Thomas Krogh, hold 10-6 - Digitalt fotoarbejde - øvelser

Digitalt fotoarbejde - øvelser

Fotografering og iscenesættelse – øvelser

Til at starte det digitale foto-forløb op, startede vi med en række øvelser, inden vi gav os i kast med det reelle produkt. I hvert fald efter min mening. Øvelser først og produkt bagefter. Under alle øvelserne samlede vi stadig op på det lærte, og alle gangene skulle vi også fremlægge, det vi havde lavet og lært.

Den første øvelse vi havde inden for forløbet handlede om forskellige genre i billeder og fotografier. Her sad vi i grupper med en bunke forskellige billeder, hvor vi skulle inddele dem efter forskellige kategorier/genrer – sort/hvid, farve, total, nær, portræt etc. Det var en god opstart til emnet i stedet for bare at kaste sig direkte ud i fotografering, så blev man ved denne metode mere bevidst om genren i billedet.

 

Mål for forløbet:

At uddybe kendskabet til fotografering, portrætter og fænomenet ’selviscenesættelse’

At forholde sig til portrættets centrale billedsproglige virkemidler og få begreber/ terminologi for dem

At analysere udvalgte portrætter/ selviscenesættelsesbilleder

Selv at producere portrætter/ selviscenesættelsesbilleder med bevidsthed om valgte virkemidler set i forhold til indhold og kommunikationshensigt

Eksperimentere med foto og reklamegenren

Perspektivere arbejdet til billedkunstundervisning

 

Til disse mål, havde vi foruden vores produkt også en række formelle og uformelle øvelser. De hed følgende:

 

Portrætfotografering og selviscenesættelse

Selve opgaven handlede mest, og vigtigst af alt, om at analysere forskellige billeder. Vi skulle lave analyser ud fra forskellige formelle og mindre uformelle kriterier:

 

Personens fylde/størrelse i billedfladen, personens blikretning, beskuerens synsvinkel på personen, distance, personens krops-/hovedholdning i forhold til beskueren/billedrummet, lys/skygge, mimik, sminke, beklædning, m.m.

Rummet: (interiør – eksteriør) nærmere, forgrund, mellemgrund og baggrund, relative størrelses-forhold.

Ting i billedrummet/på billedfladen, deres funktionelle eller symbolske betydning.

Komposition: linjer: akser, diagonaler – former, placering i billedrummet (forsvindingspunkt).

Bevægelsesforhold: statisk, dynamisk, rytmisk.

Billedvinkel: frø, normal, fugle - fra siden.

Synspunkt/ vinkel: Supernær-, nær-, halvnær-, halvtotal-, total-, heltotal (supertotal) – beskæring.

Lysforhold: naturligt, belysningslys (kunstigt), symbolsk, clairobscur, skygge: egen skygge og slagskygge, kontrast eller ej, skarphed/uskarphed på forskellig vis.

Farver: primære, sekundære eller tertiære, kontrast (lys/mørke, kulde/varme, komplementær, kvalitet eller kvantitet), farveperspektiv, farvesymbolik, sort/hvid.

Billedets kontekst: tiden: årstid, samfundsmæssige situation, viden om personen, rummet, ting, symboler

Andet vigtig: Ha’ også de 4 B’er i tankerne – Billede, Blik, Begivenhed, Betragter.

Hvilken genre: dokumentar, underholdning, reklame, etc.

 

Slutteligt skulle vi også selv producere et portrætfoto af en person fra gruppen. Det var en god måde at få knyttet noget praktisk til den teori vi havde lært. Samtidig var det også en god måde at vise, at man kunne bruge teorien til noget i praksis. På den måde blev opgaven mere helstøbt, og teorien gjort relevant.

(Billederne fra øvelsen haves desværre ikke).

 

Fotografi, portrætfoto og iscenesættelse

Efter portrætfotoopgaven fik vi også en række forskellige andre formelle og uformelle opgaver, som kan ses her nedenfor:

 

A: Formelle øvelser

1)Lav et eller to portrætter (nærbillede), hvor de(n) portrætterede har øjenkontakt med fotografen – vælg selv hvordan – benævn øjenkontaktens betydning for portrættets udtryk.

2) Lav et portræt (halvnær) hvor den portrætterede ser væk fra fotografen – vælg selv hvordan – benævn portrættets udtryk.

3) Eksperimentér med lyset i forhold til personen, der skal portrætteres (nær/ halvnærbillede): varier lyskildens styrke/skarphed og retning, tænk over skyggens (egen skygge og slagskygge) form (retning og form) og betydning. Producér 6 forskellige portrætter.

4) Lav et portræt eller to (total eller heltotal), hvor kropssprog og rummet er væsentlige billedsproglige virkemidler.

5) Definér selv en formel opgave/øvelse og gør den.

 

I jeres portrætter benytter I naturligvis også andre billedsproglige virkemidler såsom, synsvinkel, objekter m.fl., men i overnævnte portrætter skal I arbejde specielt med de nævnte midler for bl.a. at blive kloge på de betydninger, de kan skabe i portrætterne.

 

B: Indholdsmæssige øvelser

1) Lav et portræt af en af jer/eller jer alle, som fokuserer på at skildre personen i forhold til personens transportmiddel.

2) Lav et portræt af en af jer, som skildrer vedkommende i forhold til sin familie eller til sin hobby.

3) Lav et portræt af en af jer, hvor der fokuseres på personen i forhold til en væsentlig drøm for vedkommende, det kan være en drøm, der enten er af samfundsmæssig eller af privat art.

4) Portrættér en af jer selv som lærerstuderende.

5) Lav et ”skørt” portræt af hver af jer, vær eksperimenterende.

5) Definér selv en indholdsmæssig opgave og gør den.

 

II Individuel opgave:

Lav en ppt, hvor I har medtaget 2 fotos af jer selv fra jeres barndoms fotoalbum.

Vælg 4 forskellige fotos fra Facebook (eller lignende sites), det behøver ikke være fotos af folk, I kender.

Kommentér alle 6 billeder med 7 centrale velvalgte fagtermer for form og udtryk/ indhold.

 

 

Litteratur og andre kilder:

Om billedkunstfaget, didaktik og fotos og iscenesættelse:

Tekst I: Lærerproduceret ark

Tekst II: Mogens Hansen, Menneskebilleder – om spejle, fotografier og billedkunst. BPT. Nr.4 1995

Tekst III: Katz Per B., H. Poulsen, Fokus – en grundbog i film, TV og video. Uddrag. S. 13 – 20.

Tekst IV: Giese Ditte m.fl.: Idas digitale billeder. In Politikken, Magasinet 28. Okt. 2008

Tekst V: Hansen Mogens: Ansigtet – sjælens spejl. S.6 - 11 In Samvirke, august 2001

 
Panel title
Antal besøg: 355

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,39460396766663sekunder