Vandets kredsløb - Økosystem i forskellige vandløb
Man kan inddele åen i den øverste å(kildebækken), den mellemste å og den nedre å.

Kildebækken: 
Kildebækken startes ofte i et sumpet område, eller ved at drænvand fra fx en mark kommer ud igennem drængrøfter eller drænrør. Den kan også starte som et kildevæld hvor grundvand kommer ud af jorden. Ens starts måder er at kildebækken skal fungere som transportvej for det overskydende vand.
Kildebækken har ofte en høj vandhastighed som modtager meget ilt fra luften.
Dette resulterer i at åen overbevokses af bredplanter, planter der står inde på breden og laver skygge ud over vandet. Derfor vil mange planter ikke kunne vokse i kildebækken, da de ikke kan lave fotosyntese pga. den manglende sol. De steder med lidt lys vil ofte blive fyldt med mikroskopiske alger på fx sten.
Når bredplanterne dør vil nogle af dem lande i vandet som dødt organisk materiale (i dette sammenhæng kaldet detritus) hvor de vil blive nedbrudt af nedbrydere (nedbryderne renser altså vandet).
Efter noget tid vil kildebækken være blevet tilført så meget vand at den bliver til den mellemste å.
I den mellemste å vil der opstå meanderbuer, og over for et høl på bugternes inderside hvor strømhastigheden er lav vil der blive aflejret meget detritus som nedbrydere vil nedbryde. Imellem bugterne vaskes bundends grus rent og det er et vigtgt ynglested for ørred, der lægger deres æg mellem dette iltede grus.
På den mellemste strækning af den miderste å vil der vokse både blomsterplanter og alger på sten. Det betyder at græsningsfødekæden ses her. Dog spiller nedbryderfødekæden også her en større rolle.
En nedbrydertype i den mellemste å er de såkaldte filtratorer, som opfanger detritus fra det rindende vand.
Den mellemste strækning før meanderbuerne spiller en vigtig rolle for ilten i vandet. Her vil planternes fotosyntese ilte vandet. Om dagen vil der være mere ilt i vandet end om natten, hvor planterne ikke laver fotosyntese, og der stadig sker respiration hos dyrene og planterne.
Meanderbuerne er altså med til at skabe et variert liv i åen.

kovad.jpg
 
Panel title
Antal besøg: 66

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,53643012046814sekunder