. - Forside

se mere:   klik på linket:

www.freewebsite-service.com/genbrug

eller:

www.nemmehjemmesider.dk/genbrugsbutikkersidste nyt ang. Kirkens Korshær:

Nu i 2014 kan man dybt dybt ind på Kirkens Korshærs hjemmeside læse en mængde regnskabstal og dybt derinde oplyses det hvor meget der udbetales i løn til lederen i de enkelte byer.

At man har lukket/nedlagt herberg fortælles der ikke meget om. Samtidig med at lederen i den nye LEMVIG butik til TV og i lokalavisen fortæller at pengene bruges til Herberger og at års indtjeningen i Danmark nu er ½ milliard kroner og at der er over 200 butikker og at der er 400 butiks-ledere ansat og 8000 frivillige. Hun fortæller også at 93% af all penge bruges på socialt arbejde.

Lederen i den nye butik i VAMDRUP siger i den lokale avis, at man ikke bruger penge på løn.

Sandheden er at 93% af alle pengene bruges til løn til de 400 ledere.Sandheden er at de "såkaldt hjemløse" der bruger de få varmestuer dr findes - ikke får en kop gratis kaffe (selvom Merrilds Kaffe hvert år forærer Kirkens Korshær 1000 kg kaffe til dette gratis formål) nej - den hjemløse betaler for mad og kaffe i varmestuen.

Der findes ingen hjemløse danskere (der findes nogle illegale indvandrere som er hjemløse) men de danske somsælger "hus forbi" er kke hjemløse. De har alle fået tildelt en bolig af kommunen og de modtager alle førtidspension 12.000 kr pr måned eller bistandshjælp. Om natten sover de hjemme i den lune lejlighed.
 

4edf0ff42e16f07122011.jpg

Kristeligt Dagblads hoved-historie

Kristeligt Dagblad 2 september 2011

4edf0fcd5cb4607122011.jpg

Tobias Stern Johansen | 24. september 2011

Flere kirkelige organisationer og virksomheder offentliggør ikke aktuelle regnskaber på nettet. Brud på moralsk pligt, siger juraekspert. Andre peger på risikoen for et troværdighedsknæk

Det kan være svært at gennemskue, hvad pengene går til, hvis man donerer en privat gave til landets kirkelige organisationer.

En lang række organisationer og virksomheder har nemlig ikke gjort deres årsregnskaber offentligt tilgængelige på internettet, til trods for at flere af dem modtager mange millioner kroner i støtte
læs hele historien i Kristeligt Dagblad 24.9.11

4edf11ab82a9207122011.jpg 2 september 2011

 

Ingen har kunnet oplyse os om Kirkens Korshær nogensinde har givet én krone til en fattig. Alligevel påstår Kirkens Korshær at de bekæmper fattigdom. Kirkens Korshær købte og betalte for en KÆMPE ANNONCE i Kristeligt Dagblad fredag den 2 september. Det er almindelig kendt, at når man annoncerer så får man også en artikel inde i avisen - det gjorde Kirkens Korshær også. En artikel der påstod at Kirkens Korshær havde brugt over 200 millioner i 2010, men alligevel havde flere millioner i underskud.!

Det var tydeligvis en artikel som skulle få os som støtter frivillige organisationer til at støtte endnu mere.

Ingen har kunnet oplyse os om hvad de 200 millioner er brugt til ud over løn. Kirkens Korshær påstår, at de bekæmper fattigdom. Vi vil gerne vide hvordan

 

4ee24296e280809122011.jpgannonce i Kristeligt Dagblad

Efter afsløringen i Kristeligt Dagblad den 24.9 - at Kirkens Korshær nægter at oplyse, hvad over 200 millioner kr er brugt til. Efter den afsløring har Kirkens Korshær annonceret MEGET i Kristeligt Dagblads Netavis. (hvis det er til normal millimeter-pris drejer det sig om ca.100.000 kr pr dag) Vi ved ikke om det mildner journalisterne på Kristeligt Dagblad - så de ikke skriver negativt om Korshæren?

Men Kirkens Korshær har kreeret en fantastisk annonce som tigger om støtte og penge, men en annonce som INTET fortæller. IGEN er det "snakken udenom" at skrive at 10.000 besøger Kirkens Korshær hver uge. Ja flere tusinde køber en kop kaffe som de selv betaler. Men vi får ingen oplysninger om hvad Korshæren har gjort for de 10.000 personer som i løbet af en uge besøger KirkensKorshær

HVIS korshæren gør noget for de 10.000 personer så ville de naturligvis gerne fortælle om hvad de har gjort for disse mennesker... Er det 10.000 forskellige personer eller er det de samme som kommer hver dag og dermed tælles med 7 gange.?

