Hans Ulrik Riisgård - Forside

Arkivalier i sagen om Flaske-Bent

 

Den midlertidige hjemmeside indeholder:

 

 • Flaske-Bent-sagen på arkiv: Skive Folkeblad 7. august 2013
 • Opdatering og lidt baggrund
 • Seneste udvikling: Dom i sagen
 • Flaske-Bents hus (læserbrev i Skive Folkeblad 22. januar 2013)
 • Seneste e-mail korrespondance med Midt- og Vestjyllands politi
 • Læserbreve i Skive Folkeblad 
 • Ny indberetning om tyveri af bilradio og nummerplader
 • En liste over det samlede dokumentations materiale (tidligere hjemmeside)
 • Billeddokumentation
 • 19 udsagn fra naboer til Flaske-Bent
 • Vidneudsagn i Retten i Viborg den 14. januar 2013 


Hans Ulrik Riisgård

Fåredammen 14

5300 Kerteminde

Tlf. 65321433

Email: hur@biology.sdu.dk

 


Opdatering og lidt baggrund

 

I september 2010 klagede jeg til socialministeren over Skive Kommunes svigt i forbindelse med håndteringen af den psykisk syge og kriminelle samler, Flaske-Bent, i Selde nord for Skive. Forinden havde en større kreds af lokale borgere underskrevet en klage til borgmesteren i Skive for at få den retarderede Flaske-Bent under sømmelig forsorg. Efter en række nye indbrud og tyverier besluttede Vestre Landsret i juli 2011, at Flaske-Bent skulle mentalundersøges med henblik på at få vurderet, om han var egnet til at komme i fængsel, eller om det ville være bedre med en behandlingsdom, se http://www.tvmidtvest.dk/indhold/flaske-bent-paa-flugt-fra-politiet. Men sagen trak ud, og den 25. juni 2012 skrev jeg til Advokaturet for Særlige Sager v/Midt- og Vestjyllands Politi og appellerede til at mentalundersøgelsen, som Vestre Landsret havde krævet året før, ikke kom til at trække i unødig langdrag. Endelig, i januar 2013 faldt der dom i sagen.Seneste udvikling: Dom i sagen


Ved Retten i Viborg fik Bent Søndergaard Hansen (alias Flaske-Bent) den 14. januar 2013 en behandlingsdom, og han blev dermed umyndiggjort, se http://www.skivefolkeblad.dk/article/20130118/LOKALT/130119913

     Under retssagen oplyste politianklageren uden smålig hensyntagen til personfølsomme oplysninger, at mentalundersøgelsen, som i august 2011 var blevet krævet lavet af Landsretten i Viborg, havde afsløret, at Bent Hansen har en IQ på 50, og at han ikke kan læse og skrive. Politianklageren oplyste også under retssagen, at en lignende mentalundersøgelse var blevet lavet i 1988, og at den viste en IQ på omkring 65. Endvidere oplyste anklageren, at Bent Hansen i de sidste 10 år, i perioden 2002-2012, var blevet dømt 12 gange for tyveri. 

     Skive Kommune svigtede i alle 25 år ikke kun en retarderet og psykisk syg borger; men kommunen svigtede også en lokalbefolkning, som i uhørt grad kom til at lide under Flaske-Bents samlermani og kriminelle virksomhed. På grund af den lokale landbetjents modvilje imod at optage rapport, når folk anmeldte tyverier begået af Flaske-Bent, forblev utallige tyverier uregistrerede uden at gå videre i retssystemet. Holdningen i Skive Kommune syntes at have været, at Flaske-Bent blot var en anderledes, lidt skæv eksistens, som lokalsamfundet burde kunne rumme. Meget sigende skrev borgmester Flemming Eskildsen den 2. oktober 2010 i Skive Folkeblad (se nedenfor), at han da havde stor forståelse for naboernes problemer og at alle gode kræfter var blevet mobiliseret for "at mindske generne for naboerne". Nedenfor belyses sagen med blandt andet læserbreve bragt i Skive Folkeblad.
51277a41348c022022013.jpg

 

Seneste e-mail korrespondance med Midt- og Vestjyllands politi


From: JHO013@politi.dk [mailto:JHO013@politi.dk]
Sent: 4. marts 2013 10:02
To: Hans Ulrik Riisgård
Subject: SV: Vedr. opfølgning på "Flaske-Bents" hus


Til Hans Ulrik Riisgård!

Indledningsvis skal jeg beklage det sene retursvar, men status i sagen er, at værgen er i gang med at flytte ”Flaske-Bent” til en anden bolig. Når det er sket vil tømningen af hans tidligere bolig blive iværksat. Du vil da få en nærmere orientering om tidspunkt for denne tømning.

Med venlig hilsen 

Jørgen Hoxer, Politiinspektør, Skive 


From: JHO013@politi.dk [mailto:JHO013@politi.dk]
Sent: 24. januar 2013 13:45
To: Hans Ulrik Riisgård
Subject: Vedr. opfølgning på "Flaske-Bents hus


Til Hans Ulrik Riisgaard!

I forsættelse af tidligere korrespondance har jeg foranlediget, at Skive kommune vil tage skridt til tømning/oprydning af den nu umyndiggjorte Bent Søndergaard Hansens hus. Så snart der er taget beslutning om den praktiske udførelse vil berørte naboer blive informeret.

Jeg håber på den måde, at vi kan bringe sagen til en afslutning til alles bedste.

Med venlig hilsen

Jørgen Hoxer, Politiinspektør, Midt- og Vestjyllands politi


From: HRI006@politi.dk [mailto:HRI006@politi.dk]
Sent: 21. januar 2013 08:38
To: Hans Ulrik Riisgård
Cc: JHO013@politi.dk
Subject: SV: Flaske-Bents hus


Hej Hans Ulrik.

Jeg bekræfter at have modtaget din mail, og jeg videresender den til politiinspektør Jørgen Hoxer til videre behandling.

