 omdr. gik det så op ad Elben. Korrigeret for modstrøm gik vi kun 3-4 kn. over grunden. Måske ikke helt hvad der svarer til mit temperament, men situationen taget i betragtning, tøffede vi som midterste båd af tre.

Vejret begyndte rigtig godt, men i løbet af eftermiddagen kom der flere skyer og ved ankomst til Dømitz regnede det en del.

Vi gik med ind i havnen, hvor indsejlingen også led af vandmangel. Lisa gav Mille en lufte-tur mens jeg ventede ved båden. Vore to tyske følgebåde gik i slusen og vi vinkede farvel. Vi havde besluttet at sejle til Schnackenburg,- godt et par timers sejlads endnu!

Indsejlingen til Schnackenburg var lidt kringlet, men med et fast blik på ekkoloddet og en skelen til en færge, som krydsede Elben, gav det ingen problemer.

Havnen var ikke besøgt at mange gæster, og var som mange tyske havne afløst med en gitterlåge. Havnefogeden skulle opsøges i et nærmere beskrevet hus i byen. Men med en aflåst gitterlåge: hvordan pokker skulle man så kunne komme videre og opsøge havnefogeden?????

En tysk gæstesejler lukkede mig ud, hvorefter jeg opsøgte havnefogeden. Her blev jeg vist jeg vist gennem hele huset, bænket i køkkenet, og betalt de famøse havnepenge, incl et stk. nøgle. En procedure som fortalte, at vi var kommet "noget ud på landet"! 

Schnackenburg var tidligere den sidste by før "Jerntæppet", og et grænsemuseum fortæller historierne, som er forbundet hermed.

Byen bar virkelig præg af en "håbløshed" som vi kender fra mange af vore mindre landsbyer. Masser af huse til salg,- og rigtig mange af husene var forsømte og dårligt vedligeholdte. Stort set ingen biler eller mennesker og kun enkelte forretninger, som bestod af et enkelt værelse i en privatbeboelse.

Alt i alt en lidt speciel by!

 

 

5020fcde2722a07082012.jpg

 

 

7. juni 2012  Schnackenburg/Elben - Havelsberg

 

Torsdag morgen efter en længere luftetur med Mille var vi igen på farten. Idag skulle vi slutte turen f.s.v. angår sejladsen på Elben, og efter det tidligere møde med Elbens bund, var det helt ok for mig.

Efter et par timer havde vi Wittenberge i sigte, og vi vendte havnen, dels for at lufte Mille og dels for at tanke, idet jeg på kortet havde læst, at der var tankemulighed i Wittenberge, hvilket der ikke var. Hvor der på kortet var anvist en dieseltank, lå der i stedet en landstation for tømning af toilettank. Tilsyneladende var der problemer med denne, idet havnen flød med gammelt toiletaffald - ret ulækkert!

Ved havnen var byen centrum for et større cykelløb, og det vrimlede med officials, politi og brandvæsen.

Vi forlod hurtig al hurlumhejen og sejlede ud på Elben, hvor dybden efterhånden var stigende!!!! Dejligt.

Først på eftermiddagen gik vi gennem slusen til Havel og ankom ret herefter til Havelsberg.

Jeg har glemt at beskrive, at jeg flere gange siden Elbe-Lübeck kanalen har observeret en "anderledes" lyd fra skruen/skrueakselen. Lyden var forskellig alt efter skruens omdrejninger.

Da jeg fik øje på en lille havn med en stor mobilkran, efterfølgende viste begge dele at tilhøre "Kiebitzberg Shiffswerft", som iøvrigt også havde anlæg til optagning af de helt store arbejdspramme. Klokken var efterhånden omkring 15, men jeg havde virkelig lyst til at få båden på land for at få identificeret, hvad det egentlige problem kunne være.

Efter et besøg på værftets kontor og en snak med værkføreren, var det aftalt at båden kom på land næste formiddag 9.30.

