Abonnementsvilkår


Vær opmærksom på, at der gælder andre Brugsbetingelser for ubetalte Freewebsite services, som du har aftalt og bekræftet, da du oprettede din hjemmeside.2

Følgende er en oversigt over indholdet i Freewebsite's Abonnementsvilkår:

 

1. Introduktion

I det følgende vil vi benævne os selv med "Freewebsite", "Freewebsite-service.com" og "os" og dig som "du", "bruger", "kunde" og "abonnent".

Såfremt du indgår en handel med Freewebsite, vil disse Abonnementsvilkår være gældende, medmindre andet er aftalt. Kontrakten vil herefter styre alle videre forbindelser mellem dig og Freewebsite.

Aftalen er indgået mellem dig og Freewebsite-service.com - af Freewebsite ApS.

Bemærk at disse vilkår tager udgangspunkt i lancering af et betalingssystem forventet ultimo 2013, der vil stå klart i betingelserne hvilke forhold der gælder frem til det tidspunkt.
Konto i administrationen ombygges i november 2013, det vil stå klart i betingelserne hvordan du foretager opgradering, nedgradering og opsigelse frem til dette tidspunkt.

 

2. Ydelser, priser og valutaer

Freewebsite-service.com er et online værktøj til at opbygge hjemmesider. Man kan tilkøbe domæner "Premium" med tilhørende services, samt ekstra features "Produkter" til hjemmesiden. Læs mere om opsætning og domæner i senere afsnit.


Egenskaber og priser er anført ved de enkelte produkter, domæner og andre betalte services. Alle priser vedrørende domæner og abonnementer er inklusiv 25% moms.


Du har mulighed for at betale i Danske Kroner, Euro og Amerikanske Dollars. Valutaomregning opdateres jævnligt og tal rundes ikke op.

Priserne kan ændres fra og med en 8 arbejdsdages, skriftligt varsel via E-mail. Du vil samtidig kunne se ændringerne på vores hjemmeside efter de er ændret.

 

3. Abonnementets varighed

Et abonnement løber i 1 måned. Abonnementet kan til enhver tid opsiges fra din konto i administrationen og betalingen vil blive stoppet når måneden for din abonnementsperiode er udløbet. Har du f.eks. startet dit abonnement d.1 i en måned og opsiger du d.12 i en måned, vil dit abonnement være udløbet den første i den følgende måned og der vil ikke blive trukket yderligere betalinger på dit kort.

Bemærk at købte produkter vil blive slettet straks efter abonnementets udløbsdato og du vil miste alt relateret indhold. Ved nedgradering af Premium abonnement uden domæne vil du miste f.eks. Google placeringer. Ved fuldstændig stop af Premium abonnement vil der komme reklamer på din hjemmeside.

Indtil vi tager betalingskort gælder følgende:
forløber et abonnement i 12 måneder og du skal opsige mindst 8 arbejdsdage før udløbsdatoen, via E-mail. Du vil forudbetale for kontraktens varighed, og du kan kun ende din kontrakt, efter den første kontraktperiode slutter. Under forløbet af abonnementsperioden, kan du vælge at ændre typen af abonnement. Hvis du ønsker at opgradere til en Premium Pro eller Business, bedes du kontakte os. Hvis du ønsker en billigere Premium konto, vil du ikke få refunderet for forudbetalt abonnement.


Freewebsite kan, til enhver tid, opsige et abonnement med 30 dages varsel hvis det pågældende abonnementstype ophører med at eksistere. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.


Freewebsite er i øvrigt berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et abonnement med 30 dages skriftlig varsel sendt per mail til den af dig oplyste e-mail adresse. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen, medmindre opsigelsen af abonnementet skyldes brud på Freewebsite's betingelser og/eller anden form for stødende eller ulovligt indhold.


Efter abonnementets ophør vil du stadigvæk have en gratis hjemmeside, medmindre ophøret skyldes brud på vores betingelser. Da vil du ikke længere have adgang til at tilgå og/eller hente data tilføjet eller skabt gennem vore services.

 

4. Levering

Når du betaler med kreditkort tilmeldes du Freewebsite-service.com's betalingsservice, som betyder at dit abonnement automatisk fornys hver måned. Derved undgår du at dit domæne og dine andre produkter automatisk ophører med at eksistere/fungere. Du er selv ansvarlig for at opdatere din til enhver tid gældende e-mail adresse og betalingskort oplysninger under din Freewebsite-service.com konto.

