solcelle - Forside
                  


                Velkomme til solcelle
Solenergi er den reneste og mest naturlige energiform, som vi har. I modsætning til fossile brændstoffer findes den overalt på jorden på nuværende tidspunkt.  Solceller omsætter solens energi direkte til el ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt.

Fordele ved solenergi og solceller:

- En ubegrænset ressource
- Bidrager til en højere grad af selvforsyning
- Sikrer en fast energipris
- En CO2-neutral energiform
- Meget robust og driftsikker teknologi
- Billig i drift.

Oprindeligt var solceller en omkostningsfuld teknologi, der blev brugt til rumfart i starten af 1950’rene. I dag er prisen faldet drastisk, og solceller er derfor en relevant vedvarende energiressource, der kan bruges til el-produktion i såvel stor som lille skala.

 

 

Stigende el-priser

 

El-prisens udvikling er ganske vist svær at forudsige, fordi den afhænger af faktorer som oliepriser, og andre forskellige, forsyningssikkerhed, ressourceknaphed, afgiftsregulering, osv.

Kikker vi på den historiske udvikling af el-prisen, kan det give os et fingerpeg om, hvad vi kan forvente af den fremtidige el-pris. De sidste 30 år er elprisen steget med mere end 6 % i gennemsnittet pr år.

Undgå overraskelser

Investerer du i et solcelleanlæg kender du el-prisen i anlæggets levetid og dermed undgår du ubehagelige overraskelser i din el-udgift. Tendensen er ikke lavere energipriser, tværtimod menes el-prisen at blive ved med at stige.

 

 

Billigere el-regning

Fastlås el-prisen

Din el-regning bliver billigere, da din el-pris er fastlåst i fast lavt niveau mange år fremover. Din besparelse stiger i takt med at den normale el-pris stiger.

Eksempelvis ved kontant køb af et stort blåt solcelleanlæg på 5,54 kWp bliver din faste el-pris 1,53 kr. per kWh. Den faste el-pris for de enkelte anlæg finder du i databladene på solcelleanlæggene.

Tilbagebetalingstider

Hvis vi foretager en forsigtig fremskrivning af el-prisen på kun 4 % (selv om den gennemsnitlige er steget med mere end 6 % gennem de sidste 30 år ), om året med udgangspunkt i en nuværende el-pris på 2 kr. per kWh, vil tilbagebetalingstiden på et populært anlæg være cirka 12 år ved kontant køb.

Dette skal ses i forhold til, at anlægget har en garanti på 25 år og en forventet levetid på 30 til 40 år. Et typisk anlæg har således en tilbagebetalingstid på under halvdelen af sin levetid.

 

Et solcelleanlæg kan realkredit belånes. Det betyder, at det er billigere at låne penge til en investering i et solcelleanlæg, end det er at betale den normale el-regning.  Jo mere el-prisen stiger, jo hurtigere er din investering jo tjent ind.

 

Forbrugslån

Ønsker du ikke at låne pengene igennem din realkredit institut. Kontakt din nærmeste forhandler for at indhente et godt tilbud

 Når elmåleren løber baglænsDet kan tydelig ses på din elmåler, når du sender din overskydende strøm fra solcellerne ud på el-nettet. Måleren løber ganske enkelt baglæns.


Når dit solcelleanlæg producerer mere strøm, end du forbruger, kører din elmåler baglæns. Det kaldes nettomålerordningen og betyder, at alt den strøm, solcellerne producerer, får samme værdi som den, der købes fra el-nettet.Hvad er nettomålerordningen?
Nettomålerordningen er en støtteordning, der giver tilskud til opsætning af solceller. Støtteordningen er politisk bestemt - en form for statsstøtte eller tilskud, der skal lokke flere til at investere i de miljøvenlige solceller. Konkret fritages solcelleejeren for elafgifter og elregninger. Det giver konkrete elbesparelser, og du sparer derved penge på elregningen.Overskuddet sendes ud på el-nettet

Den el, der produceres i solcelleanlægget, bruges af den husstand som har anlægget. Produceres der mere strøm end der forbruges – fx når man ikke er hjemme om dagen, hvor produktionen er størst, sendes overskuddet ud på el-nettet, og så er det at din elmåler kører baglæns.