5067483fbbe5729092012.jpg

 

Herefter var det blot at vente! Havneanlægget ved værftet var tilpasset lystbåde, og vi lå rigtig godt med udsigt over den gamle by. Vi sejlede en tur rundt i gummibåden på kanalerne i byen og fandt en lille have, tilhørende en restaurant.

Vi besluttede, at det var her aftensmaden skulle indtages. Vi fortøjede gummibåden ved en lille bro og snuppede et af de sidste ledige borde.

 

5020fd63e430c07082012.jpg

 

 

 

5020fd8ca4cae07082012.jpg

 

Udover det gode måltid mad var det en aften med en flot solnedgang og totalt vindstille. Nabobordene var vildt imponerede over Milles (og Lisas) kunstner. Der blev klappet og givet hundeguffer.....

Vi havde planlagt et bad på badeplatformen, men Lisa var mega-forstyrret af en fisker, som tilsyneladende havde valgt at fiske i nærheden af os!!!! Til sidste var det blevet tilpas mørkt, og med Mille og mig som vagter lykkedes det også for hende at få et dejligt bad i tusmørket på badeplatformen.

 

8. juni 2012 Havelsberg/Havel - ankerplads

Fredag morgen, vågen allerede ved halvsyv-tiden. Kaffen var klar og det var vi også snart. Vi skulle jo "på land" i dag.

På værftsarealerne gik arbejderne rundt fra kl. 8 og arbejde med mange "ligegyldige" forehavender, og jeg gjorde rigelig opmærksom på, at vi var klar! Bl.a. fandt jeg min ekstra skrue frem i tilfælde af, at den måtte skiftes.

Tiden gik og kl. 9.30 præcis kom en person cyklende og startede kranen op.

Dette skriver jeg som et eksempel på Tysk grundighed. Der var aftalt kl. 9.30 og det kom til at passe. Sammen med kranføreren kom også værkføreren og gjorde klar. På dette tidspunkt havde jeg allerede været i "reservedelsælderen" og fundet reserve-skruen frem og gjort denne klar!

Da "Kia" endelig hang i kranen kunne værkføreren og jeg selv konstatere at intet alvorligt var at se. En fiskersnøre havde snoet sig om skrueakselen og blev hurtigt og nemt fjerne. Værkføreren vurderede endvidere at zink-anoden burde flyttes længere agterud, hvilket han hurtigt fik klaret!

Kia tilbage i sit rette element og jeg med en konstatering af, at der ingen alvorlige problemer tilsyneladende var. Reserveskruen røg hurtigt tilbage i båden,- godt at vide, at den ligger der!

Alle reserver af Euro blev herefter samlet sammen, og vi vandrede til kontoret for at betale. Her lå en regning på:  (ja hold jer fast) :

78 Euro. Beløbet dækkede en krantime incl. 2 prs., samt en overnatning ved bro incl. strøm og vand.

Kære venner: Det får "man" altså ikke ret mange steder til den pris! Vi troede simpelthen at det var løgn!

Vi var ovenud lykkelige for, at det foregik i Tyskland. Jeg tror ikke vi havde mødt en sådan imødekommenhed og og hjælpsomhed til den pris andre steder. Desværre heller ikke i mit eget kære Danmark !!!!!!

 

 

5020fe549a21107082012.jpg

Fredag kl. 9.30 blev "Kia" luftet i Havelsberg. Heldigvis viste det sig at være en bagatel: en fiskesnøre som havde viklet sig ind i skruen. Jeg siger ikke et ord om alle de fiskere som står langs bredden.

 

Vi hastede tilbage til båden efter at have takket mange gange for hjælpsomheden.

På vandet og videre ad floden Havel. Problemet var tilsyneladende forsvundet og årsagen må have været den pågældende fiskesnøre.

At komme fra Elben og til Havel var en forskel i en sådan klasse, at det er svært at beskrive. Havel var en væsentlig mindre flod med mange blinde flodarme og finurlige liggepladser! Det var jo blevet fredag, og alt hvad der kunne sejle var nu kommet på vandet.