 
4.a. Levering af Premium

Efter din betaling af Premium Basic, Pro eller Business modtager vi bestilling på opsættelse af domæne. Din hjemmeside vil blive opsat på domænet indenfor 48 timer (på hverdage) efter dit domæne er registreret på/flyttet til vores server.

Ved køb af Premium Business foregår levering af Business SEO og Business design efter din egen tidsplan og i de processer som er normale for udvikling af webdesign og SEO. Derfor er vi ikke bundet til nogen endegyldig leveringsdato for disse produkter. Vi er bundne til at levere et tilfredsstillende produkt indenfor det timeantal priserne tillader. Yderligere funktionalitet er et helt tredje produkt, som aftales på individuelt basis.


Ved køb af "Premium Reklamefri" vil reklamen blive fjernet fra din hjemmeside automatisk, straks efter din betaling.

 
4.b. Levering af features
Når du bestiller en feature frigives den automatisk på din hjemmeside straks efter betaling.
 
4.c. Forsinket levering
Der kan forekomme forsinket levering af "Premium hjemmesider", altså opsætning af dit domæne. I det sjældne tilfælde at vi ikke kan opsætte dit domæne indenfor 48 timer(på hverdage) fra dit domæne bliver tilgængeligt på vores server, tør vi godt love dig en gratis feature. Vi kan ikke holdes økonomisk ansvarlige for forsinket levering, dog tilbagebetales forudbetalt abonnement, hvis levering ikke finder sted. Dette er ikke relateret til fortrydelsesret som du kan læse om i næste afsnit.

 

5. Fortrydelsesret

Efter reglerne i forbrugeraftalelovens § 18 har du en fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.


Ved accept af disse forretningsbetingelser samtykker du til, at levering af ydelsen påbegyndes efter betaling af den bestilte ydelse, og at du efter dette tidspunkt ikke kan fortryde ydelsen i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18 stk.4.


Se punkt 6 for detaljer om opgradering, nedgradering og opsigelse af abonnementer.

 

6. Ændring af abonnement

I de følgende afsnit kan du læse hvorledes du administrerer opgradering, nedgradering og opsigelse af abonnementer.

 
5.a Opgradering

Konto ombygges i november 2013 og indtil dette tidspunkt skal du opgradere ved at sende en E-mail til team@freewebsite.dk med emnet "Opgrader Premium/Premium bestilling" med følgende oplysninger:
- Fuldt navn
- Fuld adresse inkl. land
- E-mail adresse
- Telefon nummer
- Domæne
- Brugernavn

Jf. afsnit 3. får du ikke returneret for resterende periode hvis du igangsætter et nyt abonnementsforløb inden det forhenværende er ovre.
Din betaling vil vil foregå som normalt jf. afsnit 7. om betaling, indtil vi får betalingssystem.

Efter november 2013 gælder følgende:
Du kan til enhver tid opgradere dit abonnement til en abonnementstype der er dyrere. I sådan tilfælde vil du skulle gennemføre en ny bestilling hvor du gøres opmærksom på stigningen i abonnementsprisen og den fulde nye pris. Fornyelsen af dit abonnement vil herefter løbe fra den dato du opgraderer. Hvis du f.eks. opgraderer dit abonnement d.10 i en måned, vil dit abonnement herefter fornyes d.10 i hver måned. Derfor kan det være hensigtsmæssigt for dig at opgradere få dage før dit abonnement automatisk fornyes.

 

6.b Nedgradering

Konto ombygges i november 2013 og indtil dette tidspunkt skal du nedgradere ved at sende en E-mail til team@freewebsite.dk med emnet "Nedgradér/Downgrade/Premium bestilling" med følgende oplysninger:
- Fuldt navn
- Fuld adresse inkl. land
- E-mail adresse
- Telefon nummer
- Domæne
- Brugernavn

Jf. afsnit 3. får du ikke returneret for resterende periode hvis du igangsætter et nyt abonnementsforløb inden det forhenværende er ovre.
Din betaling vil vil foregå som normalt jf. afsnit 7. om betaling, indtil vi får betalingssystem.