Venlig hilsen

Henrik Rismose, kriminalassistent

Midt- og Vestjyllands Politi, Skive Efterforskning

 

Fra: Hans Ulrik Riisgård [mailto:hur@biology.sdu.dk]
Sendt: 20. januar 2013 12:55
Til: Rismose, Henrik (HRI006)
Cc: Michael Gramkow
Emne: RE: Flaske-Bents hus
 


Midt- og Vestjyllands Politi, Att. kriminalassistent Henrik Rismose


En supplerende tilføjelse til tidligere e-mail fra 17. januar 2013: Idet jeg henviser til vedhæftede artikel i Skive Folkeblad den 18. januar 2013 finder jeg grund til at fremsende en kommentar til vicekommissær Lars Mikkelsens udtalelse til Skive Folkeblad, hvor han afviser, at der er grundlag for yderligere ransagning af Flaske-Bents hus. Måske er "ransagning" ikke det helt rette ord, men sagen er jo, at huset snart bør tømmes for ragelse og tyvekoster, hvilket naturligvis bør ske ved politiets mellemkomst.

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at Michael Gramkow (cc), som behandler sager på affaldsområdet i Skive Kommune, tidligere har fået klarlagt nogle retningslinjer for oprydning hos Flaske-Bent. Af en e-mail af 9. november 2010 fra Gramkow (se vedhæftede) fremgår, han har snakket med Jørgen Lauridsen, som oplyste at Skive Politi godt kan deltage ved en fremtidig oprydning, og at Skive Kommune fremover vil kontakte politiet nogle dage i forvejen, så de kan kan møde op med lister over eventuelle anmeldte stjålne ting.

 Venlig hilsen

 Hans Ulrik Riisgård

  

From: Hans Ulrik Riisgård
Sent: 17. januar 2013 14:02
To: HRI006@politi.dk
Subject: RE: Flaske-Bents hus - ransagning efter dommen

 

Midt- og Vestjyllands Politi

Att. kriminalassistent Henrik Rismose


Retten i Viborg idømte den 14. januar 2013 Bent Søndergaard Hansen (alias Flaske-Bent)  en behandlingsdom. Men Bent Hansens efterladte og tilskoddede hus, Rimmervej 23, Selde, 7870 Roslev, er stadig et uløst problem. Huset er fyldt med skrammel og tyvekoster, heriblandt antagelig mange ting stjålet fra vort fritidshus.

Efter domsafsigelsen i mandags i Viborg, hvor jeg var indkaldt som vidne, talte jeg kort med anklageren om, hvordan jeg skulle forholde mig mht. ransagning af Flaske-Bents hus, og han anbefalede, at jeg rettede henvendelse til politiet i Skive. Da jeg nævnte dit navn, som den jeg hidtil har haft kontakt til i sagen, mente han, at du måtte være den rigtige at kontakte.

Der er antagelig ikke meget af pengeværdi blandt de koster, der findes i Flaske-Bents hus - men det kan jo ikke udelukkes - og selv om mange af mine stjålne ting er af ringe pengeværdi er de dog fra mine forældres dødsbo, og derfor vil jeg gerne have dem tilbage. Jeg ved, at naboer og andre folk på Selde-egnen også gerne vil have deres ting tilbage, så jeg håber, at denne henvendelse vil føre til en ransagning af huset ved politiets mellemkomst.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Riisgård4ff3095b5101b03072012.jpg


50081843e4c4c19072012.jpg

5006cca10353f18072012.jpg

5006cd4bb4b4518072012.jpg

 

5006cc6cef4be18072012.jpg

 

 

5006cc10850dd18072012.jpg

5006cd79ac7ec18072012.jpg

--------------------------------------------------------------------

 

Ny indberetning (juni 2012) fra Michael emfur@forum.dk til Hans Ulrik Riisgård: 

"Jeg forsøgte at komme i kontakt med dig dengang Flaske-Bent var i medielyset sidste år. Årsagen var at dine modstandere udtalte sig om, hvor harmløs han er. Men jeg havde da om morgenen lige været omkring Flaske-Bents hus for at hente alle de ting, han havde stjålet fra min morbrors bil, der havde stået parkeret ved færgelejet i Branden natten over. Beviser har jeg nok af til dig, fordi jeg havde sat videoen i gang, da han bar beviserne ud af sit hus. Det første han kom ud med var nummerpladen på bilen og bilradioen. Så umiddelbart kan jeg altså dokumentere, hvor kriminel han faktisk er.4ff1812d210a202072012.jpg"

 

 

Sådan så min morbrors bil ud efter at Flaske-Bent havde fjernet bilradioen. Michael http://www.furboerne.dk

 


Læserbreve i Skive Folkeblad, Annoncebladet og TV-indslag 

 

---------------------------------------------------------------------------

Liste over arkivalier og andet dokumentations materiale fra tidligere midlertidig hjemmeside; men alle links til dokumenter er lukket, fordi Skive Kommune har klaget over, at disse indeholder "personfølsomme oplysninger om en af vores borgere". 

 

 

Arkivalier

 

Midlertidig hjemmeside om "Flaske-Bent sagen"

 

Breve, dokumenter, billed-dokumentation

Brev til socialministeren (Klage over Skive Kommune afsendt den 10. september 2010)

     Brev af 30. septemner 2010 fra ministersekretariatet (socialminister Benedikte Kiær anerkender modtagelse af klage)

          Svar af 17. november 2010 fra socialminister Benedikte Kiær

               Gensvar til socialministeren (E-mail af 17. november 2010 fra Hans Ulrik Riisgård)

                    Aktindsigt hos Skive Kommune (censureret). E-mail korrespondance med forvaltningschefen, Skive Kommune   

                Se billed-dokumentation, klik her

                         Brev videresendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (20. december 2010) + bilag til samme brev: "Vedr. behov for psykiatrisk hjælp" (kommentar af læge Birthe Larsen)                

Brev til embedslægerne i Midtjylland (afsendt den14. september 2010)                                                                                                       

     Rykker-mail til embedslægerne i Midtjylland (afsendt den 19. september 2010 (2. rykker sendt den 19. oktober 2010)

         Billed-dokumentation fremsendt til embedslægerne (afsendt 19. september 2010)                                                                                  