 4ee242c98ace109122011.jpgfølgende prisliste er fra Kirkens Korshærs kkuc.dk hjemmeside

4ee2432067ff609122011.jpg

Enhver hjemløs/udstødt har ret til social udredning hos sin sagsbehandler - gratis. Hos Kirkens Korshær koster dette over 8.000 kr udredning og en rapport. Alt sammen naturligvis betalt af kommunen

Alle har en praktiserende læge der kan henvise til lokal-psykiatrien, hvor behandling (samtaler) er gratis.

Kirkens Korshær´s Terapeutiske samtaler koster mellem 8000.- - 12.000.- pr måned (4 samtaler á 1 time) altsammen betalt af kommunen.

Det er altså ikke her Kirkens Korshær har brugt over 200 millioner om året

 

Vi vil analysere, hvilke byer og organisationer der genererer flest penge til sociale formål. Vi vil undersøge, hvorfor f.eks Kirkens Korshær i mindre byer genererer flere penge end i større byer. (i forhold til indbyggertal) Vi vil undersøge hvad millionerne bruges til i byer som sælger genbrugsting for 2 millioner og ikke har andre "gode formål" end en varmestue (som er rentabel i sig selv) "støt alle de gode formål" siger kirkens korshær også i disse byer. Alle Kirkens Korshær byer sender 5% af omsætningen til hovedkontoret HVAD bruges de 95% til? Vi ved godt, at byer uden "aktiviteter og uden varmestue og uden gode formål" sender ALLE pengene til hovedkontoret. Kirkens Korshær tigger alle borgere om at støtte. Samtidig søger Kirkens Korshær støtte fra virksomheder og støtte fra kommuner og støtte fra staten og nogle Folkekirker samler ind til Kirkens Korshær.

BLASFEMI er dog det værste. At Kirkens Korshær ligesom Scientology kalder sig en kirke:

Scientology:

4ee24474b9f5009122011.jpg

*********************************************************************

Kirkens Korshærs egne ord (påstande):

4ee244f5596b609122011.jpg

**********************************************************************

Vi ser det som BLASFEMI når op imod 99% af alle millionerne går til at aflønne de 400 ansatte. Vi har selv oplevet, at se ansatte "ledere" sidde på kontoret og drikke kaffe dagen lang.

Burde de 400 ansatte så ikke være i marken og gøre noget for de fattige?

De fleste lønnede "ledere" hjælper ikke til i Genbrugsbutikkerne.

De fleste lønnede "ledere" hjælper ikke til i Varmestuerne.

De fleste lønnede "ledere" forkynder aldrig og snakker slet ikke om Jesus.

At kalde sig en kirke er FALSK ja vi mener det er BLASFEMI

Vi spurgte i mange Genbrugsbutikker om vi måtte hilse på lederen. men fik næsten altid svaret: Han/Hun arbejder ikke selv i butikken og træffes iøvrigt ikke idag.

Vi fandt ud af at Kirkens Korshær investerer MANGE millioner i fast ejendom........ (var der nogen der sagde Tvind?) eller er det bare os der synes det ligner?

200 millioner i indtægt i 2010 men et "underskud" på 3½ millioner. Hvis de 400 ansatte får ½ million i løn så er det 200 millioner - men hvor kommer så underskudet fra? LAD OS SE ET DETALJERET REGNSKAB. Selvom I ikke betaler skat og moms så har I vel et regnskab - alligevel?

Kirkens Korshær vil bekæmpe fattigdommen i Danmark !! HVORDAN? Vi vil gerne vide hvordan I vil bekæmpe fattigdom. Er det økonomisk? Hvordan? Er det praktisk? Hvordan ? Vi kender ingen og har aldrig hørt om nogen - ikke én eneste - som er kommet ud af fattigdom eller fået en bedre økonomi pga Kirkens Korshær.

vi ønsker at se ægte årsregnskab 2009 eller 2010 indtægter og detaljeret samtlige udgifter VI VIL GERNE SE om det mest handler om at skabe løn til lederne. Vi mener varmestuerne økonomisk kan løbe rundt i sig selv og vi tror ikke på at millionerne bruges på varmestuerne - som man siger og skriver i nogle byer:

4ee2455ab346209122011.jpg

I vindrosen og på Google står der at i Esbjerg KK går overskuddet til Varmestuen i Esbjerg

lad os nu se bevis på "alle de gode formål"

I nogle byer er der ingen varmestue eller andre "gode formål" - dér sendes alle penge til hovedkontoret.