Både lå for anker alle steder og vi mødte en masse andre sejlere. Udover at naturen var væsentlig kønnere på Havel var der altså også masser af vand i floden,- så der var ikke megen nervøs opmærksomhed på ekkoloddet!!!!

 

 

5020fe948552f07082012.jpg

 

Planen var at vi den kommende nat ville finde og benytte een af de mange ankermuligheder, som der her var. På billedet herunder ses Kia for anker tæt på en sivbevokset bred! Vi lå faktisk i en lille kanal mellem 2 søer, så der sejlede mange både forbi i en ganske kort afstand. Der var virkelig meget at se på, selvom vi lå fjernt fra byens larm og lys.

 

Mens Lisa gjorde klar til aftensmaden - der var ingen restauranter at se - gjorde jeg gummibåden klar! Når jeg arbejder med gummibåden er der intet i denne verden som kan hindre Mille i at stå klar til at sejle! Hun er bare så vild med at sejle i gummibåden, at hun ofte bare ligger i den og slikker sol, når den hænger i daviderne. På tidligere billeder fremgår det også tydeligt at hendes plads er i stævnen når vi sejler gummibåd.

 

5020ff0924a8007082012.jpg

Her for anker lige efter byen Kützkow

Retur til Fru Larsen i Kia for bl.a. at nyde en hjemmefabrikeret aftensmad med et glas rødvin. Senere sidder vi bare et par timer og nyder det, mens mørket falder på og stjernehimmelen tændes over os. Naturligvis glæder vi os meget til i morgen, hvor vi begynder "indsejlingen" til Berlin. Indtil videre har det jo "blot" været transport-etaper!!!

9. juni 2012 Fra ankerplads til Marina Lanke

Så blev det lørdag morgen. Vi vågner tidligt til duften af nylavet kaffe og lyden af fuglekvidder fra de nærliggende træer. Solen står lige ind i cockpittet og det er ikke svært at komme ud af køjen. Morgenbrød fra i går får en tur under vandhanen og derefter i ovnen. Resultatet er næsten som fra bageren.

Mille og jeg i gummibåden for en tur på land - vi tager den anden bred denne gang - og derefter ankeret op og afsted igen.

Første større by er Brandenburg, hvor vi igen skal i sluse! Mange af sluserne er styret centralt: På skilte står angivet, hvilken VHF kanal der kan kaldes op på, og efter at have meldt sig og forklaret om man ønsker at blive sluset op eller ned, går der som regel ikke lang tid, før der sker noget i sluserne.

Monitorer rundt omkring på arealet fortæller slusemesteren, som måske sidder mange km væk, hvad der sker.

Andre steder sidder slusemester i en lille "vagtbygning" og styrer det hele derfra.

Jeg vil også gerne rose slusepersonalet: Der er altid en god og rolig tone i radiokontakten. Man føler sig virkelig velkommen selvom det virker lidt underligt, at der skal tømmes eller fyldes et kæmpe slusekammer, blot fordi en lille lystbåd fra Danmark ønsker at pjatte lidt rundt på kanalerne. Og så koster det "fuldstændig gratis"!!!! Det havde aldrig gået i lille Danmark!

Nogle gange forekommer det, at vi må vente, enten på at flere lystbåde er samlet, eller på at gå i sluse sammen med et erhvervsfartøj.

På Mittellandskanalen prøvede vi at vente i over 4 timer. Dette dog til dels på grund af vandmangelen i kanalsystemet.

 

5020ff4d2a0ee07082012.jpg

Slusning - virker helt absurd: lille Kia på små 10 meter i en sluse på 130 m.

 

5020ff8d4114107082012.jpg

Her på vej i sluse efter en fragter...

 

10. juni 2012 Marina Lanke - Berlin Centrum (P-plads)

Vi har i nat ligget i Marina Lanke,- en af de havne, hvor man KUN må lægge sig på dertil indrettede gæstepladser. Ikke noget med at benytte en ledig fastligger-plads. Havnen er forholdsvis dyr,- meget slidt og der er forholdsvis meget uroligt. Nok sidste gang vi besøgte denne havn.