             Svar fra embedslæge Børge Sommer (modtaget 26. oktober 2010)

                    Svar fra det regionale kontaktforum på psykiatriområdet (v/formand Susanne Gaarde, den 18. november 2010)

                          PSP-samarbejdet i Skive (brev af 19. november 2010 til Jens Boesen) + reminder den 9. december 2010 (videresendt til det regionale kontaktforum)

Underskriftindsamling (klagetekst og underskrifter)

     Underskriftindsamling (32 underskrifter afleveret til borgmesteren i Skive den 13. september 2010)

Invitation til møde på Skive Kommune  (brev af 14. september 2010) 

     Nogle punkter at drøfte på mødet den 24. september 2010 med forvaltningschef og socialchef på Skive Kommune

          Referat fra møde på Skive Kommune den 24. september 2010

              Email-korrespondance med socialchef Lars Kristiansen, Skive Kommune

                    Brugsen i Seldes affald (billed-dokumentation sendt til Skive Kommune)

Brev til Skive Renovation 4-S (1. november 2010: opfordring til at nægte at bortkøre "værdiløst" affald fra Flaske-Bents matrikel)

     Svar fra Skive Renovation 4-S (4. november 2010); E-mail korrespondance med biolog Michael Gramkow, Skive Kommune Miljø (1.-17. november 2010)

          Fjernelse og destruktion af tyvekoster uden involvering af politiet (beskrivelse af sagsforløb med en kommentar til borgmester Flemming Eskildsens "retssamfund";  29. december 2010)

 

Presseomtale

Skive Folkeblad 13. september 2010 (forside: Skive Kommune afviser fejl)

Skive Folkeblad 13. september 2010 (midterside: 32 borgere klager, kommune afviser)

Skive Folkeblad 14. september 2010 (underskrifter afleveret på rådhus, kommune vil møde borger)

Skive Folkeblad 29. september 2010 ("Skive Kommune svigter", læserbrev af Hans Ulrik Riisgård) - se også online  Skive Folkeblad

Skive Folkeblad 2. oktober 2010 ("En vanskelig situation", læserbrev af borgmester Flemming Eskildsen (V)) - se også online Skive Folkeblad

Skive Folkeblad 4. oktober 2010 ("Klagesag går videre", læserbrev af Hans Ulrik Riisgård)

Skive Folkeblad 21. oktober 2010 ("Borgmester og Flaske-Bent", læserbrev af Rita og Hans Pedersen) - se også online Skive Folkeblad

Skive Folkeblad 22. oktober 2010 ("Mangeårigt svigt", læserbrev af Hans Ulrik Riisgård) - se også online Skive Folkeblad + Fængselsforbundets presseklip

Skive Folkeblad 25. oktober 2010 ("Om psykiatrisk behandling", læserbrev af Inger Melgaard)

Skive Folkeblad 2. november 2010 ("Strid om tyvekoster", tumult på Rimmervej 23, Selde, notits i avisen)

Skive Folkeblad 3. november 2010 ("Ny klage i sag om lokal samler", artikel af journalist Joan Thora Laurberg)

Skive Folkeblad 5. november 2010 ("Fortsat svigt og tyveri", læserbrev af Hans Ulrik Riisgård) - se også online Skive Folkeblad

Annonce Bladet Saling-Fur-Skive ("Mangeårigt svigt i Selde", læserbrev af Hans Ulrik Riisgård) - også online http://www.e-pages.dk/annoncebladetsallingfur/76/20

Skive Folkeblad 7. december 2010 ("Socialminister afviser kommunal fejl", artikel af journalist Joan Thora Laurberg)

 

TV-indslag

"Flaske-Bent bliver en sag for Socialministeren", TV 2/ Midt-Vest den 9. september 2010, se indslag: http://www.tv2regionerne.dk/?id=564561&r=6

     Henvendelse til Else Theil Sørensen, formand for Skive Kommunes Social- og Ældreudvalg (email afsendt den 21. oktober 2010; ubesvaret)

 

Politianmeldelser

Politianmeldelse (Rimmervej 11). Kommentar til politianmeldelsen: Kresten Korsgaard var vidne og ikke skadelidte; men det var ham, som anmeldte sagen til politiet. Han vågnede en nat ved støj fra naboens garage, så lysglimt og løb derned, hvor han traf Flaske-Bent. Kresten spurgte ham om, hvad han lavede: "Jeg leder efter min kat", sagde Bent, som allerede havde samlet forskellige ting sammen for at fjerne dem.

Politianmeldelser (Risumvej 9);  Straffesag mod Flaske-Bent ved Retten i Viborg 7. okt. 2010 (Risumvej 9);  Erstatningskrav (Risumvej 9)

Politianmeldelse (Risumvej 9; den 24. oktober 2010); Politianmeldelse for tyveri og vold (31. oktober 2010; Email korrespondance med politi; Opgørelse over igen-stjålne ting)

 

Beretninger fra beboere i Selde og omegn

"Masser af ærgrelser og spild i mange år" (Knud Bækgaard)

"Mine erfaringer med Flaske-Bent" (Birthe Larsen)

"Borgmesteren vil ikke skride ind" (Rita Riise Pedersen)

"20 beretninger fra lokale beboere" (indsamlet og renskrevet af Rita og Hans Pedersen i oktober 2010)

"Støttebrev" (fra E. M. Bojsen)

"Støttebrev" (fra Bjarke Klemens Gade, marts 2011)

 

Efterlysning

"Hvem ejer disse tyvekoster?"

     Ejermand fundet (Claus Dalgaard)

          Henvendelse til landbetjent Morten Enggaard (email afsendt 22. oktober 2010, ubesvaret)

Selde Skole savner antagelig en stige?

 

--------------------------------------------------------------------------------

Manglende indgreb overfor psykisk syge kriminelle

Mange psykiske syge kan være vanskelige at rumme, men behandlingssystemet bør indrettes til også at rumme denne gruppe.

Det fremgår af en ny rapport af ledende overlæge ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik i København Peter Kramp. Af rapporten fremgår, at der kan rejses kritik af psykiatrien for ufuldstændig behandling af psykisk syge og afvigende kriminelle, såkaldt §§ 68-69-klienter.