Maksimalt 6 KWReglerne for nettomålerordningen siger, at solcelleanlægget max kan være på 6 kW effekt. Et anlæg i den størrelse er til gengæld stort nok til at kunne dække næsten alle almindelige husstandes elforbrug. I de fleste tilfælde kan et 4 kW anlæg dække en husstands elforbrug.

 


 

Hvornår er et solcelleanlæg en god løsning?Det er en god løsning, hvis du gerne vil skaffe dig forureningsfri strøm, og hvis du ønsker billigestrøm for så er de tilgængelige muligheder for almindelige familier faktisk kun solceller eller vindmølleandele. Den økonomisk bedste løsning af de to er vindmølleandele. Men solceller har den fordel, at man kan kigge op på sit tag og se på dem, og når det går rigtigt godt kan man også se elmåleren køre baglæns.«

Hvor meget koster et solcelleanlæg?

Over de sidste fem år, er prisen faldet med ca. 10.000 kr.pr. kW, og rådet er nu, at det bør koste omkring 20.000- 25.000 kr. pr. K.W. for et optimalt placeret anlæg. Det er dog kun et råd, som man ikke skal hænge sig for meget i. Undersøg naturligvis forskellige forhandleres priser, og hold det op mod hvor meget, anlægget yder.Hvad er forskellen på de forskellige anlæg?Som med alt muligt andet, fås solceller i mange forskellige kvaliteter. I en vis forstand er der sandhed i, at du får, hvad du betaler for, men der findes jo også gode tilbud. Ofte kan der være fin fornuft i et anlæg, der yder mindre, for som regel har man jo tag nok. Man skal se på, er pris i forhold til ydelse, samt hvilke garantier, leverandøren giver. Og så skal man skal have tillid til sin leverandør.

 Hvorfor skal man ikke vente til priserne er faldet endnu mere?Tit højstemte forventninger til drastiske prisfald på området, men med mindre der ved et slumtræf dukker en helt ny teknologi dukker op, vil prisen formentlig mere jævnt i fremtiden. Når man køber en pc. ved man godt, at man om 5 år får 10 gange så meget for pengene. Men hvis du skal bruge den nu, så køber du den nu.
Hvor skal man sætte solcellerne op?
Den rigtige placering er stik mod syd og i en 45 graders vinkel. Men i praksis kan de placeres fra sydøst til sydvest og i en vinkel mellem 20 og 60 grader. Ydelsen varierer meget efter hvor optimal placeringen er, men der er relativt få procents forskel.«

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg sætter solcellerne op?

»Det vigtigste er at undgå skyggegivere – det er den altovervejende barriere for, om solceller rent faktisk er praktisk fornuftige. Træer er den hyppigste skyggegiver, men det kan også være nabobygninger, hvis man bor i et meget tæt bebygget område, eller skorstene, hvis man f.eks. bor nær industri. Kan der være helt egne forhold på taget, som parabolantenner eller udbygninger i form af en kvist.Hvad kan man lave selv?
Man må lave det hele selv – med undtagelse af at tilslutte den inverter, der synkroniserer solcellernes strøm til strømfrekvensen på el-nettet. Det skal man kontakte en autoriseret elektriker til. Men man må sætte paneler op, trække ledninger og forbinde inverteren, og er man gør det selv minded til husbehov, er det ikke et problem. Bygge man en carport, kan man jo også sætte et solcelleanlæg op her på.


 