Efter at have hentet de bestilte morgenbrød gjorde vi båden klar: opvask, påfyldning af vand, gummibåd på plads. Mille på land og nu skulle vi altså bare til Berlin!!!!!

Kort før vi kom til Centrum, mødte vi Ole og Helen Pyndt i deres Nimbus. Ole og Helen kender jeg fra min tid i Nykøbing F., og deres båd ligger i Toreby Sejlklub, hvor vi også lå i flere år. Ole og Helens datter var vores genbo i flere år.

Men det er altså helt fantastisk at sejle hér i vores egen båd. Vi har været i Berlin flere gange, men helt specielt i vores egen båd!!!!!

På grund af reparation på floden var det kun tilladt at sejle så langt ind i Centrum, hvis båden har VHF ombord. Det blev tjekket af Wasserschutzpolizei, og mange sejlere måtte ændre deres planer af denne årsag. 

Her hvor "talen" er faldet på VHF er det måske på rette plads at fortælle at det skal være en VHF med atis. Og hvad er så atis? Forklaring følger:

 
En lang række europæiske lande har indgået en særlig aftale om brugen af VHF radioanlæg ved sejlads på de europæiske floder (inland waterways). Danmark er ikke med i aftalen, da den kun vedrører lande med indre vandveje.

En del af aftalen er obligatorisk krav om kodning af VHF radioanlægget med et særligt identifikationsnummer kaldet Automatic Transmitter Identification System (ATIS). Kravet gælder i nogen af disse lande også gæsteskibe fra tredjelande. Nummeret er på 10 cifre og sammensat på en ganske bestemt måde: MMSI-nummeret med et 9-tal foran. Eksempelvis får et skib med MMSI-nummer 220-243-167 et ATIS-nummer som er: 9220-243-167.

Tidligere blev ATIS-nummeret tildelt af og registreret hos et af landene som er med i aftalen. Dette er ikke længere tilfældet og nummeret skal heller ikke registreres ved Søfartsstyrelsen.

MMSI-nummeret tildeles som hidtil af Søfartsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af kalde-signalsbevis og der den pågældende VHFs opkaldenummer.

Omkring VHF er det også vigtig at vide, at kanal 16 ikke er nødkanal på floderne! Her benyttes kanal 10 som egentlig fælles nødkanal. Dog angives forskellige VHF kanaler på skilte langs kanalerne, som giver kontakt til nærmeste myndighed som oftest er slusepersonalet i nærmeste sluse.

 

5020ffbb6aea707082012.jpg

Her ligger vi så i Berlins centrum. Der er herfra 10 min. gang til Brandenburger Tor! I baggrunden anes Fjernsynstårnet på Alexanderplatz.

50210048d854607082012.jpg

Brandenburger Tor...igenigen. Det er bare en helt speciel stemning som kendetegner pladsen.

Som tidligere skrevet må vi ligge 24 timer ved disse fortøjningspladser, som jo i bund og grund er en P-plads uden faciliteter. Denne plads ligger så tæt som man overhovedet kan komme på centrum.

Det tager nøjagtigt 11 min. at gå til Pariser Platz (Brandenburger Tor). Og det er altså en fantastisk følelse at være hér igen. Vi tager turen og kommer forbi Rigsdagsbygningen, som denne dag er totalt lukket - formentligt p.g.a. fornemt besøg i bygningen. Dette har vi oplevet adskillige gange her i Berlin. Som en lille "sidegevinst" kan jeg da oplyse, at vi tidligere har mødt Angela Merkels (hun så ikke ud som om hun genkendte os !!!!) Oplevelsen var godt nok under et besøg i KaDeWe - men hun skulle vel også have et par dåser med hjem til aftensmaden .......

Tilbage til Pariser Platz hvor der er en masse "leben". Hestedrosjer - cykeldrosjer - kunstnere af forskellig slags - turister - og travle forretningsmænd/-kvinder. Vi slendrede videre til den Jødiske mindesplads.