Rapporten viser også, at der er omfattende forskelle mellem regionerne, idet der er registreret flest problemer i region Midtjylland. Rapporten slår fast, at mange §§ 68-69-klienter lever under dårlige sociale forhold, undertiden som hjemløse, men uden at psykiatrien griber ind, f.eks. i form af indlæggelse, for at forebygge, at personens psykiske tilstand yderligere forværres eller for at forebygge kriminelt tilbagefald efter udstået straf. - Download rapporten, se side 8 klik her

"Behandlingssvigt fra psykiatriens side" (svar fra overlæge Peter Kramp om Flaske-Bent)

"En sag for embedslægen" (svar fra tidligere embedslæge Kirsten Kronborg)

Svar fra embedslæge Børge Sommer (modtaget 26. oktober 2010)

-------------------------------------------------------------------------------------      


        Billeddokumentation

                       

512b67017937a25022013.jpg

512b670fe718225022013.jpg

512b671b8d7c725022013.jpg

512b6736e632925022013.jpg

512b674f06cd925022013.jpg

512b6774a4e5c25022013.jpg

512b6785d776c25022013.jpg

512b679fdf31425022013.jpg

512b67be483d725022013.jpg512b67ca9cfa525022013.jpg


513870fa784ec07032013.jpg

513872689462c07032013.jpg         Opslag i Brugsen i Selde:

 

         hvem ejer disse tyvekoster?

51387134a19dc07032013.jpg

   513f30ae8879212032013.jpg     

          19 udsagn fra naboer til Flaske-Bent


Nedenstående udsagn er fra mennesker i og omkring Selde, der alle har været i forbindelse med Flaske-Bent. Vi opgiver ikke navne, da flere helst vil være anonyme, fordi de ikke ved, om der kan komme et efterspil fra Bent. Vi ved, hvem der har udtalt sig, hvis det bliver aktuelt i det videre forløb. Materialet er indsamlet i perioden 11.-16. oktober 2010 af Rita Riise Pedersen, Rimmervej 13, Selde. 


#1. Vi syntes kommunen lader hånt om forholdene omkring Bent og os herude ved ikke at hjælpe ham til en bedre tilværelse og derved hjælpe os. Manden er syg og skal behandles. 


#2. Det var noget med vores båd, jeg fandt redningsvesten hos Bent, og sagen endte i retten. Kort efter sagen om båden, var jeg ved at køre Bent ned en mørk aften. Han kom på cykel uden lys. Da skældte jeg ham huden fuld, for hvad kunne det ikke være endt med, hvis jeg havde kørt ham over. Det kunne se ud som selvtægt. Haveredskaber er også forsvundet. Nu har vi hund og så mærker vi ikke Bent. 

5141ac4d606ca14032013.jpg

#3. Vi har stiftet bekendtskab med Bent mange gange, og landbetjenten vil ikke have med det at gøre. Bent har afmonteret vinduer fra en brandtomt, hentet værktøj på byggepladser, elementer, døre, beskadiget for 10.000 kr., som der kom dom over, og som han ganske vist efterfølgende har måttet afdrage. Men er der et hus under opførelse i Selde eller omegn, fjernes byggematerialer - som eksempelvis da klubhuset blev bygget. Det er trælst, at vi ikke kan have vores ting i fred; vi kan ikke engang stille storskrald til afhentning før det er væk. 


#4. Som forretning i byen har vi forskellige ting stående udenfor, hvor der bl.a. er blevet fjernet paller. I oktober 2009 meldte vi til politiet, at Bent hentede vores skrald og paller, og han fik et polititilhold, blandt andet på grund af forsøg på butikstyveri. Politiet bad mig sende en email til Teknisk Forvaltning, angående affaldet, men der kom intet svar. I september 2010 kom Teknisk Forvaltning på besøg. De sagde, vi skulle låse containerne, men da det er ikke muligt, ville de undersøge, om der kunne skaffes containere, der kan låses. De ville kontakte Socialudvalget, men vi har intet hørt fra kommunen siden. 

513f327f0d75f12032013.jpg

#5. Ja, nu kan det altså snart være nok. Jeg har skiftet toilettet ud og satte det gamle wc udenfor, da noget familie gerne ville have det, men det var væk, da de ville hente det. Nu får jeg så at vide, at der er set et henne ved Bent. Det er blevet til mange ting, jeg har mistet. Bent lister rundt om huset om natten, og da jeg byggede om, forsvandt dyrt værktøj. Ja, haveredskaber er også væk. Kommer jeg en nat i tanke om, at jeg vist ikke fik en skovl sat ind, så er det med at komme op, for jeg ved, at næste morgen er den bare væk. Det er lige som min avis. Når jeg kommer sent hjem fra arbejde, er avisen bare væk – det er altså så træls. Det er jo bare ikke en gang, det her sker, men igen og igen og landbetjenten vil ikke gøre noget – jeg har haft kontakt til ham flere gange. En gang blev jeg tosset, og jeg fik at vide, at jeg bare selv kunne køre hen til Bent og hente mine ting, men der gik så ikke lang tid før landbetjenten selv kom til mig med nogle af tingene. Men hvorfor skal jeg blive så tosset, når vi bare vil have lov til at bo i fred. 

5141ac1daaf7c14032013.jpg

#6. Det nytter jo ikke noget alligevel. For år tilbage var jeg til møde i ”Det gule Palæ”, og det førte jo heller ikke til noget. Vi bliver slet ikke regnet for noget herude. Jeg har med egne øjne set Bent tømme en container en nat ved børnehaven, og han blev ved, til der kun var fliseaffald tilbage. 


