Thomas Krogh, hold 10-6 - Praktik (UV-forløb om Street Art)

Street Art (HuskMitNavn parafraser)

Klassetrin

3.-5. klasse.

Undervisningsforløbets varighed

12 lektioner

Beskrivelse

Eleverne skal stifte bekendtskab med den moderne urban kunst, Street Art, med særlig inspiration hentet fra Danmarks største street art kunstner, HuskMitNavn. Eleverne skal præsenteres for nogle forskellige værker lavet af kunstneren, og de skal selv prøve kræfter med nogle forskellige teknikker inden for street art; paste ups/stickers og stencil. Eleverne skal lære, hvordan man kan udtrykke sig kunstnerisk og visuelt igennem street art kunst.

Formål

-          At give eleverne en indsigt i kunsten street art.

-          De skal opleve kunst som noget andet, end hvad man stereotypt forbinder med kunst.

-          Samarbejde omkring et kunstværk, som derigennem skal skabe sammenhængskraft og sammenhold i klassen – det at være fælles om noget.

-          Eleverne skal opnå viden og få en indsigt i nogle af de forskellige former og teknikker der findes inden for street art.

-          At eleverne forsøger at skabe en sammenhæng imellem det billedmæssige og det fortalte. Form og indhold. Kunstværk og budskab.

-          Blive bevidst om kunst (street art) som kommunikationsmiddel.

Elevformuleret mål

-          I skal lære hvad street art er.

-          I skal lære nogle forskellige teknikker inden fro street art (herunder fagtermerne også).

-          I skal lære om street art og budskaber.

-          I skal lære lidt om Danmarks største street art kunstner, HuskMitNavn.

-          I skal lære at samarbejde om nogle forskellige street art kunstværker.

-          I skal lære at arbejde med visuel kommunikation.

-          I skal lære enkelte fagtermer indenfor street art.

Fælles Mål 2009

Slut mål for faget billedkunst efter 5. klassetrin

Billedfremstilling:

-          Udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

-          Anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

-          Arbejde med aspekter af kunst, arkitektur og design

-          Eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder

-          Deltage i billedarbejde sammen med andre.

Billedkundskab:

-          Samtale om billeder

-          Forstå billeders funktion inden for forskellige fagområder

-          Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i

Visuel kommunikation:

-          Kommunikere ideer og betydninger i visuelle udtryk

-          Vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen

-          Præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger

-          Udvikle elevernes visuelle kompetencer i samarbejde med andre

Trin mål for faget billedkunsts efter 5. klassetrin

Billedfremstilling:

-          Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser i nærmiljøet

-          Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder

-          Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer

-          Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt

-          Fremstille værker i et samarbejde med andre

Billedkundskab:

-          Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form

-          Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk

-          Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde

Visuel kommunikation:

-          Anvende billedet som kommunikationsmiddel

-          Kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie

Forberedelse

Forløbet kan groft opdeles i tre faser:

1.       Eleverne skal have en introduktion til genren street art.

2.       Eleverne skal lære at arbejde med og udtrykke sig i street art via en metode (paste ups/stickers).

3.       Eleverne skal lære at arbejde med og udtrykke sig i street art via en anden metode (stencils med tekstiktryk).

Inden arbejde begynder i den nye teknik, får eleverne en mere dybdegående introduktion til, hvordan man arbejder med, og indenfor, det respektive felt. Der vil på den måde blive opstillet nogle delmål i den overordnede forløb.

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe skal arbejde sammen igennem de forskellige faser (op til den enkelte lærer om eleverne skal arbejde sammen i de samme grupper hele forløbet igennem).

Materialer (grundlæggende)

-          Pap

-          Sprit tuscher (i forskellige størrelser)

-          Linealer

-          Hobbyknive/skalpeller

-          Elefantsnot

-          Plakat lim

-          T-shirts

-          Stofmaling (tekstilfarve)

-          Svampe

-          Malertape

-          Evt. aviser til afdækning

Arbejdsprocessen

Som det første bliver det overordnede emne præsenteret. Dernæst bliver selve forløbet i grove træk præsenteret – eleverne får fortalt, hvad de kommer til at arbejde med i de kommende uger. Slutteligt får eleverne fortalt målene ved forløbet – hvorfor de skal lære det her. Eleverne får på den måde synliggjort den røde tråd igennem forløbet jfr. didaktikkens ”hvad” og ”hvorfor”, og de er nu klar til ”hvordan”.

Inden selve arbejdet går i gang, skal eleverne se og snakke om, hvad street art e. De skal få en forståelse for street art som visuel kommunikation (gerne med humor og budskaber). Her inddrages der relevante billeder og der gøres brug af centrale fagtermer inden for de forskellige teknikker. Herefter kan man lave nogle små øvelser på klassen, hvor eleverne skal kommunikere en tilstand/følelse eller komme ud med et budskab kun ved mimik og et enkelt statement? (denne bliver nok droppet, eller lavet om til en anden mere relevant øvelse).

Læreren viser eleverne, hvordan de skal anvende de forskellige materialer under hver fase. Læreren har endvidere færdige produkter med til fremvisning for eleverne til inspiration samt for at synliggøre elevernes eget efterfølgende arbejde (så vidt muligt).

Evaluering løbende

Der evalueres under alle de forskellige arbejdsprocesser sammen med eleverne. Det kan ske som samtaler mellem læreren og den enkelte elev eller i grupper, som arbejder sammen. Samtalerne kan være om formen, teknikkerne med anvendelsen af de forskellige værktøjer og materialer, eller det kan være om indholdet, budskabet/kommunikationen.

Udstilling med afsluttende evaluering

Eleverne fremstiller en udstilling med deres paste ups, hvor der vil blive sat en scankode på, så man med smartphones kan scanne koden ind og blive henvist til en hjemmeside, hvor der står mere beskrivende ting om billedet (kan være om formen eller indholdet). Hver gruppe præsenterer for klassen deres produkt. Denne kan evt. lægges ud på skolen Intranet.

Eleverne skal snakke om både form og indhold, og de skal så vidt muligt benytte sig af fagtermer.

Eleverne skal komme ind på følgende:

-          Hvordan deres arbejdsproces har været – både i fremstillingen af plakaterne og trykkene på deres trøjer. Hvad har været let og svært, og hvorfor? Har det været sjovt, og har jeg lært noget – hvad?

-          Noget om de enkelte elementer, form og indhold – gerne komme ind på budskaber og visuelkommunikation.

-          Hvad de ville kommunikere med deres plakater og figurer?

Hvad har været sjovt og mindre sjovt? Og hvad har de lært? Er målene for forløbet nået?
 
Panel title
Antal besøg: 390

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,91644501686096sekunder