Selvfølgeligt skulle vi også en tur ad Unten den Linden og snuse til nogle af butikkerne. Herefter retur til båden, hvor alt var fred og ro, bortset fra de mange tur-både som uafbrudt sejler frem og tilbage.

Aften-skafningen havde vi egentlig aftalt til noget "let" fra køkkenskabene, men da jeg slentrede en lille tur med Mille, mens Lisa kølede sit dankort i et vandfad smiley.gif,  kom jeg gennem et område, hvor der lå den ene gaderestaurant efter den anden. Der var rent faktisk kun 2-300 m. fra hvor vi lå. Og efter en tur gennem dette slaraffenland gad jeg simpelt hen ikke begynde at rode med mad på båden. En del af ferien er også at spise ude, så jeg hastede tilbage og fik Lise lettet fra hynderne.

Vi fik en god (og nem) aftensmad med et bord direkte til floden, og jeg skal huske at notere, at der var VM i fodbold hvorfor alle restauranterne havde opsat TV-skærme udendørs til deres gæster. En formidabel stemning der var en oplevelse.

 

11. juni 2012 Charlottenburg (P-plads)

 

Vi havde planlagt at kikke lidt mere på slottet Sloss Charlottenburg.

Slottet blev opført mellem 169g og 1699 i italiensk barokstil og hed oprindeligt Lietzenburg. Det blev tegnet af arkitekten Arnold Nering til Sophie Charlotte, kurfyrst Frederik 1. af Preussens hustru. Efter kroningen Frederik til preussisk konge og Sophie Charlotte til dronning i Königsberg i 1701, blev Charlottenburg, der hidtil havde fungeret som sommerresidens, udvidet og ombygget. Det fik sit nuværende navn i 1705 efter dronningens død. Mellem 1709 og 1712 fandt endnu en udbygning sted; her etableredes bl.a. orangeriet samt slottes kuppel.

Frederik 1. døde i 1713, og Schloss Charlottenburg førte en skyggetilværelse under hans efterfølger, Frederik Vilhelm 1. af Preussen. Da Frederik den store kom til magten i 1740, iværksatte han endnu en udvidelse. Senere koncentrerede Frederik sig imidlertid mest om sit slot Sanssouci i Potsdam.

Slotsparken blev anlagt i slutningen af 1600-tallet af Simeon Godeau som fransk barokhave. I slutningen af 1700-tallet blev den delvist omdannet til engelsk landskabspark. I slotshaven findes bl.a. tehuset Belvedere, bygget af Langhans i 1786, den napolitanske villa Neue Pavillon, bygget 1824 og mausolæet for dronning Louise, bygget 1810.

Slottet blev alvorligt beskadiget under 2. verdenskrig. Det blev genopbygget efter 1945 og fungerer i dag som museum. I det tidligere slotsteater findes et museum for forhistorisk arkøologi, Museum für Vor- und Frühgeschichte, til huse. I det lille orangeri findes en restaurant. Parken fungerer som rekreativ bypark for bl.a. Charlottenburger Altstadt. Der er planer om at indføre en entré i parken.

Fra 2004 til 2006 fungerede Schloss Charlottenburg som sæde for Tysklands præsident, mens Sloss Bellevue blev renoveret.

 

5021073ed243007082012.jpg

 

502100852713d07082012.jpg

 

502107866aaeb07082012.jpg

Her ses Lisa i sit rette element og i en disciplin som ingen slår hende i: Supershopping!

 

 

502107b83af8407082012.jpg

KaDewe - Berlins berømte supermarked og indkøbscenter. Vi er lige overvældet hver gang vi er der.

 

12. juni 2012 Motorbådsklub Spandau (v. Zitadellet)

I dag skulle vi lidt rundt på kanalerne og vi sejlede tilbage ad Spree, ind å Charlottenburger Verbindungskanal og Westhafenkanal. Videre ad Berlin-Spandauer-schifffahrtskanal, hvor vi sejlede langs med Flughafen Tegel. Alle de ankommende fly strøg lige over vore hoveder.