Efter november 2013 gælder følgende:
Du kan også nemt nedgradere dit Premium abonnement til en billigere pakke. Dette gør du fra din konto i administrationen. Nedgradering til en billigere pakke foregår på samme måde som opgradering. Efter du har gennemført bestillingen af en billigere pakke, vil vi modtage din bestilling og du får en kvittering. Gem kvitteringen jf. punkt 7.d.

Ved nedgradering af dit abonnement vil vi straks foretage ændringerne i indstillinger for dit nye abonnement. Selvom dit forhenværende abonnement først udløber på et senere tidspunkt, gælder nedgraderingen fra det øjeblik du gennemfører den nye bestilling. Hvis du f.eks. nedgraderer dit abonnement d.6 i en måned, vil dit abonnement herefter fornyes d.6 i hver måned. Derfor kan det være hensigtsmæssigt for dig at nedgradere få dage før dit abonnement automatisk fornyes.

Ved køb af Premium Business, som indeholder manuelt udført arbejde af stor værdi, kan du ikke nedgradere før efter et år fra din bestillingsdato. Ønsker du at stoppe dit Premium Business abonnement indenfor første år, skal du opsige og slette hele hjemmesiden.

 
6.c Opsigelse

Konto ombygges i november 2013 og indtil dette tidspunkt skal du opsige ved at sende en e-mail til team@freewebsite.dk med emnet "Premium opsigelse/Opsigelse" med følgende oplysninger:
- Fuldt navn
- Fuld adresse inkl. land
- E-mail adresse
- Telefon nummer
- Domæne
- Brugernavn

Din betaling vil vil ophøre jf. afsnit 7. om betaling, indtil vi får betalingssystem, reglerne omkring opsigelse er gældende som beskrevet i afsnit 3. om abonnementets varighed.

Efter november 2013 gælder følgende:

Du kan nemt opsige dit abonnement. Opsigelse af Premium abonnement foregår ved at gå til din konto i administrationen, gå ind under nedgradering og vælge 'nedgradér til gratis hjemmeside'.
Når du har godkendt denne handling, modtager vi en E-mail omkring lukning af dit abonnement. Betalingerne stoppes øjeblikkeligt og dit domæne tages ned ved din abonnementperiodes udløb. Ønsker du dit domæne taget ned med det samme skal du kontakte os.

Du kan IKKE opsige dit abonnement ved at slette din hjemmeside, det vil ikke registrere i vores system og stoppe betalingerne. Ønsker du helt at slette din hjemmeside, skal du huske FØRST at gå ind og stoppe dit/dine abonnementer.

Stop af betaling til features foregår med et enkelt klik fra din konto. Bemærk at features vil ophøre med at fungere straks efter denne handling, de vil ikke fungere indtil din abonnementperiodes udløb. Bemærk også at du vil miste alt hvad du har lavet med denne feature!

 
6.d Annullering
I tilfælde af din kontrakt bliver afsluttet af Freewebsite, vil du få refunderet det resterende beløb for din abonnementsperiodes varighed, undtagen i tilfælde af kontraktbrud, brud på vores betingelser eller ulovlig brug af hjemmesiden, af brugeren.

 

7 Betaling

Abonnenten skal betale sit abonnement forud, det er kun muligt at betale med kredit kort. Følgende kort modtages: Dankort, Visa, Visa Electron og Mastercard(inkl. Mastercard debit).

Hvis en betaling ikke er gennemført, uanset årsag, vil du modtage en E-mail der beder dig ændre dine kreditkort oplysninger på din konto. Ændres disse ikke indenfor 20 arbejdsdage vil dine services ophøre.

Indtil vi får betalingskort gælder at:
I tilfælde af manglende betaling, vil vi sende en rykker 3 hverdage efter den sidste betalingsdato og med en fortsat manglende betaling, vil vi sende et 100 kr. administrationsgebyr, 8 arbejdsdage efter datoen for rykkeren. I tilfælde af en fortsat manglende betaling, vil din Premium konto blive suspenderet.
Du kan stadig beholde din gratis konto. Vi vil dog understrege, at du stadig er forpligtet til at betale, i henhold til kontrakten mellem dig og Freewebsite.