I nogle byer byder man på en kop kaffe - men det koster stort set intet. Og for Kirkens Korshær koster det slet intet, da Kirkens Korshær får gratis kaffe fra Merrild Kaffe og iøvrigt i nogle byer tager betaling for en kop kaffe !

Vi ved godt, at det koster lidt at trykke korshærsbladet.

Vi ved godt, at det koster med den fremragende idé at have besøgstjeneste i arresthuse.

Vi ved godt, at der findes herberger, men vi ved også hvad det koster for en overnatning. Herbergerne overnatningspriser er de samme som "Cab-inn-Hotel" eller Brædstrup-Hotel eller Motel Lillebælt i Middelfart samt mange andre 350.- pr nat

og dyrere end f.eks hotel Faber med alle fasciliteter (se foto) Herbergerne løber økonomisk rundt i sig selv - ligesom varmestuerne løber rundt i sig selv.

4ee245d78829409122011.jpg

Tekst-kopi fra Herberg-hjemmeside: Herberget Hillerødgade 45 København har 45 døgnpladser beregnet for voksne mænd, kvinder og par. Der er døgnåbent dvs. der er personale til stede 24 timer i døgnet hele året. Som hovedregel kan man træffe aftale om at få sig et værelse - blive "indskrevet" - døgnet rundt, men rent praktisk foregår det normalt omkring kl. 1800. Der stilles ikke specielle krav til én for at få et værelse på herberget, udover at man skal være praktisk eller "funktionelt" boligløs. Der er således ikke tale om en egentlig visitation, blive skrevet på venteliste eller bedømmelse af "egnethed". Herberget visiterer akut, på gadeplan. Ønsker man et værelse kan man henvende sig personligt, telefonisk, gennem sagsbehandler, læge, sygehus, anden institution, kriminalforsorg e.l. og vil få tilbudt plads, såfremt der er et ledigt værelse. Man skal betale for at bo på herberget med et beløb, der fastsættes af Københavns kommune. I 2009 er prisen for et enkeltværelse 93,- kr i døgnet og prisen for et dobbeltværelse 61, kr. i døgnet. Som hovedregel skal huslejen betales ved at der oprettes en "betalingsaftale" mellem beboer, dennes sagsbehandler og herberget, der betyder, at huslejen af sagsbehandler månedsvis sendes direkte til herberget. Ønsker man selv at betale, er det en mulighed. Men man skal i så fald have rede penge til at betale forud med. Herberget drives ih.t. Servicelovens § 110 Begrebet driftsoverenskomst dækker over, at Københavns kommune betaler samtlige udgifter vedrørende herbergets drift og at herberget inddgår som en integreret del af kommunens tilbud til hjemløse og udstødte. Kirkens Korshærs Herberg er en privat selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, socialforvaltningen. Kommunen der betaler

Vi ved altså godt, at der er enkelte ting som koster penge, men vi vurderer stadig at 90% - 99% af alle pengene bruges på løn. Vi ved, at nogle byer ikke har nogle af de såkaldte "gode formål" at bruge pengene på. Vi ved at nogle byer kun har varmestue og ingen andre "gode formål" at bruge penge på. Byer helt uden "gode formål" sender alle pengene direkte til hovedkontoret. Vi snakkede med en by "uden gode formål at bruge pengene på" men som altid sendte pengene direkte til hovedkontoret - i denne butik ansøgte man hovedkontoret om lov til at støtte nytklokkespil i den lokale folkekirke men fik intet svar - ved endnu en forespørgsel fik man klart NEJ. Butikken solgte for en million om året.

Vi ønsker at se detaljeret regnskab fra de enkelte byer. Det er os almindelige borgere der støtter Genbrugsbutikkerne ved at give ting der kan sælges og også ved at købe ting og så støtter vi når der "samles ind" bl.a. lotterier. Vi har tjekket mange fonde som offentliggør navne og beløb på alle som får et årligt beløb. Vi kan se at Kirkens Korshær og de andre organisationer modtager store beløb.