#7. En af de gange, vi har været hos Bent for at bede om vores avis, har der stået haveredskaber i massevis og cykler – der var rigtig mange inde mellem træerne, jeg tror ikke 50 slår til. Vi har også mistet flere haveredskaber, noget værktøj, en pumpe til et springvand og mange flere ting. En dag var naboens byggerester forsvundet, og de kan heller ikke mere have affaldsstativ stående fremme. Vi har sat sensor-lys op, men det er stadig utrygt at bo her, og når vi hører noget pusle eller lyset tændes i vores indkørsel om natten, har vi mange gange været oppe – ja, vi har også været nede bagved om natten, fordi vi har fået nogle ting taget fra et skur. Vi har haft kontakt med landbetjenten mange gange og uden resultat. En gang fortalte han, at ting af værdi gik til hælere i Sønderjylland. Mange gange om natten har vi hørt og set Bent køre hjem fra byen, hvor cyklen har været belæsset med alverdens ting. Jeg har set ham stå ved vandværket med en cykel og notere noget ned i en lille sort bog, der derefter kom ned i en brystlomme. Jeg har mødt Bent med cyklen fyldt og sagt, at han hellere måtte aflevere tingene, hvor han havde taget dem. Men han svarede, at der også var nogle, der stjal fra ham, nogen fra Åsted, det havde han selv set. Vi har mødt ham om dagen med cyklen fyldt med så mange cykelhjul, at han til sidst måtte af for at trække. De blev transporteret over på Fur Landevej, hvor han også holdt til i en campingvogn, indtil kommunens folk måtte bruge mange dage til at rydde op i det. Det var mere end én container, der blev kørt væk. Nu kører han sække op i huset ved siden af præstegården. Vi har mange gange spurgt os selv, hvor kommunen har kørt alle tingene fra Bent hen, og hvorfor vi herude ikke engang fik mulighed for at se om nogle af vores ting var imellem. 


#8. Vi havde en kasse til problemaffald stående, men den er forsvundet.

 

#9. Man skal i hvert fald ikke lade værktøj ligge i værktøjskassen på traktoren om natten, for så er det altså væk næste morgen. Der var en nat, jeg hørte voldsom støj omme bag en af bygningerne, men jeg turde ikke gå derom. Næste dag var der nogle store tagplader fjernet. Det var ikke svært at følge sporerne, for der var knækket noget af hele vejen hen til Bent. Hegnspæle og hjørnepæle tages også væk. Der var en, som mistede en nøgle til en mejetærsker, mens han vendte ryggen til. Jeg vil have lov til at have mine ting i fred, og det er træls, at man aldrig ved, om noget er forsvundet – det er utrygt. 

5141aafbf26e414032013.jpg

#10. Vi kan ikke have vores trillebøre i fred, og spande, koste og river, der hænger frit fremme, bliver også fjernet. Toiletpapir fra det offentlige toilet og poser til skraldespanden bliver fjernet. Det er ikke så godt, når jeg har ansvaret for, at der ser ordentlig ud. 


#11. Jeg ved ikke af, at Bent har været inde i huset, men jeg har haft hund, så det kan måske være derfor. Jeg vil ikke Bent noget ondt, han er en sølle stakkel, men det er træls, at jeg ikke kan have min avis i fred. Jeg har snakket med landbetjenten om det flere gange. Det, der kan undre mig er, at reklamer, der smides ud for Bents indkørsel, godt kan blive liggende. Min nabo har set Bent tage avisen, og en dag, da jeg var ude at gå tur med hunden, kom Bent forbi. Jeg bad ham om at lade min avis ligge – ”Det er ikke mig, der har taget den”, men så fik Bent fik øje på hunden - ”Jeg skal nok lade din avis være”. Udover avisen har jeg mistet nogle stykker træ, der lå langs gavlen. 


#12. Heldigvis har han ikke været hos os, på nær det storskrald, der stod ved vejen. Det forstod vi, da der lå en seddel i postkassen, at vi havde anmeldt storskrald. Det blev fundet hos Bent. Han er kleptoman og bør hen et sted, hvor han kan hjælpes. 


#13. For år tilbage var Bent også her hos os, men vi har hund nu, og han er bange for hunde. Men jeg er ikke i tvivl om, at Bent er syg, og som sådan skal han da have hjælp. Det er en billig løsning for kommunen at anbringe ham herude. Jeg bakker op om hjælp til ham. 


#14. Vi har haft bøvl med avisen, men har nu hund. For noget tid siden blev et hegn flere steder ødelagt, og det betragter landbetjenten som en hærværksag og vil tage sig af det; men det var Bents fodspor.

 513f3295468f312032013.jpg

#15. Det der stod i avisen, at Bent ikke er til skade for andre, men det syntes jeg nu ikke passer. Jeg syntes, at han er til skade for alle dem, han tager noget fra. Jeg fik i sin tid min avis med bilen, men da Bent ikke kunne lade den ligge, måtte jeg bede om at avisen blev sendt med posten, så nu kommer den en dag senere. En gang havde jeg nogle træstammer liggende, og da de pludselig ikke var der mere, ringede jeg til politiet i Skive. Vi fik en lang snak, men de syntes nu, det måtte være landbetjentens område. Ham kunne jeg ikke få fat i, men jeg vidste, at hvis jeg ikke var hurtig, kunne træet være blevet savet i mindre stykker, og så kunne jeg ikke bevise noget. Landbetjenten har spurgt mig flere gange, om jeg er bange for at bo herude, men jeg holder mig bare inden døre, og da jeg har hund, giver den lyd fra sig, når noget pusler i min have. Jeg har flere gange set Bent komme på en Long John-cykel med en masse ting, bl.a. engang med en madras. Jeg har også set, hvordan en bil læssede noget byggeaffald eller lignende af ved Bents indkørsel, og så bare køre igen. Jeg har da snakket med Bent, og så er han rolig, men jeg har også hørt ham råbe voldsomt op - det kan man høre på lang afstand. Han er en stakkel, men jeg syntes nu stadig, at han er til skade for alle dem, han tager noget fra, selvom det måske ikke er dyre ting. Selvom kommunen har været der, står der stadig noget, bl.a. en wc-kumme og en trillebør. Og dengang der stod rigtig mange cykler, de var tøjret ved træerne. Jeg syntes nu, at kommunen bare ville af med Bent, dengang han flyttede herud, og det er jo nok også en billig løsning for dem. 

