Brugsbetingelser


Følgende er en oversigt over indholdet i Brugsbetingelserne:


 

1. Introduktion

Giv dig god tid til at læse og forstå de vilkår og betingelser der gælder, når du bruger tjenester fra Freewebsite-service.com. Ved at acceptere Brugsbetingelserne acceptere du ligeledes vores Persondatapolitik.

Du accepterer og garanterer hermed, at du forstår og er i stand til at følge nedenstående vilkår og betingelser. Du er selv ansvarlig for at være bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og priser, der fremgår af www.freewebsite-service.com.

 
1.a Ændring af betingelser
Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende brugsbetinger, vores persondatapolitik eller vores abonnementsvilkår helt eller delvist. Bemærk, at vi kan foretage sådanne ændringer efter eget skøn og uden varsel. Derfor beder vi dig om at læse betingelserne igen og bemærke eventuelle ændringer, som er foretaget, næste gang du besøger Freewebsite-service.com.

Disse betingelser er sidst opdateret søndag d.3 november 2013

 

2. Kontrakt

Dette website er udviklet og administreres af Freewebsite ApS, i det følgende kaldet "os", "Freewebsite" eller "Freewebsite-service.com". I nærværende betingelser refereres til dig med "du", "kunde" eller "bruger".

Services og tjenesteydelser udbudt af Freewebsite refererer til hjemmesiderne www.freewebsite.dk og www.freewebsite-service.com. Det omfatter også, men er ikke begrænset til vores bagvedliggende system, funktioner, indhold, design, produkter, layout, service og programmer, der tilbydes af os eller en tredjepart. Alle disse falder ind under betegnelsen "tjenesteydelser".
Denne kontrakt danner juridisk bindende betingelser for dig som bruger af vores tjenester.

Når du bruger tjenester, der tilbydes af os, accepterer du at være bundet af de vilkår og betingelser, der gælder denne kontrakt. Ved manglende accept eller ved misbrug af disse services, kan det føre til opsigelse af din hjemmeside.

Som kunde accepterer du både at du er i stand til og kompetent til, at underskrive denne aftale. Hvis du repræsenterer en virksomhed eller en anden form for juridisk enhed, skal du hermed erklære, at du (i) har fuldmagt til at repræsentere virksomheden eller en anden juridisk enhed, og at (ii) ordene "du", "kunde" og "bruger "henviser til den specifikke virksomhed eller juridiske enhed.

 

3. Overdragelse af din kontrakt

Freewebsite kan helt eller delvis overdrage din aftale (med vedlagte rettigheder og pligter) til en tredje person, f.eks. et andet selskab der overtager selskabet eller dets aktiviteter. Vi vil give alle brugere en skriftlig meddelelse via E-mail, men ved at acceptere disse Brugsbetingelser accepterer du, at vi i fremtiden kan overdrage hele eller dele af Freewebsite, som også omfatter en overførsel af din aftale og hjemmeside til køberen, i form af investoren eller virksomheden.

 

4. Sprog

Freewebsite's system findes på dansk, engelsk, og tysk. Freewebsite's hovedside vil ultimo 2013 findes på dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, polsk, hollandsk og portugisisk(brasiliansk). I tilfælde af væsentlige forskelle mellem de sproglige versioner af betingelserne, vil den danske udgave være gældende.

 

5. Tilmelding og kontaktoplysninger

Som bruger er du forpligtet til at give os korrekte kontaktoplysninger. Det er dit ansvar at sikre, at dine data holdes opdateret i tilfælde af ændringer i løbet af kontraktperioden. Dette, for at sikre, at du kan kontaktes hele tiden med eventuelt vigtige informationer.

Manglende opdateringer fra din side vil blive set som en overtrædelse af kontrakten.

Desuden vil din hjemmeside kunne blive slettet automatisk, hvis du ikke er aktiv og du ikke kan kontaktes på E-mail i 6 måneder.