Hvor lang tid tager det typisk?Sættes det uden på et tag, kan et anlæg på to-tre kW – hvilket er et anlæg på 15-25 m2 – monteres med skinner og solcelleelementer på en weekend.Hvad gør man, hvis ikke man har en samlet tagflade, der er stor nok til hele solcelle -anlægget?
Det er muligt at dele anlægget op i flere størrelser. Men det skal jo tænkes med ind i det, for både af hensyn til dig selv, til naboerne og til et eventuelt fremtidigt salg, skal det jo se pænt ud og ikke bare være tilfældige klatter af solceller rundt omkring. Ofte kan det sættes, så det flugter langs taget, og leverandøren vil typisk have forslag til, hvordan du får den bedste løsning praktisk og den pæneste.Hvad hvis dit tag står overfor snarlig udskiftning?
Solceller holder i op til 20-40 år, så du skal gøre op med dig selv, om taget bør skiftes først. Skiftes taget, er det måske en overvejelse værd, om solcellerne skal lægges ned i taget, frem for som normalt at lægge uden på taget i aluminiumsrammer. Skifter man tagbelægningen og får lavet et ordentligt undertag, hvor solcellerne skal være, kan man næsten få dem ned i et niveau, hvor de flugter med teglstenene.Hvad kan man gøre, hvis ikke solcellerne kan placeres på taget?
Skyldes det, at ens hus ikke vender den rigtige vej, kan man måske montere solcellerne på et stativ på gavlen. Har man en flad carport, kan man placere dem på et stativ dér har man ofte bevægelsesfriheden til at kunne placere dem optimalt. Ellers kan man sætte det ude i haven, hævet en halv meter over jorden for at undgå den værste sne og bladene. Har man en lille havearkitekt i sig, kan man sagtens bruge den flade til noget positivtHvilke tilladelser skal man søge for, før man opstiller et solcelleanlæg?
Ingen. Visse steder findes der lokale restriktioner mod reflekterende tagmateriale såsom glaseret tegl, men det gælder jo ikke for solceller. Oftest står der i reglerne, at solcelleanlæg er undtaget, og ikke mindst reflekterer mange solceller minde end et ovenlysvindue gør.«

 Hvem skal man kontakte i forbindelse med, hvis man ønsker og opstille et solcelleanlæg?

Man skal anmelde det til sit lokale elselskab. Rent praktisk skal de ud og tjekke, om din nuværende elmåler kan bruges, da ikke alle målere har mulighed for, at man sender el ud på el-nettet. Det har samtidig den fordel, at elselskaber sørger for, at man bliver tilmeldt energinet.dk, så man får godtgørelse for eventuel overskydende strøm. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at elselskabet ikke nødvendigvis er samme sted, hvor man køber sin strøm. Men det er der, hos dem man betaler sin målerafgift til.
Hvordan, hvad er nettomålerordningen?

Om vinteren vil man altid kunne købe el, mens man om sommeren ofte producerer mere, (ligeledes gør sig også gælerne om dagen/natten), end man bruger. Med nettomålerordningen bliver det hele opgjort som en årsopgørelse, og har man brugt mere el, end man har produceret, betaler man differencen, og modsat hvis det forholder sig omvendt.Hvordan fungerer det i praksis med at sende el ud på el-nettet?
Man producerer i de fleste tilfælde mere strøm om dagen, end man anvender, mens det modsatte gør sig gældende om aftenen og natten. Om dagen kører elmåleren derfor baglæns og el-nettet fungerer som lager til om aftenen og natten. Man skal altså ikke bruge strømmen med det samme og betaler ikke ekstra for at få sin strøm tilbage.
Hvor meget strøm producerer solcellerne egentligt?
Et godt placeret anlæg på for eksempel 2 kW (15-18 m2) kan producere helt op til 2000 kWh om året. Man skal derfor være opmærksom på, at de installerede solceller maksimalt må være på 6 kW for at være med i nettomålerordningen. Producerer man mere strøm end man bruger på et år, kommer man til at sælge strømmen billigt – 60 øre pr. kWh i de første 10 år, og 40 øre i de følgende 10år.
Hvor meget strøm skal man producere?
Det kan ikke betale sig at producere mere strøm, end man bruger. Derfor bør man også se 5-10 år frem i tiden og tænke over, om der vil forekomme store ændringer i ens forbrug: Har man f.eks. børn, der kunne tænkes at flytte hjemmefra om nogle år, kommer ens elforbrug nok til at falde ret markant.Hvilken form for vedligeholdelse kræver solceller?Overhovedet ingen men man skal dog sørge for at de er fri for blade og om vinteren fri for sne  :-D 

De hyppigste spørgsmål om solceller

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller på energitjenesten.dk 
Panel title

© 2018 solcelle

Antal besøg: 9060

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,50981593132019sekunder