Vi vil gerne vide, hvor mange butiks-ledere i KK der er diakoner. Mange er det, men hvor mange. Når vi ønsker at vide dette tal så er det fordi KK fører sig frem på dette

 

4ee2472fd872509122011.jpg

KFUM’s "Socialt Arbejde" indtjente sidste år 273 millioner kroner i blandt andet genbrugsbutikker. Pengene bruges - oplyses det - til hjemløse og andre på kanten af samfundet. Tænk 273 millioner brugt på hjemløse i et land, hvor ingen behøver være hjemløs. Alle har et personnummer og kan dermed få bolig og kontanter af kommunen. Vi vil meget gerne se detaljeret regnskab for disse 273 millioner som vi allæe har været fælles om at give til KFUM. Vi ved godt at kfum´s SOCIALE ARBEJDE er meget mere end hjemløse-støtte. Vi kunne ikke finde regnskab på hjemmesiden. Derfor spørger vi om offentliggørelse af regnskabet. Ikke mindst svar på, hvor stor procentdel af 273 millioner der er gået til lønninger.

kfum´s SOCIALE ARBEJDE driver bl.a. center Bøgely i Varde - et center for hjemløse det er blevet attraktivt, at have en bolig eller et bo-sted og så alligevel kalde sig hjemløs. Igen og igen hører vi "Kirkens Korshær" og "kfums sociale arbejde" og mange andre påstå at de skal bruge penge som de kan bruge på hjemløse. Ingen behøver være hjemløs, men hvis man kan få hjælp alle vegne så er det naturligvis fedt at kalde sig hjemløs. Alle har et personnummer og dermed en sagsbehandler som sørger for en lejlighed og kontant udbetaling. Sådan er loven og reglerne i Danmark. Altså ingen grund til "hjemløse"  

VORE tanker omkring de mange lands-indsamlinger/tiggerier

I Danmark har vi mange nødhjælps-organisationer. Mange af disse hjælper i de samme lande !! Det ringer på vore døre igen igen igen og der kommer rudekuverter med girokort og tiggerbreve samt alle de årlige lotterier.... HVIS det samledes undet ét tag med kun én ledelse ville der være sparet millioner hvert år.

Alle danskere vil gerne hjælpe og vi har råd til det, men vi gider ikke betale en million til Jørgen Poulsen eller alle de andre "ledere" som alle først skal have løn - inden der bruges penge på nødhjælp/socialt arbejde. Det er chokerende når vi igen og igen konstaterer, at 90% går til lønninger/administration.

For nogle år siden konstateredes det at én af Danmarks "velgørenheds-organisationer brugte 8% på hjælp i Afrika imens 92% blev brugt på løn/administration på hovedkontoret i København.

Frelsens Hær og Kirkens Korshær bespiser hver dag nogle borgere. Ca 10-30 personer i landets 29 største byer. Altsa ikke over 500 på landsplan. De fleste varmestuer tager 15-25 kr for et måltid varmt mad. Der er altså ikke store udgifter til varmestuerne. Myndighederne kræver naturligvis at Køkkenforhold og toiletforhold er iorden da det er et spisested. Der skal betales husleje og en udflugt til varmestuernes brugere. Det kan ikke koste 100.000 pr sted om året. Hvad så med millionerne? Selvom der var en lønnet leder tilknyttet varmestuen så ville det koste mindre end ½ million om året. Hvad så med de mange millioner? Hvad er "alle de gode formål" ?

Frelsens Hær og Kirkens Korshær kunne vel godt drive en varmestue i fællesskab i de byer, hvor de hver for sig har varmestue?

Ved Gudstjenesten en søndag formiddag oplyste præsten at dagens indsamling gik til Kirkens Korshær. Ja på den måde kan Kirkens Korshær naturligvis godt bruge kirken. Kort tid efter stod der i Kristeligt Dagblad: "KIRKENS KORSHÆRS LANDSINDSAMLING 2010" martsindsamlingen 77.319 og juniundsamlingen 134.733 og septemberindsamlingen 76.986 og decemberindsamlingen 380.267 ialt 669.305 minus udgifter ved indsamlingerne 48.311 total-resultat 620.994

På kfum´s SOCIALE ARBEJDE" hjemmeside kan man læse de mange ting pengene bruges til. Vi savner detaljeret liste over, hvad pengene bruges til i Kirkens Korshær og flere andre "hjælpe-organisationer" bl.a. Red Barnet som samler mange millioner ind. Hvor meget bruges på Afrikas Horn? Hvor meget bruges i andre lande? Hvor meget bruges på løn?

