Spilleredaktionen - Svinestien

Referat af generalforsamling 2011

The post has 168 Views
Klaus
Written by Klaus Tue July 19th at 8:40 pm

Referat af generalforsamling 2011 i Superligaspillet afholdt den 18. juni 2011, Jægerdammen 22 i Brøndby.

 

Kl. 15:00 – Generalforsamlingen begynder.

 

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Klaus udpeges modvilligt, senere overtager John dirigent posten.

 

Pkt. 2. Valg af referent.

Klaus udpeges modvilligt, senere overtager Birgitte referent posten.

 

Pkt. 3. Beretning fra formanden.

Formanden beretter om et godt år, og at der i årets løb har været rigtig mange hits på Spillets hjemmeside, hvilket bl.a. kan ses på en Google søgning på ordet  Spilleredaktionen, hvor spillets hjemmeside, herunder svinestien fremgår af de første mange hits.

 

Til sidst opfordrede formanden alle spillere, til at blive lidt bedre til at komme med lidt hurtigere  tilbagemeldinger, som f.eks. returnering af tips m.m.

 

Pkt. 4. Uddeling af vinderpokal og vinderbluse.

Vinderpokal og vinderbluse, blev af formanden overrakt til sæsonens vinder – John.

 

Pkt. 5. Uddeling af taberbluse.

Taberbluse blev af formanden overrakt til sæsonens taber – Jørgen.

 

Pkt. 6. Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Kassereren, som havde lavet en udskrift fra Netbank, under overværelse af formanden. Der kom dog ønsker om lidt mere detaljeret dokumentation fremover, hvilket Kassereren ville sørge for.

 

Derudover meddelte kassereren at den nuværende konto ville blive flyttet, hvorfor spillerne kunne stoppe deres indbetalinger, til John kommer med kontonummer på den nye konto.

 

Pkt. 7. Forslag til vedtægtsændringer.

Her var kommet en række forslag fra McBrian.

 

1.    Al tekst ændres til Verdana punktstørrelse 9. – Forslag vedtaget.

 

2.    Vedr. § 6. ”Alle spillere for inden …..” ændres til ”Alle spillere får inden ….” – Forslag vedtaget.

 

3.    § 6 flyttes til § 4 – Forslag vedtaget.

 

4.    § 4 flyttes til § 5 – Forslag vedtaget.

 

 

5.    § 5 flyttes til § 6  Forslag vedtaget.

Da dette forhåndstip der omtales i den nuværende § 6 danner grundlag for hele spillet, bør pointgivningen ikke være benævnt inden spillets grundlag er blevet det. Da det først ved korrekt afgivelse af forhåndstip er muligt at, tildele point samt at finde en vinder/taber.

 

6.    Det foreslås at der i forlængelse af anden linje indføres det gældende kontonummer.

Forslag vedtaget- kontonummer vil blive indføjet når det kommer fra John.

 

7.    Desuden forslås det at indføre et, stk. 1 til § 7 der lyder som følger: ”Det påhviler kassereren ved vinterpausen, at oplyse hvorvidt enkelte spillere er i restance med betalingerne. Denne restance skal herefter bringes til ophør inden forårssæsonens opstart.  - Forslag nedstemt.

 

 

8.    § 10. Indføres Såfremt en eventuel restance ved forårssæsonens opstart ikke er bragt til ophør, vil dette frembringe dagbøder på kr. 15,00. Disse penge vil ubeskåret gå til drengekassen (jf § 8).” - Forslag nedstemt.               

 

9.    § 10 indføres (jf § 8) efter drengekassen. – Forslag vedtaget.

 

 

10. Såfremt forslag 3,4 & 5 vedtages, kræves det at linjerne indeholdende (jf § 2 & 5) ændres til (jf § 2 & 6). Desuden skal der foretages en rettelse af alle henvisninger til § 6 – nu til § 4, samt henvisninger til § 4 rettes til § 5.  (Dette omhandler paragrafferne 4, 5 og 6.) – Forslag vedtaget.

 

11. Til slut foreslås det, at § 9 afkortes på hjemmesiden, så første afsnit kun er første afsnit og ikke både første og sidste afsnit. – Forslag vedtaget.