 
7.a Kriterier for træk på kreditkort

Indtil vi får betalingssystem, indsamles dine kreditkort oplysninger ikke. Du faktureres og betaler via bankoverførsel. Når vi får betalingssystem gælder at:

Vi og vores betalingspartner beskytter dine oplysninger ved hjælp af SSL-kryptering. SSL står for Secure Sockets Layer og er en funktion, der betyder, at al information der sendes mellem køber og sælger krypteres. For at gøre betaling med kort så sikkert som muligt, sendes al information med SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Det betyder, at informationen går gennem en sikker forbindelse og at dine kortoplysninger ikke kan aflæses af udenforstående.

Kunden indtaster sit kort nr., udløbsdato og år samt de tre kontrolcifre.

Abonnementsvilkår vil skulle accepteres og anmodning videresendes.

Kundens kortoplysninger vil da blive lagret ved ePay, og der gives Freewebsite besked om betalingsanmodningen.

Træk gennemføres ved, at en medarbejder fra Freewebsite elektronisk anmoder via ePay om gennemførelse.

Freewebsite kommer aldrig i besiddelse af kundens kreditkortoplysninger. Dine kortoplysninger bevares sikkert hos vores betalingspartner ePay.

 
7.b Fornyelse og sletning af kortnummer

Indtil vi får betalingssystem, indsamles dine kreditkort oplysninger ikke. Du faktureres og betaler via bankoverførsel. Når vi får betalingssystem gælder at:

Du kan redigere dine kortoplysninger fra din konto i administrationen. For at slette dine kortoplysninger skal du først opsige dit abonnement hos Freewebsite og derefter slette dine oplysninger under din konto i administrationen. Du kan sagtens have en gratis hjemmeside hos os efter du har opsagt dit abonnement og slettet dine kortoplysninger.

Sletter du dine kortoplysninger imens du har et abonnement hos os, vil din næste betaling ikke gå igennem. Som beskrevet i afsnit 5.e vil du få 20 arbejdsdage til at opdatere dine kortoplysninger før dine services ophører.

 
7.c Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik betalingen er gennemført og du har fået en kvittering. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den første abonnementsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. reglerne for opsigelse i afsnit 6.c.

 
7.d Kvittering
Ved afslutning af købsprocessen, modtager du en kvittering via e-mail. Du kan også downloade din kvittering som PDF på kvitteringssiden efter gennemført betaling. Du bør gemme denne kvittering, da den er dit bevis for dit køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Freewebsite opbevarer om den indgåede aftale, men Freewebsite opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen.

OBS! Modtager du ikke din kvitteringsmail inden for 24 timer efter købet, skal du kontakte Freewebsite's support på team@freewebsite.dk.
 

8. Tilbud

Freewebsite kan sætte services på tilbud i begrænsede tidsperioder. Dette tilbud gælder kun for de antal måneder som er angivet i tilbuddet, herefter vil normalprisen automatisk blive trukket i stedet.
 

9. Domæne

I forbindelse med køb af et Premium abonnement er det muligt at købe et eller to domæner der knyttes til din Freewebsite hjemmeside.

Du kan ikke annullere et domæne når du først har bestilt det, da hvert domæne er unikt. Dette gælder også ved fejlregistrering af domæner, f.eks. stave- eller tastefejl.
Ved bestilling af et domæne, accepterer du at overholde loven om tredjemands rettigheder, ophavsret, kommercielle rettigheder og generelt ikke at misbruge hjemmesiden og/eller domænet. I tilfælde af at Freewebsite registrerer domænet for dig, vil du blive bedt om at acceptere de retslige krav, når domænet er overdraget til dig.

 
9.a Registrering eller flytning af et domæne
Når du køber eller flytter et internationalt domæne, kan det tage op til 5 arbejdsdage før at registreringen kommer igennem. For. dk domæner, kun op til 2 arbejdsdage. Hvis du ønsker at flytte et .com domæne, er du nødt til at få en EPP kode fra din tidligere udbyder.

Du kan se omkostningerne ved at registrere eller flytte et domæne på vores Premium hovedside.
 
9.b DK domæner
DK domæner bliver registreret hos DK Hostmaster, og du er forpligtet til at overholde DK Hostmasters til en hver tid gældende betingelser vedrørende domæner, herunder DIFOs regler for administration af domænenavne.