5141aab6ce27e14032013.jpg

#16. Jeg kunne ikke have min avis i fred, og til sidst blev det mig for meget – jeg opsagde den. Jeg har soveværelsesvindue ud mod vejen, og jeg har mange gange om natten set Bent komme kørende med alt muligt. Jeg har ikke noget imod at fortælle, hvordan tingene hænger sammen, for det er sandt. 

#17. Vi har heldigvis været forskånet for det helt store, men vores avis har vi bøvlet rigtig meget med. Vi betaler jo ikke for at få avisen, for at en anden skal læse den, men at Bent er syg, er vi ikke i tvivl om, og han må også gerne blive boende her, bare han vil lade vores ting være i fred og så ellers ikke samle så meget skrammel, at det samler rotter. Jeg ved ikke om kommunen også har fjernet det inde i Bents hus, men hvis ikke, så hænger der altså en hel stribe uniformsjakker bag ved hans køkkendør. Det så jeg, da jeg sammen med en anden skulle hente en stak vinduer, som Bent havde hentet. At vi i det hele taget kunne komme ind i huset var et held, for der var stablet op til begge sider, og det var så her, vi så jakkerne. Jo, et haveredskab, jeg havde ladet ligge udenfor en aften nede i haven, var væk næste morgen, og skønt jeg ledte efter det overalt, var det bare væk. Bent lusker rundt over det hele. Nogle blomsterdekorationer udenfor er også væk. Vi har haft fat i landbetjenten, men det hjalp ikke noget. I de år, Bent har boet herude, har jeg mange gange set ham komme slæbende med sorte affaldsposer og sågar mødt ham med ildelugtende poser i bussen fra Nykøbing, hvor han en overgang kørte til hver dag. Han er også set transportere en ajlepumpe, og jeg ved, at den blev hevet op fra det sted, hvor den hørte til. At Bent er syg, er vi ikke i tvivl om, for det er jo ikke normalt at slæbe alt muligt til sin bopæl, der ikke er hans eget. Mange gange er det ikke noget, der har værdi, men for den, der mister noget, har tingene en værdi, og det er utrygt at vide, at han lusker rundt om huset. Vi skal altid huske at se efter, om der står noget udenfor og flytte ting ind, inden vi tager hjemmefra.

51459ddc1cad717032013.jpg

#18. Det er heldigvis længe siden, men vi har jo også hund. Vi har mistet en trillebør, og der forsvinder også noget pind nede bagved - der er spor i græsset. Tidligere har det været galt med avisen. Engang var vi lige var kørt forbi vores indkørsel og set avisen ligge der, men den var væk, da vi kom tilbage kort tid efter. Da jeg så Bent på cykel henne ad vejen, nåede jeg at indhente ham. Nej, han havde ikke taget nogen avis, det var ikke ham, men da han blev bedt om at lyne jakken op, kom avisen frem. Det er så trælst, at vi ikke kan have vores ting i fred, og at manden er syg, er vi ikke i tvivl om, men så skal han jo under behandling – det er billigt for kommunen, at han er anbragt herude. Det, at Bent skal være til skade for sig selv eller andre, for at der kan gøres noget, er da rigtigt, men det er jo netop det, han er. Når han kommer cyklende, og det er mørkt og altid uden lys, så er han da til fare både for sig selv og for os – vi kan jo komme til at ramme ham. 

513f338046b7612032013.jpg

#19. Der er forlydende om, at Bent er i gang ved Branden, men som én sagde til ham engang, så vil han altid komme til at stå som den, der har fjernet ting, uden det måske er ham, med den måde han gebærder sig på.


2010-10-19; Rita Riise Pedersen, Rimmervej 13, Selde.Vidneforklaring i Retten i Viborg


 14. januar 2013


 

Nærværende notat tjener som vidneforklaring til retten i Viborg i sagen mod Bent Søndergaard Hansen (alias Flaske-Bent) vedrørende indbrud i fritidshus (Vibenshus, Risumvej 9, 7870 Roslev). Dokumentation for erstatningskrav på i alt 21.300 + 2.700 = 24.000 kr. fremgår af nedenstående vidneforklaring i sagen, journal nr. 4100-75511-00750-10. Fremstillingen er kronologisk og bygger på 4 politianmeldelser, diverse dagbogsoptegnelser, korrespondance med kriminalpolitiet og billeddokumentation. Hans Ulrik Riisgård

 

1. Politianmeldelse

Da vi engang i sommeren 2008 kom til Vibenshus, opdagede vi, at en del udendørs effekter var væk: skraldeposestativ ved indkørslen, en stige til udhuset, 3 muldvarpesakse opsat ude i jorden med tilhørende sorte spande, halvdelen af et låsebeslag var skruet af brændeskuret. Da vi havde hørt rygter om Flaske-Bent, syntes vi, at typen af tyverier passede på ham. Min kone, Birthe F. Larsen, ringede til landbetjent Morten Enggaard i Breum for at anmelde tyverierne. Men landbetjenten ville ikke optage rapport og foreslog, at vi selv kiggede forbi Flaske-Bents hus, så vi måske kunne få vores ting tilbage. Som foreslået besøgte vi Flaske-Bents hus, hvor vi blandt andet så 5-6 skraldeposestativer, men ikke vort eget. Derfor gik vi med uforrettet sag. Senere købte vi et nyt skraldeposestativ til 7-800 kr., som nu blev fastnaglet til en pæl i jorden, så Flaske-Bent ikke uden videre kunne tage det. Desuden købte vi en ny stige og nye muldvarpesakse. Herefter efterlod vi aldrig noget udendørs på matriklen, som Flaske-Bent kunne stjæle.

 

 

2. Politianmeldelse

Da vi ankom til Vibenshus den 28. juni 2010 så vi straks, at der havde været indbrud i udhuset, hvor et vindue stod åbent og en rude taget ud, idet kantlisterne var brækket af. Desuden var der spor af forsøg på at brække en kantliste af sovekammervinduet. Vi kunne se, at nogen havde været inde i udhuset; men tilsyneladende uden at fjerne noget. Jeg anmeldte indbruddet til Midt- og Vestjyllands Politi, som journaliserede anmeldelsen som "forsøg på indbrud i fritidshus" (j.nr. 4100-75311-00340-10).  Jeg gjorde også opmærksom på, at vi havde begrundet mistanke om, at gerningsmanden (igen) var Flaske-Bent.