 
5.a Alder
Du skal være mindst 13 år gammel for at bruge vores service og når du tilmelder dig, garanterer du, at du har de nødvendige evner og modenhed til at forstå vigtigheden af at indsamle, behandle og opbevare personlige data i henhold til vores Persondatapolitik.

 

6. Adgangskode

Når du bliver bruger af Freewebsite-service.com's system, vil du blive bedt om at vælge en adgangskode til din konto. Du er fuldt ansvarlig for både at beskytte og sikre hemmeligholdelsen af din adgangskode og for alle aktiviteter under din konto. Vi anbefaler derfor, at du vælger en stærk adgangskode. En stærk adgangskode indeholder både tal, store og små bogstaver samt eventuelt specialtegn som f.eks. !"#.

 

7. Domæner

Vil du opgraderes til "Premium" bruger og have dit eget domæne, gælder særlige betingelser for domæner.

Domæner styres af organisationer, der har deres egne vilkår og betingelser for registrering og administration af domæner, samt regulering i forhold til domænenavnet. For så vidt angår de Betingelser og vilkår disse organisationer/virksomheder måtte have, anbefaler vi på det kraftigste at læse disse, samt forstå og overholde de gældende vilkår og betingelser fra disse organisationer. Kontrakten om registrering af domæner vil blive foretaget mellem brugeren og den givne organisation eller registrator. I registrering, flytning og vedligeholdelse af domænet vil Freewebsite kun være mellemled.

Læs mere om domæner i vores Abonnementsvilkår.

 

8. Tilgængelighed

Brugeren accepterer, at en permanent adgang til websteder og tjenester er tekniske umuligt at opnå, og midlertidige begrænsninger kan opstå på grund af tekniske problemer som strømsvigt, fejl i software eller hardware, hackerangreb, virus, andre nedbrudsårsager osv. Det kan føre til forringelse af de services Freewebsite tilbyder, på grund af omstændigheder uden for vores kontrol som eksempelvis tredjeparts handlinger eller avancerede IT-problemer.

 

9. Tilladelse til markedsføring

Ved at oprette en hjemmeside på Freewebsite-service.com giver du automatisk tilladelse til at Freewebsite registrerer, lagrer og behandler dine data, og at vi må sende E-mails til dig.
Med denne "tilladelse til at modtage E-mail" mener vi, at Freewebsite kan sende blandt andet reklamer til dig.

 
9.a Beskyttelse og tilladelse
Kommunikationen mellem annoncøren og dig, sker altid via Freewebsite. Annoncørvirksomheden modtager ikke nogen oplysninger om dig personligt, ingen identitet, adresse eller andet.
Dette er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov §6a, stk. 1., hvor der står at du skal give udtrykkelig tilladelse og ved at acceptere Betingelserne, giver du os denne tilladelse.

Annoncører har ikke tilladelse til at sende dig mails direkte, men en køber af Freewebsite som en virksomhed, vil have lov til at fortsætte med at sende dig E-mails fra Freewebsite. Markedsføringsloven har til formål at beskytte internetbrugere mod uønsket post (SPAM) og den agter vi at følge.

 

10. Sikkerhed og drift af hjemmesiden

Du er som hjemmesidebruger ansvarlig for indholdet og informationerne på din hjemmeside. Følgende gælder også for registrerede brugere eller gæster på dit websted.
Vær opmærksom på, at den måde du behandler dine data på, i forhold til Persondataloven er dit eget ansvar.

Misbrug af Freewebsite er ikke tilladt og vil føre til øjeblikkelig lukning af hjemmesiden og en eventuel retssag. Ved indhold der bryder med lovgivningen, vil relevant materiale og personidentificerende oplysninger blive videregivet til politiet. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

• Diskriminerende materiale om religion, race, køn eller seksualitet osv.

