Velkommen Til Skovbæk Private Pasningsordning - Praktisk info
Hvad er en privat pasningsordning?
En privat pasningsordning er godkendt af kommunen og modtager også tilsyn derfra af hjemmet og af børnene og deres trivsel. 
Jeg bestemmer som privat børnepasser selv dagsordenen.

Jeg er godkendt til at have max 5 børn og der er aldrig gæstebørn, udelukkende kendte ansigter. Derfor udnytter jeg at vi sommetider kun måske er 3 børn og derfor impulsivt nemmere kan tage af sted på en udflugt. 

Ved sygdom eller ferie er det forældrenes ansvar at finde anden pasning.
Forældre skal selv søge om tilskud på kommunens hjemmeside og sammen udfylder vi en kontrakt der vedrører nogle praktiske ting angående pasningsordningen. 

Kurser
Jeg deltager løbende i relevante foredrag og kurser vedrørende børns udvikling.

Jeg har deltaget i kurser vedrørende:
- "Motorik og sansemotorik" - v/Anne Brudersen
- "Sansemotorik hos for tidligt fødte" - v/Anne Brudersen
- "Børns kompetenceudvikling 0-5 år" - af 6 ugers varighed
- "Særligt sensitive børn"
- "God kommunikation imellem børnepasser og forældre"
- "Leg med sprog" - af 6 ugers varighed
- "Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud" - af 6 ugers varighed
- Førstehjælpskursus, specielt rettet mod små børn
- Kursus angående kiropraktik og børn
- "Børns leg - med en tvist af natur" - af 6 ugers varighed

Åbningstider, adresse, tlf.
Mine åbningstider følger mine forældres behov efter aftale.

Vi bor på Pejrupvej 12 i Orte
5560 Aarup, Assens kommune

Vi bor nær den private børnehave "Gnisten" og Frøbjerg Orte Friskole.

Tavshedspligt
Jeg har tavshedspligt angående børnene og deres familie, både private ting og persondata, men jeg har også indberetningspligt til kommunen vedrørende omsorgssvigt. 

Pasning og priser
Der kan passes børn over kommunegrænserne således at tilskuddet kommer fra ens egen kommune og tilsynet fra Assens kommune. 
Der ydes søskenderabat og tilskud, men ikke økonomisk friplads. 

Prisen for en fuldtidsplads inkl. feriepenge er 7.700 kr. 
- der betales alle 12 mdr. 
Tilskud fra kommunen er 5.300 kr.
Egenbetalingen pr. mdr. bliver altså 2.400 kr.

I prisen er der inkluderet:
 • Fuldt udstyret barnevogn som står fast i pasningsordningen. 
 • Bleer
 • Vaskeklude
 • Salver
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Frugt
Prisen reguleres hver januar.

Der gives en alsidig, sund kost med morgenmad indtil kl. 7.30.
Formiddagsmad omkring kl. 9.00, som består af brød eller frugt.
Middagsmad omkring kl. 11.00, rugbrød med grønt.
Eftermiddagsmad når børnene vågner fra deres middagssøvn, grød, frugt eller brød.

Babymad og specialmad skal selv medbringes.
Saft og kage ved særlige anledninger, såsom fødselsdage og eventuelle udflugter.

Ferie
Jeg giver tilbagemelding på ferie for hele året, indenfor det første kvartal af året.
Typisk ligger ferierne således:
 • Vinterferie uge 7
 • Sommerferie 3 uger i juli-august
 • Efterårsferie uge 42
 • Alle helligdage og dagen efter kristi himmelfarts

Da jeg har en arbejdsuge der overstiger de 37 timer om ugen, holder jeg 6 lukkedage om året. 

Sygdom
Børn med opkast og diarré modtages ikke i pasningsordningen. Ligesom at børn med feber heller ikke passes uanset om barnet er påvirket af det eller ej.
Temperaturstigninger kan komme hurtigt med risiko for feberkramper. Et ansvar jeg ikke kan stå med da jeg også skal tilgodese 4 andre børn. 
Børn med øjenbetændelse modtages når de har været i behandling i 24 timer. 

Husk at et barn ikke behøver at have en diagnose for at være syg. Barnet kan godt kun være forkølet og føle sig meget utilpas, og så er far og mor de bedste i verden til at give omsorg og kærlighed.

Sygdom meldes tidligst muligt og altid inden kl. 9.00 om morgenen.
Raskmelding senest kl. 21.00 aftenen før.
Er man i tvivl aftenen før, bør man holde barnet hjemme den følgende dag. 
Dette bedes overholdes af hensyn til næste dags planlægning. 
Barnet er rask når det er i stand til at deltage i de daglige aktiviteter.
 
Panel titel
Antal besøg: 16776

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,36172318458557sekunder