Ydercirklen's - Trindbeskrivelser

hapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" otongue.gifreferrelative="t" oconfused.gifpt="75">troke joinstyle="miter">confused.giftroke>ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f">tongue.gifath>confused.gifhapetype>hape style="Z-INDEX: -251658240; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 8.45pt; WIDTH: 149.6pt; HEIGHT: 212.25pt; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: 332.15pt; mso-wrap-style: square; mso-width-percent: 0; mso-height-percent: 0; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text; mso-width-relative: page; mso-height-relative: page" id=Billede_x0020_2 alt="Beskrivelse: 4c922c778b22416092010.jpg" type="#_x0000_t75" oconfused.gifpid="_x0000_s1026">confused.gifhape>      

Trindbeskrivelser

Her er de danse trin jeg kan komme på 4e3f0d005930108082011.gif

hvis jeg mangler nogle

skriv dem til mig hape style="WIDTH: 15pt; HEIGHT: 15pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Billede_x0020_1 alt="Beskrivelse: confused.gif" type="#_x0000_t75" oconfused.gifpid="_x0000_i1025">confused.gifhape>

 så vil de blive sat ind .

knuzz Charlotte

  

Across (Cross) = Den frie fod krydser foran den vægtbærende fod og tager vægt.

Advanced :De sværeste danse beskrives sådan

Ancher tep : forgår på steder feks 1&2 træd frem på 1 feks. går man højre fod Venstre fod frem så kommer Ancher steppet (1) træd højre bagved (&) venstre fod højre fod så lægger man vægt på Højre man træder så af sige på stedet

 

And : indikerer man feks 1& dvs man laver to bevægelser på 1 tagt

 

AppelJack : V appeljack = vægten på højre hæl og venstre fodballe twist venstre hæl til højre vrist ( tærende peger udad) tilbage til center Højre appleJack = omvendt . Man laver dem sædvanligvis i par Eks. Lægvægten på venstre hæl og højre tå og drej “Swivel” venstre tå og højre hæl til venstre og tilbage til center igen :Udføres både til højre og venstre.

 

Back =Baglæns.

 

Back Coaster Step =Træde tilbage, samle til, træde frem. Alle vægtbærende. Ofte synkoperede.

Back Lock Step =

Kryds den frie fod tæt foran det vægtbærende ben og tag vægt(lås), træd tilbage på det frie ben.

Back Rock =

Den frie fod træder tilbage med vægt, derefter føres vægten tilbage til den oprindelige fod.

Behind = Den frie fod krydser bagom den vægtbærende fod og tager vægt.

Body Angle =

Angiver at kroppen skal drejes i forhold til bevægelsesretningen.

Ball Change =

man skifter vægt fra det ene til det andet ben

Bruch = dvs man ikke laver lyd med foden når man køre forfoden hen af gulvet

Chassé = Sidebevægelse, synkoperet. Eks.: træde til højre, samle til, træde til højre, alle vægtbærende.

Cross Rock = Den frie fod krydser foran med vægt, derefter føres vægten tilbage til den oprindelige fod.

Cross Shuffle =

Sidebevægelse, synkoperet. Eks.: Kryds højre fod foran venstre, samle venstre

fod til (shuffle), træde til venstre med højre fod, alle vægtbærende. Fødderne er krydsede i hele forløbet.

 

DOROTHY STEPS = ligger tællingerne 1 - 2 & feks. højre diagonal gå fremad på højre (1) sæt venstre fod bag ved højre fod (&) gå frem på højre lidt afsæt fra venstre for .

EXTENDED WEAVE =

dvs trinene er udvidet man starter feks. Med krys venstre over højre gå til højre med højrefod kryds venstre bag ved højer gå til højer med højerfod .Med krys venstre over højer gå til højer med højer fod så har man brugt 6 takter derfor udvidet

Fan

(Toe eller Heel) = Eks: Ghost Train. Toe fan. Hælen er i gulvet uden vægt, tåspidsen drejes ud

til siden på én takt, tilbage mod den stående fod på næste takt og drejes til

midtstilling på tredje takt. (Foden laver en viftebevægelse over flere taktslag)

Flick = Spark bagud eller til siden, tåen peger nedad.

 

Forward = Fremad.

 

Forward Coaster Step =

Træde frem, samle til, træde tilbage. Alle vægtbærende. Ofte synkoperede.

Forward Lock Step =

Kryds den frie fod tæt op bag det vægtbærende ben og tag vægt(lås), træd

frem på det frie ben.

Heel Hook = er feks.

2 bevægelser højre hæl fremad, hook højre foran venstre skinneben

 

Heel Hook Kombination = 4 bevægelser på 4 taktslag. Eks.: Vægten er på venstre, touch højre hæl fremad, hook højre foran venstre skinneben, touch højre hæl fremad, træd højre ved siden af venstre med vægt.