Består "Red Barnet" mest af ansatte som elsker at ytre sine synepunkter i medierne?

 

4e15ac764424507072011.jpg4e15ac90a33d707072011.jpg4e15aedb2964d07072011.jpg4e15acdd15bbb07072011.jpg

Frelsens Hær´s "SPORLØS"

Eftersøgningstjenesten blev oprettet i England i 1885 foranlediget af emigrationen hovedsaglig til USA, Australien og New Zealand, og siden blev der oprettet afdelinger ud over verden.

I Danmark blev arbejdet påbegyndt i 1894 . Til dato er der behandlet 40287 sager i Danmark

På internationalt plan foretages ca. 10.000 eftersøgninger, hvoraf ca. 50% afsluttes med et positivt resultat

Formålet er først og fremmest at søge at genoprette forbindelsen mellem slægtninge, der af en eller anden grund har mistet kontakten med hinanden.

 

 

Kirkens Korshærs Genbrugsforretninger
Overskuddet bruges til at drive K.K.s varmestue.
Strandbygade 51, 6700 Esbjerg Amagervej 12, 6705 Esbjerg Ø

Vi spiste med i Kirkens Korshær´s varmestue4da6f4b887e2a14042011.jpg

4da6f48b2efbc14042011.jpg klippekort 12 gange varm mad 150.-

i nogle byer koster det dobbelt så meget for et måltid mad i Varmestuen

Med det antal brugere Korshæren oplyser så er Varmestuerne ikke en underskudsforretning. Derfor kan det undre, at Kirkens Korshær i 29 byer oplyser at de mange millioner der tjenes går ubeskåret til dækning af Varmestuerne.

I korshærens over 200 butikker omsættes der for

mellem 500.000 - 4.000.000 pr butik

altså mellem ½ million og 4 millioner kr pr. butik.

Jo der er nogle byer som sælger for 4 millioner pr år.

Varmestuerne løber stort set rundt i sig selv ( frivilligt personale ) og alligevel oplyser man som f.eks i Esbjerg at pengene bruges på Varmestuen. Vi er sikre på, at der ikke bruges flere millioner på en varmestue.!!!

Ved at spørge de frivillige fik vi at vide at der er mange ansatte (ledere) i fuldtidsstillinger til over 300.000 kr i årsløn i Kirkens Korshær !

Ærlighed varer længst.

Ordet Danmission skulle gerne have noget med mission at gøre og det har det også som beskrevet andetsteds på denne side

Ordet Kirkens Korshær skulle gerne have noget med kirken at gøre, men det har vi meget vanskeligt ved at se

De fleste frivillige vi spurgte vidste intet om økonomi i Kirkens Korshær og de andre butikker. De fleste frivillige og ledere vi snakkede med i Kirkens Korshærs butikker, mente ikke kirke/kristendom havde noget med Kirkens Korshær-butikken at gøre. De fleste sagde, at butikken skulle indtjene penge til "de mange gode formål" Når vi spurgte hvilke formål kunne ingen nævne andre ting end varmestue. I de byer som ikke havde en varmestue fik vi at vide, at alle pengene sendes til hovedkontoret og at de ikke vidste hvordan pengene blev brugt. Nogle svarede "til alle de gode formål" imens enkelte hviskede "til administration"

De fleste genbrugsbutikker (ikke Kirkens Korshær) bruger penge på projekter i fattige lande og når der er tsunami og jordskælv uden at tænke på politiske eller religiøse forhold. Alle katastroferamte lande får MANGE millioner af kroner fra Danmark. Flest fra den danske stat.

Kirkens Korshær bruger alle pengene i Danmark. Det er egentlig en god tanke da der også er behov i Danmark, men nu er vi efterhånden overbeviste om, at næsten alle pengene i Kirkens Korshær bruges til lønninger.

Danmission bruger penge på bl.a. kirkebyggeri og byggeri af brønde i landsbyer i Afrika og Danmission står markant og tydeligt ved værdien i troen på Jesus.

På Kirkens Korshær´s hjemmeside står der: Kirkens Korshær er en frivillig, diakonal hjælpeorganisation, der hjælper socialt udsatte medmennesker.