 

 

3. Politianmeldelse

Den 9. september 2010 anmeldte jeg et fuldbyrdet indbrud i Vibenshus til Midt- og Vestjyllands Politi, som journaliserede anmeldelsen som "indbrud i fritidshus", forøvet i tidsrummet mellem den 15. august og 9. september 2010 (j. nr. 4100-75311-00485-10). Følgende dagbogsnotater belyser sagen:

 

Torsdag den 9. september 2010. Vi ankommer fra Kerteminde til Vibenshus kl. 19, finder udhusdøren brudt op og konstaterer hurtigt, at næsten alt indbo er stjålet. HU (Hans Ulrik Riisgård) kontakter Erik Søgård Hansen pr. tlf., og få minutter efter mødes de udenfor Flaske-Bents hus, da indbruddet, at bedømme ud fra flere af de stjålne effekter, tyder på at være udført af ham. Bl.a. var alt vores gamle arbejdstøj, gummistøvler, tomme vinflasker, spande, tøjklemmer og andet "ubrugeligt ragelse" stjålet. Desværre var også alle værdifulde ting forsvundet, eksempelvis vores fine Klippo græsplæneklipper, alt værktøj, boremaskine, hækklippere, ukrudtsbrænder, motorsav, malerier, nips og mange ting med affektionsværdi (en del ting fra HU's forældres dødsbo). Hos Flaske-Bent (FB) er der et helt ubeskriveligt svineri med store bjerge af skrot, madaffald og tyvekoster. HU finder hurtigt en del af vores ting i bunkerne (bl.a. vores gummistøvler, en del dåser med maling, spande, porcelæn og gryder), hvorefter han kontakter kriminalpolitiet. Kl. 20 ankommer en patruljevogn, og de 2 betjente optager rapport og taler med FB, som de kender særdeles godt. Den ene af betjentene har kendt ham i 25 år, dvs. også fra den tid, hvor han boede i Skive, og holdningen er lidt ”det er jo bare Flaske-Bent”. FB nægter alt, på trods af at vores ting jo ligger foran os på hans grund, og han bedyrer, at han ikke har taget yderligere. FB's faldefærdige hus kan vi ikke komme ind i. Det er ifølge betjente så fyldt med ting, at man ikke kan komme ind. Mørket er ved at sænke sig, så kl. 21 kører betjentene med os til Vibenshus og beser den opbrudte dør (låsebeslaget med skruer var brækket op og træet flækket), og de bestjålne lokaler. Vi får lov at tage vores fundne ting med tilbage fra FB's hus.

     Fredag den 10. september 2010. Fredag morgen gennemgår vi mere detaljeret, hvad vi mangler, og vi udfylder 3 lister til politiet med opgørelse over de forsvundne ”koster” (som politiet kalder dem). HU taler med politiet i tlf. og efter et par timer kommer den betjent, han talte med, med en rive og et hakkejern, som FB havde udleveret, da betjenten var inde for at ransage boligen. HU kontakter pr. mail Skive Folkeblad og TV Midt- & Vest med oplysning om, at han vil anmelde Skive Kommunes håndtering af de elendige sociale vilkår hos FB til socialministeren. Kl. 11 må vi af sted til Års, hvor HU har et længe aftalt møde med museumsinspektør Broder Berg. På vej hjem fra mødet er vi sidst på dagen i Jem & Fix i Skive for at købe værktøj og låse, så skaderne på udhusdøren kan blive udbedret og udhuset tyverisikret. Fredag aften skriver og afsender HU skrivelsen til socialminister Benedikte Kjær.

     Lørdag den 11. september 2010. Vi må først til Durup for at købe yderligere værktøj, benzin m.m. Derefter bliver døren repareret og udhuset og cyklerne sikret med mange låse, og vindueshasperne fastgøres med skruer. HU informerer Skive Folkeblad og TV Midt- & Vest om sin anmeldelse. HU opsøger FBs hus igen. FB sover og HU finder yderligere en hel del af vores ejendele, bl.a. gasflaske og gasvarmer, som han fotograferer og derefter bringer med hjem efter telefonisk aftale med politiet. Via den kvindelige ekspedient i Brugsen i Selde, som Birthe havde udspurgt først på dagen, får HU oplyst, at FB har en slags værge i nærheden, Jonna Christensen (tlf. 26829191) , som han opsøger. Det viser sig, at Jonna ikke er nogen officiel værge, men at hun regelmæssigt har FB inde til et måltid mad ”af godgørenhed”. Hun råder HU til at opsøge FB og sige, at Jonna ”vil blive meget vred og ikke give ham mad, hvis han ikke leverer de ting tilbage, som han har stjålet”. HU gør som foreslået og får sig i øvrigt en god snak med FB, som ivrigt samler på nøgler. HU får lov til at købe vores 2 chatol nøgler tilbage for 20 kr., alt sammen dokumenteret med fotografier. Efter at have tømt begge chatoller, havde FB omhyggeligt låst disse og taget nøglerne med sig. HU beordrer, efter Jonnas forslag, FB til at stille de stjålne ting i vores indkørsel inden næste morgen. Men der stod dog ingenting i indkørslen næste morgen.

     Søndag den 12. september 2010. Vi laver lister til underskriftsindsamling og kontakter naboen Jan samt Erik Søgård Hansen (ESH), som begge hjælper til med indsamlingen. TV Midt- & Vest kontakter HU, og en journalist og fotograf ankommer ved 15-tiden, hvor de laver optagelserne til aftenens regionalprogram kl. 19.30, hvor indslaget er top historien. HU informerer pr. e-mail borgmesteren Flemming Eskildsen og kommunalbestyrelsen om hans anmeldelse til socialministeren. Efter fjernsynsudsendelsen kommer ESH og hans kone med underskrifterne.

