Spilleredaktionen - Regler

§ 1. Spillets navn.

 

·         Spillets navn er Superligaspillet.

 

§ 2. Vinder/taber.

 

·         Vinder er den der efter endt sæson har opnået flest point. (inkl. Bonuspoint) (jf § 5)

·         Taber er den der efter endt sæson har opnået færrest point. (inkl. Bonuspoint) (jf § 5)

 

§ 3. Pointgivning.                

 

·         Man får 3 point for rigtig resultat (resultat af kamp ramt præcis) og 1 point for rigtig udfald (sejr/uafgjort).

·         I tilfælde af at DBU laver resultatet på en kamp om, vil dette resultat være gældende.

 

§ 4. Forhåndstip

 

Alle spillere får inden sæsonens start udleveret 2 ark af spilleredaktionen.

 

·         På ark 1 skal I indtaste hvad I tror resultatet bliver i alle SAS-liga kampene.

·         På ark 2 kan I se stillingen i SAS-ligaen ud fra sine forhåndstip.

 

§ 5. Bonuspoint.

 

Efter endt sæson vil de enkelte spillere, ud fra deres forhåndstip (jf § 4), blive tildelt et antal bonuspoint. Disse point vil sammenlagt med de i spillet opnåede point (jf § 3), danne grundlag for afgørelse om vinder og taber af Superligaspillet (jf § 1).

 

·         Man får 10 point for at gætte den rigtige Danmarksmester

·         8 point for at gætte nr. 2

·         6 point for at gætte nr. 3

·         Man får 10 point for at gætte nr. sidst

·         og 8 point for at gætte nr. næstsidst

 

§ 6. Pointlighed

 

·         I tilfælde af point lighed mellem 2 spillere ved afslutning af indeværende sæson, vil den spiller der i sæsonen har opnået flest point, på baggrund af sine forhåndstip (jf § 4.) uden eventuelle bonuspoint være vinder. Er der stadig pointlighed, vil flest pointgivende kampe veje højst, er der stadig pointlighed her vil det så være flest 3 points kampe som tæller, er der stadig pointlighed kikkes der på hvem der i en og samme runde har lavet flest point. Er der stadig point lighed efter dette kikkes der på hvem der I deres næstbedste runde har lavet flest point og der fortsættes på denne måde til en vinder er fundet

 

§ 7. Betaling

 

Det koster kr. 25,00 pr. måned at deltage i Superligaspillet. Disse penge indbetales månedsvis til Nordea konto 7681-0006727143 som er oprettet af kassereren.  

Foruden denne opkrævning for selve spillet, vil der månedsvis også være en opkrævning på kr. 40,00, som går til drengekassen. Derudover betales kr. 5,00 pr. måned, til drift af hjemmesiden. Eventuelt overskud fra dette går til drengekassen. Samlet set giver dette en månedlig betaling på kr. 70,00.

 

§ 8. Drengekassen

 

Drengekassen har til formål, at give medlemmerne af Superligaspillet (jf § 1) en mulighed for at mødes uden medbragt kvindeligt selskab, på et til lejligheden aftalt tidspunkt, til leg, spil eller anden aktivitet, herefter benævnt som arrangement, som aftales spillerne imellem.

stk. 1.

Der kan til arrangementet (jf § 8) oprettes et udvalg, på et ikke forudbestemt antal deltagere i Superligaspillet (jf § 1) blandt de medlemmer der ikke er i restance med kontingentet (jf § 7), til varetagelse af eventuelle bestillinger, forhåndsbookinger, hvor dette måtte være nødvendigt for afholdelse af arrangementet (jf § 8).

stk. 2

Medlemmer der er i restance med kontingentet (jf § 7), på det tidspunkt hvor et eventuelt arrangement (jf § 8) aftales, har ingen stemmeret omkring arrangementets art, samt en eventuel dato for afholdelse af arrangementet (jf § 8), før denne restance er bragt til ophør.

Stk. 3

Ligeledes kan ingen deltagere i dette arrangement (jf § 8) være i restance med kontingentet (jf § 7) når arrangementet (jf § 8) afholdes. Først når restancen er bragt til ophør må det/de berørte medlem/medlemmer deltage i det aftalte arrangement (jf § 8).

 

§ 9. Afslutningsfest.

 

Vinderen modtager ved afslutningsfesten hele gevinsten som nu er (inkl. hans eget indskud) på kr. 2.400,-

Han skal dog lægge lokaler til det afslutningsfest (Andre spillere eller i yderste konsekvens Spilleredaktionen kan dog lægge lokaler til, hvis dette måtte være nødvendigt, det er dog stadig vinderen som vil stå for det praktiske.) Derudover påhviler det vinderen ud af gevinsten, at indkøbe 6 kasser øl, samt chips og slik. Resten af beløbet vil gå til fælles indkøb af mad til denne aften. Måtte der opstå en restance ved dette indkøb, påhviler det vinderen (jf § 2 & § 6) at udregne en gennemsnitspris for den enkelte spiller og inddrive dette.

 

Afslutningsfesten afholdes hvert år 1. - 4. lørdag efter sæsonafslutning. Ved aflevering af skemaet skal der meddeles til spilleredaktionen, om man er forhindret en af disse dage. Den dag hvor der er flest tilmeldinger vil blive dagen for gildet.

 

Afslutningsfesten startes med en generalforsamling for medlemmerne i Superligaspillet (jf § 1). På denne generalforsamling har alle medlemmer der ikke er i restance med kontingentet (jf § 7) taleret og eventuel stemmeret, hvor dette måtte være påkrævet. Hvis en eventuel restance bringes til ophør umiddelbart inden generalforsamlingen, vil det pågældende medlem af Superligaspillet (jf § 1), igen have både tale- og eventuel stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

§ 10. Bøder.

 

Der uddeles dagbøder af kr. 15,- til de spillere som ikke afleverer deres tip inden den af spilleredaktionen fastsatte dato for indlevering. (det påhviler spilleredaktionen efter modtagelse af samtlige forhåndstip – (jf § 4), at uddele et eksemplar af samtlige spilleres forhåndstip (jf § 4), til alle spillere i Superligaspillet (jf § 1).

Disse penge vil ubeskåret gå i drengekassen (jf § 4).

Spilleredaktionen fastsætter en dato, hvorefter det ikke længere er muligt at deltage i Superligaspillet (jf § 1),

hvis en spiller afleverer sine forhåndstip (jf § 4) for sent. Spilleren vil herefter blive diskvalificeret fra spillet, der kan dog dispenseres herfra, efter spilleredaktionens forgodt befindende.

 

 

 

§ 11. Utidig udmeldelse

 

Hvis en spiller vælger at springe ud af spillet i utide, mister man det indskud man har foretaget, frem til dagen hvor man udmelder sig. Dette indskud vil gå til de resterende spillere og forventes brugt til afslutningsfesten (jf § 9).

 

 

 

Revideret juli 2011

 
Panel title
Antal besøg: 17490

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.12000703811646sekunder