• Enhver form for erotik

• Indhold af mindreårige, der er i strid med beskyttelsen af disse

• Ulovlig software og pirat ware

• Krænkelse af ophavsretten

• Misbrug af Freewebsite e-mail system såsom (men ikke begrænset til) SPAM og massekommunikation

• Alle kriminelle handlinger eller indhold, der bryder loven i det pågældende land af dig som bruger, hvis den givne handling/indhold ikke er ulovligt ifølge den danske lov. Vi respekterer derved forskellene i lovgivningen, der måtte være i de enkelte lande.


Enhver brugeraktivitet der har som formål at gøre Freewebsite dysfunktionel eller komplicerer brugen vil blive retsforfulgt, da det er ulovligt. Også integrationen af tredje parts elementer som for eksempel, men ikke begrænset til gæstebogen, widgets og besøgstællere mv. er ulovligt uden tilladelse fra Freewebsite.

Freewebsite fastholder retten til at bedømme, om nogen hjemmesider, hører ind under ovennævnte kategorier, eller på andre måder er stødende. I tilfælde af, at du som bruger misbruger formålet med dit websted, er du ansvarlig for at kompensere for alle skader på Freewebsite-service.com.

Du er som bruger alene ansvarlig for og hæfter for alt indhold og ageren med din hjemmeside, hvad enten det vil kræve erstatning eller der foreligger handlinger af juridisk eller politimæssig karakter. Vi gør hvad vi kan, for at slette disse hjemmesider, men er ikke forpligtet til det, og vi håber alle brugere eller besøgende vil rapportere om sådanne tilfælde.

Hver hjemmeside er unik og lavet af en bruger, som derfor vil blive holdt ansvarlig for alle handlinger og indhold i forbindelse med hjemmesiden. Vi holder os ret til at sagsøge og/eller rapportere en bruger til politiet, hvis brugeren har beskadiget Freewebsite/Freewebsite-service.com som virksomhed og hjemmesideservice. Det kunne være, men er ikke begrænset til, skader på vores brand, eller frastøde enten besøgende eller andre brugere.

Freewebsite kan helt eller delvist annullere din aftale i tilfælde af grov misligholdelse af kontrakten. Hvis pludselig Freewebsite ikke er i stand til at kontakte dig på grund af forkert eller manglende kontakt -eller kreditkortoplysninger, kan vi uden varsel opsige din kontrakt eller stoppe leveringen af vores services. Læs mere i vores Abbonnementsvilkår.

I tilfælde af ulovlig adfærd på din hjemmeside, vil den suspenderes straks og uden varsel. Desuden vil Freewebsite videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang det er nødvendigt.

 

11. Vedligeholdelse

Freewebsite kan af hensyn til den nødvendige vedligeholdelse eller sikkerhedsopdateringer begrænse eller mindske adgangen til en Freewebsite konto eller ledsagende services og funktioner. Dette kan ske uden forudgående advarsel.

Under vedligeholdelse kan systemet og/eller brugerens hjemmeside være helt eller delvist utilgængelig. Freewebsite har intet ansvar over for brugeren i dette tilfælde og kan ikke garantere en oppetid på 100 %.

Freewebsite påtager sig intet ansvar for at afhjælpe bruger -og systemfejl, eller for at besvare henvendelser inden en bestemt frist. Vi forsøger dog at besvare alle mails indenfor 48 timer.

 

12. Sikkerheden af dine data

Freewebsite er dedikeret til at tilbyde dig et sikkert miljø for dine data og mediefiler forbundet med din hjemmeside. Vi laver derfor ofte en trinvis backup af de vigtigste data og en fuld backup af alle tilgængelige data, med jævne mellemrum. I det usandsynlige tilfælde af et tab af data på serveren, vil vi forsøge at genskabe dem, men er ikke ansvarlige for eventuelle tab af data og indhold hos brugeren.

Det anbefales derfor, at du bibeholder en kopi af de data og medier som du uploader til din hjemmeside, da en personlig backup påhviler brugeren.

 
12.a Tekniske problemer og hastighed
Vi gør vores yderste for at din hjemmeside kører problemfrit og for at løse de tekniske problemer der opstår. Vi vil ulejlige dig mindst muligt og informere dig om årsagen ud fra vores bedste viden.