 

Heel Split = Vægt på begge fodballer, hæle ud, hæle samle.

Heel Step =

2 bevægelser på 2 taktslag. Eks.: Vægten er på venstre, touch højre hæl

fremad, træd højre ved siden af venstre med vægt.

 

Heel Switches = Hurtigt omskiftede heel touches. Eks.: Vægten er på venstre. På (1) touches

højre hæl frem, på (&) samles højre til, på (2) touches venstre hæl frem, på (&) samles venstre til.

 

Hip Bumps =. At vrikke med hofterne i den angivne retning.

 

Hitch

= Løft benet op så låret er vandret. Ca 90 grader

 

Hold = Et taktslag uden fodbevægelse.

 

Hook = Det frie ben løftes og anklen krydses foran det vægtbærende skinneben. (Kan også ske bagom.)

 

Jazzboxs = 3 bevægelser på 3 taktslag. Kan være synkoperet. Eks.: Kryds højre fod foran

venstre ben, træd tilbage på venstre fod, træd lidt til højre på højre fod. Alle vægtbærende. 4 taktslag kan være

: cross, step, stomp, scuff eller andet. Der kan indgå drej i Jazzbox, oftest et 1/4 drej på tredje taktslag.

 

Kick =

Spark fremad eller til siden, tåen vender fremad eller opad. Kan udføres som high eller low kick.

 

Kick Ball Change = Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe,

et hurtigt vægtskifte til det frie ben.

 

 

Kick Ball Cross = Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe,

kryds det frie ben foran det vægtbærende ben.

Kick Ball Step =

Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe,

træd frem på det frie ben.

Kick Ball Stomp Up =

Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe,

tramp med den frie fod i gulvet uden at tage vægt.

 

Kick Ball Touch = Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe,

støt med den frie fod ved siden af det vægtbærende ben.

 

Mambo Step = Oftest synkoperet. Kan laves i alle retninger. Eks.: Rock frem på venstre, læg

vægten tilbage på højre, træd venstre ved siden af højre og tag vægt.

 

Monterey Turn =

Drejning på 4 taktslag. Eks.: Point højre fod ud til højre, drej 1/2 omgang mod

højre på venstre fodballe og skift vægt til højre fod, point venstre fod ud til venstre,

saml venstre fod til og skift vægt. Kan også laves med 1/4 drejning.

Paddle Turn =

Det vægtbærende ben forbliver vægtbærende mens den frie fod padler kroppen

rundt i den angivne retning, oftest 1/4 drejning på to taktslag. Laves ofte i serier. Af 2 eller 4 af dem .

 

Pivot Turn =

Drejning på begge fodballer. Højre eller venstre. Kan være 1/4, 1/2, eller 3/4.

Vægten er efter drejningen oftest på det forreste ben.

Point (Toe) (Heel) Et touch =

med tå eller hæl i den angivne retning.

Restart = At begynde dansen forfra undervejs i dansen. Laves typisk for at få dansen til

at passe til vers og omkvæd i et bestemt musik stykke.

Rock Step =

Den frie fod træder frem med vægt, derefter føres vægten tilbage til den oprindelige fod.

 

RECOVER = i et rock step er der altid at man lægger vægten tilbage på den anden fod feks. Man rokker frem på venstre så rokker man tilbage på højre .

 

Rocking Clair = 4 bevægelser på 4 taktslag. Oftest Rock Step efterfulgt af Back Rock. eller omvendt

Sailor Step = Oftest synkoperet. Eks.: Kryds den højre fod bagom det venstre ben og tag

vægt, træd lidt til venstre på venstre fod og tag vægt, træd lidt til højre på højre fod og tag vægt. Er for det meste i feks 1&2 men kan også gøres på hele takter.

Scissor Step = 3 bevægelser på 3 taktslag. Eks.: Træd til højre på højre fod, træd venstre fod

tæt på højre fod, kryds højre fod foran venstre. Alle vægtbærende.

 

Scoot : Lille pop for eller bag lænds oftes på et ben.

 

Scuff =Den frie fod laver et spark fremad hvor hælen berører gulvet med en lyd. Ingen vægt.

 

Shimmy : Hurtig ,bevægelser med skulderne frem og tilbage først den ene skulder så den anden.

 

Skate  : bevægelsen er som af stå på skøjter  feks. man starter med højer fod og køre foden i en lille ½ oval cirkel frem ad. udad  (

 

Souffle = Bevægelse, frem eller tilbage, synkoperet. Eks.: træde frem, samle til, træde

frem. Alle vægtbærende. Side Træd den frie fod i den angivne retning og tag vægt.

 

Slap = Klap med hånden på det angivne. Støvle, knæ eller andet.