     Mandag den 13. september 2010. Om morgenen ringer værgen Torben (Torsten?) fra Fur, efter at HU i weekenden har indtalt en besked på hans telefonsvarer. Han ringer senere tilbage og oplyser, at den lokale sagsbehandler ikke må udtale sig, og at det er kommunaldirektør Inglev Jensen, der skal kontaktes om spørgsmål vedrørende FB. I mellemtiden har ESH været forbi Vibenshus med oplysning om, at der nu er kommet en stor container til FBs hus, og at 3 arbejdere er i færd med at fylde den med skrald og tyvekoster; men uden forudgående aftale med politiet. Der er også en rottefænger, som tilser giftfælderne. HU tager derhen og overvåger, at bjergene af skrammel bliver sorteret, og han finder yderligere mange af vores ting, som han fotograferer, inden han efter aftale med de 3 renovationsarbejdere tager tingene med tilbage til Vibenshus. Journalist Joan Laurberg fra Skive Folkeblad ringer, og samme eftermiddag er der en stor artikel om sagen i Skive Folkeblad med omtale på forsiden. I en kommentar om sagen udtaler kommunaldirektør Inglev Jensen, at han ”overhovedet ikke har et problem med den pågældende sag”. Om eftermiddagen afleverer vi de 32 underskrifter i postkassen på Skive Rådhus (Rådhuset lukker kl. 15).

     Tirsdag den 14. september. HU har et nyt indlæg i avisen om, ”at Skive Kommune har misforstået situationen”. Borgmesteren har herefter i Skive Folkeblad tilkendegivet, at han nu gerne vil invitere til et møde, og HU svarer journalisten, at det vil han se positivt på. HU's kone, Birthe F. Larsen, skriver et brev til Embedslægerne i Midtjylland med kopi til Skive Kommune.

5141abed73ccc14032013.jpg

     25. september 2010. E-mail fra HU Til Politiet / Henrik Rismose: Jeg vedhæfter igen en pdf-fil med billeder af endnu flere ting, jeg har fundet hos Flaske-Bent i dag, en lille uge efter at Skive Kommune har bortkørt 3 containere med affald, skrammel og tyvekoster.  Venlig hilsen Hans Ulrik Riisgård.

     27. september 2010. E-mail fra HU Til Politiet / Henrik Rismose: Efter at jeg i 3 omgange har hentet stjålne ting tilbage fra Flaske-Bents hus, og efter at min kone og jeg er kommet i tanke om endnu flere stjålne genstande, har vi nu lavet en endelig opgørelse over stjålne og tilbagehentede ting, se vedhæftede fotos af 4 sider med fortegnelse over stjålne genstande. Vi har på den baggrund justeret vort erstatningskrav i sagen, inkl. følgeskader og fratrukket den skønnede værdi af tilbagehentede genstande, således at vort samlede erstatningskrav lyder på 21.370 kr. Med venlig hilsen, Hans Ulrik Riisgård

5141ab90dc18514032013.jpg

27. september 2010. E-mail fra HU Til Politiet / Henrik Rismose: Efter at jeg i 3 omgange har hentet stjålne ting tilbage fra Flaske-Bents hus, og efter at min kone og jeg er kommet i tanke om endnu flere stjålne genstande, har vi nu lavet en endelig opgørelse over stjålne og tilbagehentede ting, se vedhæftede fotos af 4 sider med fortegnelse over stjålne genstande. Vi har på den baggrund justeret vort erstatningskrav i sagen, inkl. følgeskader og fratrukket den skønnede værdi af tilbagehentede genstande, således at vort samlede erstatningskrav lyder på 21.370 kr. Med venlig hilsen, Hans Ulrik Riisgård

 5141abaa7033714032013.jpg

2. november 2010, kl. 13:13. E-mail fra kriminalassistent Henrik Rismose til HU: På baggrund i dine nyeste oplysninger til sagen 4100-75311-00599-10, så bedes du fremsende en opgørelse over stjålne effekter, disses evt. mærkning, værdi og om muligt stedet, hvor effekter har været opbevaret i fritidshuset. Du må også meget gerne ud for effekterne notere hvilke effekter, som du så hos Bent den 31. oktober. Hvis du fik nogen af effekter med fra Bent, så må du også gerne notere dette. Venlig hilsen, Henrik Rismose, kriminalassistent, Midt- og Vestjyllands Politi, Resenvej 10A, 7800 Skive.


2. november 2010, kl. 15:33. E-mail sendt af HU til Midt- og Vestjyllands Politi, att. kriminalassistent Henrik Rismose: Jeg vedhæfter den ønskede redegørelse, idet jeg håber, at det er i orden på denne måde? Vi er naturligvis meget bekymrede for vort fritidshus og hele den meget forværrede udvikling af Flaske-Bents mentale tilstand. Han tror virkelig, at de stjålne ting er hans, og at jeg kommer og stjæler fra ham - det råbte han mig lige op i hovedet sidste gang, hvor han kort forinden havde overfaldet Rita Pedersen, som bor tæt ved hans hus. Det er velkendt, at Bent hævner sig, og hvad bliver det næste? Kan politiet ikke yde en eller anden form for præventiv indgriben, inden det går fuldstændig galt (f.eks. underrette embedslægen og kommunen om den forværrede tilstand)? Det er vores klare opfattelse, min kone Birthe F. Larsen er praktiserende læge, at Bent er sindssyg og evnesvag (åndssvag) i så svær grad, at han snarest bør indlægges på gule papirer. Jeg ved godt, at det ikke er politiets opgave, men når kommunen og sundhedsvæsenet fortsat svigter, bør politiet vel alligevel gøre noget? Med venlig hilsen, Hans Ulrik Riisgård

 

513f316771c3c12032013.jpg51485b3e406c219032013.jpg

Siden sidst opdateret den 8. marts 2013

Hans Ulrik Riisgård, Fåredammen 14, 5300 Kerteminde, tlf. 6532-1433 (arbejde), email: hur@biology.sdu.dk

 

 
Panel title

© 2018 riisgaard

Antal besøg: 3873

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,31707715988159sekunder