Da vi senere ankommer til den sejlklub i Spandau, som jeg havde læst skulle ligge op ad Zitadellet, får vi cyklerne frem og kikker lidt på området. Her i Spandau er egenlig een af "P-pladserne" i berlin, men vi ville nu gerne have vores egen plads med et varmt brusebad.

Efter et par timer i Spandau "Indkøbsmekka" retur til havnen, hvor vi overtaler havnefogeden til at fremtrylle et måltid måd. Denne havn kan anbefales.

Senere en tur rundt om Zitadellet i voldgraven og en lang spadseretur med Mille. Endnu en dag, som vi husker i langt tid, er til ende. Fred og ro i havnen med en flot udsigt til de mange både som sejler til slusen i Spandau.

 

502100f0698f307082012.jpg

Er der bare nogen der hygger sig ???

 

50210141b08a507082012.jpg

Zitadellet v/Spandau

 

13. juni 2012 "P-plads" v. Bundesufer

 

 

 

50210162ace9b07082012.jpg

 

 

502101a72754107082012.jpg

 DDR-museet v/Berliner Dom

 

14. juni 2012 Treptow/Junginsel (P-plads)

 

 

 

502101cc499d107082012.jpg

 

 

 

5021020e3a04107082012.jpg

 

 

50210263b66ea07082012.jpg

 

 

502102925794007082012.jpg

Her på broen til øen Junginsel i bydelen Treptow. Hængelåsene bliver opsat af nygifte par. Bemærk vores liggeplads, hvor vi ligger lige bag danske "Frøken Meyer", som vi mødte her for anden gang.

 

15. juni 2012  P.plads/Berlin Mitte 

 

 

5021038e186c007082012.jpg

Brandenburger Tor ....

 

502103cdea94f07082012.jpg

 

 

502103ef99b7007082012.jpg

 

5021031d2732407082012.jpg

 

 

50210546e563f07082012.jpg

Det helt nye Mauer-museum, hvor hunde "venligt men bestemt" ikke var "erlaubt",- måtte gerne bæres og mon Mille var ked af det?

 

 

 

5021035ed15b507082012.jpg

Her er vi på Landwehrkanal, hvor der er rigtig mange broer - og meget lave broer. I Slusen bemærkede jeg dette, og aldrig har jeg været så hurtig med skruenøglen - og fik lagt targa-bøjlen ned. Vi kunne lige akkurat med nedklappet targabøje gå under broen!!!!

 

 

 

502106aa5dedb07082012.jpg

Selv "by night" er det en oplevelse at overnatte midt i Berlin. Om aftenen omdannes mange af turistbådene til natklubber! Bådene lejes til fødselsdage, firmafester m.v. og sejler rundt med kulørte lamper og levende musik, mens gæsterne danser og morer sig.

 

 

16. juni 2012 Yachtshafen Potsdam

5021058ad3bbb07082012.jpg

Så nåede vi til Potsdam, hvor en meget forvirret havnefogede gav os lov til at blive liggende på denne ret store plads!

 

17. juni Brandenburg

50210625a1f7207082012.jpg

Her er vi så ankommet til Brandenburg, hvor der var en større byfest omkring havnen. Senere gik vi ud for at spise, og senere igen fandt vi en fortovscafe, hvor vi bl.a. overværede EM-kampen mellem Danmark og Tyskland. Desværre tabte vi og luskede stille og roligt hjem til båden!!!!!

 

 

5021065147ad607082012.jpg

Dejlig solskinsmorgen (klokken er kun ca. 8). Vi skal nu videre mod Magdeburg og Mittellandkanal.

 

18. juni Burg (Mittellandskanal)

 

19. juni Haldesleben

 

20. juni Wolfsburg

 

21. juni  Uelzen

 

22. juni  Ankerplads på Elbe-Lübeck-kanalen

 

23. juni  Mølln

 

24. juni  Puppenbrucke/Lübeck (P-plads)

 

26. juni  Travemünde

 

27. juni  Heiligenhafen

 

28. juni  Nakskov

 

 

 

 

 
Panel titel
Antal besøg: 25325

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-1,6983661651611sekunder