 

Slide= At lade den frie fod glide langs gulvet hen til den anden fod og derefter at tage vægt.

 

Step =.At træde med vægt i den angivne retning.

 

Step Ball Change step = dvs af hvis man går på højre fod sætter venstre ved siden af og træder frem på højre igen

 

Stomp = Tramp den frie fod i gulvet i den angivne retning og tag vægt.

 

Stomp Up = Tramp den frie fod i gulvet i den angivne retning uden at tage vægt.

 

Syncopated.= Angiver at der foretages bevægelser på halve taktslag. Eks.: Chassé på tælling 1 & 2.

 

Tag = Et antal ekstra steps der skal danses én eller flere gange i løbet af dansen.

Eksempelvis er der i et givet musikstykke et lille mellemspil efter tre vægge, der

danses så en tag på samme antal taktslag, hvorefter danses genoptages.

 

Toe Strut = 2 bevægelser på 2 taktslag. Eks.: Højre tå sættes i gulvet fremme, hælen

smækkes i gulvet og der tages vægt.

 

Toe Switches = Hurtigt omskiftede toe touches. Eks.: Vægten er på venstre. På (1) touches

højre tå til siden eller frem, på (&) samles højre til, på (2) touches venstre tå til

siden eller frem, på (&) samles venstre til.

 

 

Together = Samle den frie fod til den stående og tage vægt.

 

Touch = Gulvberøring uden vægt, med tå eller hæl. “ betyder af man skal bruge den fod igen som man støtter med.

 

Tripple Half Turn =  Synkoperet drejning. Eks.: Træd til højre på højre fod med 1/4 drej(1), træd

venstre fod ved siden af højre(&), træd til højre på højre fod med 1/4 drej(2).

Alle vægtbærende. Kan laves i alle retninger.

 

Tripple Quarter Turn = Synkoperet drejning. Eks.: Træd til højre på højre fod med 1/4 drej(1), træd

venstre fod ved siden af højre(&), træd frem på højre fod(2). Alle vægtbærende.

Kan laves i alle retninger.

 

 

Tripple Step = Synkoperet vægtoverførsel på stedet. Eks.: Træd ned på højre fod(1), flyt vægten

til venstre fod(&), træd ned på højre fod(2).

 

Twinkle = Step Bruges i vals. Tre fodbevægelser, hvor man samtidig har kropsbevægelse med.

Eks.: Kryds venstre fod over højre og drej samtidig kroppen lidt mod højre(1),

træd lidt til højre på højre fod og drej samtidig kroppen til center(2), træd ned

på venstre fod og drej samtidig kroppen lidt mod venstre(3).

 

Unwind = En drejning 1/4, 1/2, 3/4 eller Full Turn hvor man starter drejningen med fødderne

krydsede over hinanden. Dette medfører at man på 1/2 Unwind ender

med fødderne parallelle, og ved Full Turn ender med fødderne krydsede modsat

af startpositionen. Vægtangivelsen ved afslutningen skal oplyses idet den

ikke er entydig.

Vine = Sidebevægelse, 3 bevægelser på 3 taktslag. Eks.: Træd til højre på højre fod,

kryds venstre fod bag højre ben, træd til højre på højre fod. Alle vægtbærende.

Takt 4 kan være: touch, stomp, scuff eller andet.

 

Vine 8 figure = En figur på 8 taktslag, der består af en vine og en fuld drejning. Eks.: Træd til

venstre på venstre fod(1), kryds højre bagom venstre(2), træd venstre fod frem

med 1/4 turn mod venstre(3), træd højre fod foran venstre(4), lav 1/2 turn mod

venstre og læg vægten på venstre fod(5), drej yderligere 1/4 mod venstre ved

at træde højre fod til højre(6), kryds venstre fod bag højre(7), træd til højre på  højre fod(8).

 

WEAVE = Med krys venstre over højer gå til højer med højerfod kryds venstre bag ved højer 3 takkter .

 

Walk = Gå-skridt fremad eller baglæns. Vægtbærende.

 

Waltz = Dans i 3/4 dels takt. Der skiftes oftest vægt på hvert taktslag, og dansen

er karakteriseret ved den specielle tælling 1- 2,3. Der tages oftest et større

skridt på(1) og lidt mindre på(2) og(3). Man taler om Rise and Fall i Waltz

idet første skridt tages på fodfladen (Fall) og andet og tredje skridt tages på

fodballerne(Rise).

 

Weave = Sidebevægelse. Minder om Vine men indeholder to krydsninger. Eks.: Kryds

venstre fod foran højre ben, træd til højre på højre fod, kryds venstre fod bag

højre ben, træd til højre på højre fod. Alle vægtbærende.

 

 
Panel title

© 2019 ydercirklen

Antal besøg: 92916

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,44111490249634sekunder