 

12. Det foreslås endvidere at indføre et logo øverst på regelsættet, da dette vil give reglerne større troværdighed. Nedenstående er vist 3 forslag til eventuel afstemning blandt de af medlemmerne der ikke er i restance med indbetalingen og som derfor i henhold til § 9 afsnit 3 (omhandlende restance i betaling samt deltagelse i Generalforsamling). Eventuel afstemning, kan foretages ved håndsoprækning, men ønsker blot en af de tilstedeværende, og retmæssigt stemmeberettigede en hemmelig afstemning, påhviler det ordstyreren at foretage en sådan, for at tilvejebringe et brugbart resultat af afstemningen. Ordstyreren kan vælge selv at optælle stemmerne, eller udpege et stemmeudvalg, til at foretage dette hverv.

 

Der blev fremlagt 3 forslag som alle blev nedstemt, i stedet blev det besluttet at klubben skulle have et logo, som er blevet FCK ”patten” hvor teksten ”FC. København” erstattes med Superligaspillet. (red. Det er forsøgt at lave dette, men uden held, da jeg mangler den fornødne ekspertise med billede manipulering, Så hvis der er nogen der har mod på at stå for dette, er hjælp velkommen.)

Derudover kom der følgende forslag fra formanden.

 

I § 9 afslutningsfest ændres ordlyden så der i stedet for at stå , (spilleredaktionen kan dog lægge lokaler til hvis dette måtte være et problem, mod et mindre gebyr selvfølgelig).  Kommer til at stå følgende (Andre spillere eller i yderste konsekvens Spilleredaktionen kan dog lægge lokaler til, hvis dette måtte være nødvendigt, det er dog stadig vinderen som vil stå for det praktiske) Forslag vedtaget.

 

Til sidst blev det besluttet at Klaus skulle sørge for at indsamle citroner og tomme flasker fra græsplænen dagen efter dette års afslutningsfest ( altså ikke en tilbagevendende tradition)

 

 

Pkt. 8. Valg.

a.       Formand – genopstiller? – Klaus genvalgt

b.      Kasserer – genopstiller? – John genvalgt

 

Pkt. 9. Spørgsmål til medlemmer samt spilleredaktion.

Der var intet under dette punkt.

 

Pkt. 10. Status på hjemmeside.

Formanden lukkede op for muligheden, for at skifte endeligt til den gratis hjemmeside http://www.freewebsite-service.com/spilleredaktionen/, og dermed opsige det lange og gode samarbejde med 123hjemmeside.dk. Dette var der stemning for, og det blev besluttet at de ekstra 5 kr. pr. måned pr. spiller, vil tilfalde drengekassen, så beløbet der skal indbetales, forsætter uændret.

 

Pkt. 11. Drengeklubben.

Det blev besluttet at Friis skulle undersøge priser på ture til henholdsvis Berlin, Hamborg og London, med henblik på en fodbold tur i April 2012.

 

Pkt. 12. Ny sæson.

Formanden meddelte at skema til ny sæson var udsendt til alle, og opfordrede til returnering inden 25/6-2011, da der herefter ville blive tillagt dagsbøder af kr. 15,-

 

Pkt. 13. Eventuelt.

Det blev foreslået at forslag udsendes inden generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget, men vil så vidt muligt forsøges opfyldt.

 

Der blev spurgt om pengene i drengekassen kunne investeres, hvilket blev vendt, men da det ikke umiddelbart er muligt, var det ikke noget der ville blive forsøgt.

 

Derudover blev det vedtaget at Tequila og små grå mv (ikke øl) må vente til efter selve generalforsamlingen fremover. Vi skal på denne måde, samt andre måde forsøge at holde generalforsamlingen inden for en lille times tid, i stedet for de ca. 3 timer årets generalforsamling tog.

 

Kl. ca. 18:00 blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

 

19. juli 2011. Klaus Nielsen (aka spilleredaktionen).

 

 

Klaus
Written by Tue July 19th at 8:41 pm

Så har jeg opdateret reglerne, ud fra de ændringer der kom på generalforsamlingen.

 

Mvh Spilleredaktionen

Spillered.
Written by Sat August 6th at 9:25 am

Jeg har skrevet at jeg ikke kunne finde ud af at lave vores nye logo, og derfor havde brug for hjælp.

Men som i kan se andet sted på vores web så er det nu lykkedes, da min dejlige hustru har taget sig af opgaven i stedet for mig.

Stort tak for hjælpen til Karina.

Mvh Red.

 
Panel title
Antal besøg: 17670

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.1291298866272sekunder