Det er jo rigtigt nok, at Kirkens Korshær hjælper udsatte mennesker i nogle danske byer (ca 1/3 af Danmarks byer) men hvorfor skal vi der handler hos Kirkens Korshær betale 90% til administration/lønninger?

Lad os se detaljeret regnskab for hver by, hver varmestue, hovedkontoret, Herberger. Vi ved at Iller Slot, Slusen og Arresthustjenesten tilsammen koster ca. 4 millioner. Altså under 2% af Kirkens Korshærs Årlige indtjening.

Betænkning fra det af biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer nedsatte diakoniudvalg, maj 2001

Diakoni er formidling af Guds omsorg for mennesket, sådan som den er blevet kirken betroet af dens Herre, Jesus Kristus.

”Ord og handling, forkyndelse og diakoni, er uadskillelige i Jesu liv og gerning. Kærligheden fra Gud og kærligheden til Gud forbindes hos Jesus altid med kærligheden til næsten. Sådan må det også være hos os. Som kristne udsendes vi fra søndagens gudstjeneste såvel til at leve i og vidne om Guds kærlighed som til at gøre kærlighedens gerninger i den sammenhæng, vi dagligt står i. Det kristne vidnesbyrd og den kristne tjeneste må udtrykkes ”med hjerte, mund og hænder”. Vi kaldes til at være kristne med alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har. Og til at tjene vore medmennesker i den situation, der er deres.”

Vi der skriver denne hjemmeside kalder os ikke journalister for det ville være falsk. At Kirkens Korshærs ledere ikke er diakoner og ej heller opretholder en værdig tone i butikkerne anser vi som falsk. Vi anser det at bruge ordet kirke som misbrug af ordet når det mest handler om at frivillige skraber penge sammen til leder-lønninger. Imens varmestue-brugerne selv betaler for maden.

Betleri forbudt stod der på et skilt på hoveddøren i mange opgange i Danmark for 30 - 50 år siden. Men Kirkens Korshær m.fl må gerne være Betlere. Altså tigge fra private og virksomheder. Ved direkte skriftlige henvendelser med tiggebreve og ved salg af lodsedler og ved tombolaer i butikkerne, hvor man kan vinde latterlige genbrugsskjorter og lignende. Som kunde kan man krumme tæer og føle det pinligt, at disse organisationer kan få sig selv til dette betleri.

Forsorgshjemmene er rentable i sig selv, idet de altid er fyldte og en seng for en nat koster det samme som på et billigt hotel.

I enkelte byer er der "aften-nat-varmestue incl. overnatningsmulighed" Arresttjenesten og Mariatjenesten og Iller Slot og Slusen koster ca. 4 millioner, men så er der over 200 millioner mere som åbenbart bruges til lønninger, husleje og ejendomsudgifter til de mange ejendomme Kirkens Korshær ejer.

Skal indtjente penge bruges på ejendomsinvesteringer eller skal de bruges på socialt arbejde?

Karen Maigaard i Odense skrev i marts måned 2010 indlæg til avisen med overskriften:

"Jeg fik næsten rundstykket galt i halsen lørdag morgen," siger Karen Maigaard, der er formand for korshærsrådet i Odense. Hun var på vej til landsmødet for korshærsråd i Danmark. Det fandt sted i Horsens, hvor korshæren arbejder sammen med det private erhvervsliv. Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomhederne vil have en profil, er fortæller om deres samfundsengagement.

Vi (offentligheden) vil gerne vide, hvordan korshæren arbejder sammen med erhvervslivet

Kirkens Korshær har varmestuer i disse 29 byer. Hvad går pengene i de øvrige næsten 200 butikker til ? ? ? ?

Brønderslev
Esbjerg
Fredericia
Helsingør
Herning
Holbæk
Holstebro
Horsens
Korsør
København
Nordborg
Odense
Randers
Ringsted
Roskilde
Silkeborg
Slagelse
Svendborg
Sønderborg
Vejle
Viborg
Aalborg
Århus

Sammendrag

AF KIRKENS KORSHÆRS REGNSKABER 2009

INDTÆGTER

Tilskud og gaver ..................................................... 25.103.959

Kredsarbejdet ........................................................ 19.854.494

Andre genbrugsbutikker, loppemarkeder m.v. ........... 23.798.082

Betaling for ophold på herberger, lejre, hjem m.m. ..... 5.874.898

Tilskud fra det offentlige .......................................... 48.258.311

Offentlige tilskud til institutioner med driftsoverenskomst 77.775.081

Årsmærker .............. ..................................................... 52.980

Renter ........................................................................ 980.812

Andre indtægter ........................................................ 7.910.923

...................................... 209.609.540

Kirkens Korshær kalder det "korshærs-arbejdet" altså det fulde beløb i hver by som i virkeligheden bruges til løn og ikke/næsten ikke til socialt arbejde. Chokerende !