Bemærk venligst, at overførslen af data er påvirket af hastigheden af internettet hos dig, og vores server kan fungere langsommere, især i perioder med kraftig brug.
 
12.b Virus, hacking og andre overtrædelser
Hvis systemet, Freewebsite eller din hjemmeside bliver angrebet af en virus eller andre ødelæggende handlinger, kan Freewebsite ikke holdes ansvarlig, selvom vi tager de nødvendige forholdsregler.

 

13. Ansvarsfraskrivelse

Den måde du driver din hjemmeside på, er på eget ansvar og risiko. Freewebsite vil gerne gøre det klart, at vi ikke støtter eller ikke vil holdes ansvarlige for indholdet eller holdninger, på hjemmesider fra vores brugere. Det samme gør sig gældende for den måde, hvorpå du sender eller modtager data, eller i tilfælde af dine data bliver overvåget, indsamlet eller hacket.

Som bruger og ejer af en hjemmeside vil du, alene, være ansvarlig for alt forårsaget af din hjemmeside, herunder de skader du har forårsaget, krav om erstatning, juridiske eller politimæssige aktioner osv.

 
13.a Skader eller tab
Freewebsite kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der kan forekomme såsom manglende mulighed for at få adgang til din konto, hjemmeside, eller problemer med at modtage mails fra besøgende. Skader og tab omfatter, men er ikke begrænset til, direkte og indirekte tab, tab af oppetid, systemfejl, kunder, data og indhold, indtægt og nytte af købte services og features, samt følelsesmæssige skader.

Ovenstående gælder uanset om Systemet bliver angrebet, går ned, eller om Selskabet bliver solgt, går konkurs, eller vælger at lukke.
 
13.b Erstatningsansvar
I tilfælde af at Freewebsite til trods for ovenstående aftale, alligevel er erstatningsansvarlig, vil erstatningen udelukkende være begrænset til værdien af den resterende abonnementsperiode. Købte designs og optimering vil ikke kunne erstattes. Læs mere i vores Abonnementsvilkår.

 

14. Force Majeure (Uforudsete udefrakommende begivenheder)

Ingen af parterne kan stilles til ansvar for direkte og indirekte tab og skader, som sker fordi parten er ramt af force majeure.

I denne kontakt indebærer det strejke, naturkatastrofer, krig, mobilisering, brand -eller vandskader, virus -eller hackerangreb, alvorlig sygdom eller dødsfald, IT -og systemnedbrud, konkurs, samt andre uforudsete hændelser der ikke kunne forhindres af parten via rimelige anstrengelser.

 

15. Opsigelse af kontrakt

Du kan opsige din kontrakt, ved at slette din hjemmeside. Ved administrationspanelet går du til Mine indstillinger > Slet hjemmeside. Bagefter vil du modtage en mail med et link, som du skal klikke på, for at fuldføre opsigelse af både hjemmesiden og kontrakten. Det er vigtigt, at du er logget ind på din hjemmeside, før du klikker på linket i e-mailen.

 

16. Support

Du kan kontakte os alle hverdage ved at sende en e-mail til team@freewebsite.dk.

Alle spørgsmål vil blive behandlet så hurtigt som muligt og med vores bedste hensigt, inden for 48 arbejdstimer.

 

17. Freewebsite's adresse og kontaktoplysninger

Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark
CVR: 35376291
E-mail: team@freewebsite.dk
Telefon:+45 25 33 88 90Disse brugsbetingelser er opdateret og gældende fra mandag d.4 november 2013.
Freewebsite ApS 2008-2013 © Alle rettigheder forbeholdesTil toppen


 

Betingelser

Brugsbetingelser
Persondatapolitik
Abonnementsvilkår

Freewebsite anvender cookies
til at huske dit login.

©2008-2015
Freewebsite ApS
Alle rettigheder forbeholdt
Cvr-nr. 35376291