Viberedens Støtteforening - Vedt√¶gter
Latest News
St√łt vore Sponsorer

VEDT√ÜGTER FOR B√ėRNEHAVEN VIBEREDENS ST√ėTTEFORENING
 
¬ß¬† 1 ‚Äď Foreningens navn
Foreningens navn er Viberedens St√łtteforening.

 

¬ß 2 ‚Äď Foreningens form√•l
Foreningen er en st√łtteforening, hvis form√•l er at yde praktisk, social og √łkonomisk st√łtte til aktiviteter, leget√łj, materiel, vedligeholdelse m.v. som b√łrn og personale p√• B√łrnehaven Vibereden, Vibevej 33, 7451 Sunds har gl√¶de af i hverdagen. Endvidere er foreningen forpligtet til at tilbyde en frugtordning i den udstr√¶kning for√¶ldrebestyrelsen for B√łrnehaven Vibereden √łnsker det.

 

¬ß 3 ‚Äď Medlemmer
Som medlemmer kan optages nuv√¶rende og tidligere b√łrn, som er p√• B√łrnehaven Vibereden, deres for√¶ldre og bedstefor√¶ldre, nuv√¶rende og tidligere medarbejdere og andre som har eller har haft tilknytning til B√łrnehaven Vibereden.

 

§  4 - Beslutningsmyndigheder
Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed. Den daglige ledelse af foreningen foretages af den p√• generalforsamlingen valgte bestyrelse, som best√•r af f√łlgende medlemmer:
A) Formand
B) Kasserer
C) 1 bestyrelsesmedlem valgt i ulige år
D) 1 bestyrelsesmedlem valgt i lige år
Alle bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges således i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. I forbindelse med den stiftende generalforsamling den 17. juni 2010 vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem dog kun for 1 år.

 

¬ß 5 ‚Äď Generalforsamling
Ordin√¶r generalforsamling afholdes i november m√•ned i forbindelse med afholdelse af √•rsm√łde for for√¶ldrebestyrelsen for B√łrnehaven Vibereden. Indkaldelse sker ved opslag p√• opslagstavlen i B√łrnehaven Vibereden mindst 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.

Den ordin√¶re generalforsamling afholdes med f√łlgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.¬†Formandens beretning om det forl√łbne √•rs aktiviteter
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand og kasserer. Formand vælges i lige år og kasserer        vælges i ulige år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 1 i ulige år.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
10. Evt.

Forslag der √łnskes behandlet p√• den ordin√¶re generalforsamling, m√• v√¶re indgivet skriftligt til formanden senest 7 dage f√łr generalforsamlingen.
Beslutning og valg p√• generalforsamlingen tr√¶ffes ved simpel stemmeflertal. Stemmeafgivelse sker skriftligt og der kan afgives 1 stemme pr. medlem. I tilf√¶lde af stemmelighed gives der mulighed for fremf√łrelse af yderligere argumentation i rimeligt omfang. Er der fortsat stemmelighed, tr√¶ffes afg√łrelsen ved lodtr√¶kning foretaget af dirigenten.

Ekstraordin√¶r generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 2/3 af¬† bestyrelsen finder anledning hertil eller s√•fremt mindst 10 medlemmer ved f√¶lles underskrevet henvendelse bilagt dagsorden til formanden eller kassereren √łnsker dette.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 7 dages varsel - bilagt dagsordenen.

 

¬ß 6 ‚Äď Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen leder foreningen under ansvar for generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesm√łde, n√•r det findes p√•kr√¶vet, eller n√•r et andet medlem af bestyrelsen anmoder herom
Afg√łrelser i bestyrelsen tr√¶ffes ved simpelt flertal. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme afg√łrende. Bestyrelsen kan frit neds√¶tte udvalg til l√łsning af bestemte opgaver. Udvalg udpeges af bestyrelsen blandt foreningens medlemmer. Ligeledes kan bestyrelsen bemyndige enkeltpersoner eller flere i forening til l√łsning/udf√łrelse af en specifik opgave rammer og retningslinier fastlagt af bestyrelsen. Bestyrelsen f√łrer og opbevarer referater af bestyrelsesm√łderne.

 

§ 7 - Kontingent
Kontingenter opdeles i 2 grupper.

Kontingentgruppe 1 - For√¶ldre til b√łrn i B√łrnehaven Vibereden

Alle for√¶ldre til b√łrn i B√łrnehaven Vibereden forventes at v√¶re medlem i B√łrnehaven Viberedens St√łtteforening. Kontingentet, som fasts√¶ttes p√• generalforsamlingen, betales 1 gang om m√•neden via bankoverf√łrsel til foreningens konto.¬† Kontingentet omfatter 2 medlemskaber for barnets for√¶ldre / stedfor√¶ldre.


Kontingentgruppe 2 - St√łttemedlemmer / Passive medlemmer

Bestyrelsen kan optage enkelte personer eller grupper som medlemmer. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, dog således at kontingent for bestemte grupper er ens.

¬ß 8 ‚Äď Regnskab
Regnskabs√•ret l√łber fra 1. oktober ‚Äď 30. september. Dog l√łber f√łrste regnskabs√•r fra foreningens stiftelse den 17. juni 2010 ‚Äď 30. september 2011.
Kassereren s√łrger for betaling af alle foreningens regninger. Bestyrelse og kassereren s√łrger for, at der udarbejdes et regnskab, der viser, hvilke indt√¶gter foreningen har haft, og hvilke aktiviteter, leget√łj, materiel, vedligeholdelse m.v. (Jf. ¬ß 2) foreningen har ydet B√łrnehaven Vibereden samt en oversigt over forenings formue ved regnskabs√•rets afslutning.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

¬ß¬†9 ‚Äď √Ündringer af vedt√¶gter
Ændringer af disse vedtægter, herunder forslag om foreningens nedlæggelse, kan kun foretages på en ordinær generalforsamling når 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. Indvarslingen skal indeholde meddelelse om, at der er vedtægtsændringer på dagsordenen.

 

¬ß¬†10 ‚Äď Foreningens nedl√¶ggelse


I tilf√¶lde af foreningens nedl√¶ggelse overg√•r evt. formue til B√łrnehaven Vibereden, Vibevej 33, 7451 Sunds.
Vedtægterne træder i kraft ved dirigentens påtegning af dette dokument på foreningens stiftende generalforsamling den 17. juni 2010

 

Således besluttet Sunds den 17. juni 2010                                             

 

________________________
          Dirigent

 

 
Panel title
Antal besøg: 1211

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40358996391296sekunder