 

10. Behandling af persondata

Når du tegner et abonnement hos Freewebsite, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Freewebsite til at foretage markedsundersøgelser og udvikle målrettede produkter. På Freewebsite-service.com bruger vi også cookies, aktuelt sætter vi kun cookies for at huske dit login, sådan at du ikke skal indtaste det hver gang. Læs mere i vores Persondatapolitik.


Kreditkortoplysninger gemmes ikke på vores server. De opbevares sikkert hos vores betalingspartner(ePay).

 

11. Ændring af abonnementsvilkår og priser

Freewebsite er berettiget til at ændre nærværende vilkår uden varsel. Dog gælder ændringer af abonnementsvilkårene i relation til eksisterende abonnementsaftaler, først ved en fornyelse eller forlængelse af abonnementsaftalen.

Freewebsite forbeholder sig endvidere ret til at ændre prisen på de forskellige abonnementstyper. Eventuel prisregulering vil først finde sted i forhold til en ny abonnementsperiode, således at du har mulighed for at opsige dit abonnement. Freewebsite kan ligeledes vælge at opkræve betalinger for en ydelse eller et produkt, som tidligere var gratis.

Du er selv ansvarlig for at være bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og priser, der fremgår af www.freewebsite-service.com.

 

12. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Freewebsite kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der kan forekomme såsom manglende mulighed for at få adgang til din konto eller hjemmeside, uanset hvad årsagen måtte være. Skader og tab omfatter, men er ikke begrænset til, direkte og indirekte tab, tab af oppetid, kunder, systemfejl, data og indhold, indtægt og nytte af købte services, abonnementer og features, samt følelsesmæssige skader.

Ovenstående gælder uanset om Systemet bliver angrebet, går ned, eller om Selskabet bliver solgt, går konkurs, eller vælger at lukke. Det vil altså ikke være muligt at få refunderet penge fra købte Features, Premium abonnementer eller andre Ydelser.

I tilfælde af Freewebsite ville blive holdt ansvarlig af retten, vil det maksimale beløb/forpligtelse der kan skyldes være værdien af din resterende abonnementsperiode for Premium, Features eller andre Ydelser.

Som skrevet mere i dybden i Brugsbetingelserne, vil ansvaret for indholdet på din hjemmeside, være dit eget ansvar alene. Af alle salg på Freewebsite, herunder Premium abonnementer, features og andre Ydelser, kan vi kun være forpligtet til skylde værdien af den tilbageværende abonnementsperiode, hvis du får juridisk medhold og vi kan derfor aldrig være ansvarlige for et større beløb end det. Eventuelle skader og tab er uden for ansvarsområder, som beskrevet ovenfor.

Samlet påtager Freewebsite sig intet ansvar for indholdet og materiale lavet af brugere, og vi tager hermed udtrykkeligt afstand fra dette indhold. Det er selvfølgelig umuligt for Freewebsite konstant at kontrollere det publicerede indhold af brugerne, men hvis vi bliver opmærksomme på indhold, som overtræder loven eller er skadeligt, vil sådant indhold blive fjernet omgående og rapporteret.

 

13. Overdragelse

Freewebsite er berettiget til helt eller delvist at overdrage dit abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand.

 

14. Gældende lov og domstole

Dansk lov og domstole er herskende for alle juridiske termer inklusiv, Abonnementsvilkårene(bestående af kontrakten mellem Freewebsite og kunden), Brugsbetingelserne og Persondatapolitikken, såfremt det er muligt og domstolen ikke afhænger af beliggenhed, med undtagelse af FN’s købelov.


En tvist vil blive løst ved Sø- og handelsretten i København.

 

15. Freewebsite's adresse og kontaktoplysninger

Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark
CVR: 35376291
E-mail: team@freewebsite.dk
Telefon:+45 25 33 88 90Disse Abonnementsvilkår er opdateret og gældende fra mandag d.4 november 2013.
Freewebsite ApS 2008-2013 © Alle rettigheder forbeholdesTil toppen


 

Betingelser

Brugsbetingelser
Persondatapolitik
Abonnementsvilkår

Freewebsite anvender cookies
til at huske dit login.

©2008-2015
Freewebsite ApS
Alle rettigheder forbeholdt
Cvr-nr. 35376291