F.eks skriver Kirkens Korshær at der bruges 2,2 millioner på korshærsarbejdet i Esbjerg. 1,3 million på korshærsarbejdet i Horsens og 16,7 millioner på korshærsarbejdet i Odense. Esbjerg skriver at alle pengene bruges på varmestuen, men en varmestue koster ikke 2,2 millioner om året. Horsens har ikke andre aktiviteter end en deltids-korshærspræst og varmestue med begrænset åbningstid Den kan ikke koste 1,3 million. Odense har korshærspræst som cykler gennem byen en gang om ugen og besøger arresthus og varmestue og herberg - men det kan ikke koste 16,7 millioner - Odense oplyser på hjemmesiden at der er 5 ansatte som er lønnede.

På Google ser det således ud:

4ea6e4afa4eaf25102011.jpg

4e43874e29eb111082011.jpgkorshærs-gade-præst i Odense (GOD IDÉ)

209.609.540

4e4374b77054c11082011.jpg

ovenstående regnskab er fra 2009

Iller Slot samt Arresthustjenesten og Slusen koster ialt ca. 4 millioner. Iller slot lukkede i 2010.

Husleje i alle 200 butikker koster, men kun en brøkdel af Kirkens Korshærs Indtægter

7000 frivillige samt over 400 lønnede.

Her er 2010 regnskabet - efter Kirkens Korshærs påstand:

4e46d5a34dc2513082011.jpg

Illustrationen ligner en bombe og det er efter vores mening en bombe, at påstå 93% af pengene går til socialt arbejde. Og at administration kun er 2% ...... i virkeligheden er det måske lige modsat! I virkelighedens verden er Administration: løn og huslejeudgifter

4e8afc2cb79b304102011.jpg

Vi ønsker offentliggjort et detaljeret årsregnskab så vi ved om vores cirkel-diagram er forkert eller korrekt.

"Tilsyneladende" er regnskabet offentliggjort på Kirkens Korshærs hjemmeside og i Korshærs Bladet. Men det er "lemfældig omgang med sandheden" når man i regnskabet skriver at der bruges 459.000 på korshærsarbejde i Havnbjerg og 1.737.000 på korshærsarbejde i Brønderslev etc.... samme måde i alle byer. Lønninger er ikke korshærsarbejde - altså er det forkert at skrive at pengene er brugt på korshærsarbejde. Vi opfordrer: vær dog ærlige

En af os rettede skriftligt henvendelse til Kirkens Korshærs hovedkontor for uddybende oplysninger ang vore spørgsmål, men vi kunne ikke skriftligt få yderligere informationer, men blev tilbudt at ringe og få en "sludder for en sladder"

Støtte alle de gode formål siges der altid i Kirkens Korshær ... hvilke gode formål?

Kirkens Korshær har 222 butikker. Kun 29 af disse byer har en varmestue. Kirkens Korshær siger almindeligvis, at pengene går til Varmestuen, men de fleste byer har ingen Kirkens Korshær varmestue !

En del butikker støtter intet i den by, hvor butikken ligger!

Vi snakkede med Korshærs-medarbejdere fra nogle af de butikker der intet lokalt støtter, men som sender hele overskuddet til hovedkontoret i København. Vi blev fortalt, at man ofte skriftligt forespurgte hovedkontoret om lov til at støtte et lokalt éngangs-projekt i den by, hvor de lokale borgere havde lagt millioner af kroner i korshærs-pengekassen. Men ingen af dem vi talte med fik ja. Ingen. Ofte fik de end ikke svar på henvendelsen til hovedkontoret.

Går alle disse penge til lønninger på hovedkontoret?   

-


ullagenbrugnielsen@yahoo.dk   

læs mere genbrug på:

nemmehjemmesider.dk/genbrugsbutikker                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

antal besøg den 17 oktober 2014 .............     3283

            -

-

-

-

elvis2@elvis.dk jubii

 
Panel title

© 2018 journalistik

Antal besøg: 5449

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,3156898021698sekunder